zomer

Heilig Hart Kerk

Donderdagmiddag 23 september a.s. om 16.00 uur zal bedrijfsleider Jos van der Horst in de Super de Boer aan de Kerklaan met enig ceremonieel een cheque van €2.920,- overhandigen aan de penningmeester van de Buurtvereniging Noorderplantsoen.

Vanaf 2007 hebben vele buurtbewoners enthousiast hun Rocks'-spaarpunten laten bijschrijven ten gunste van de buurtvereniging, die ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum in 2008 het plan had opgevat de klok en het uurwerk in de kerktoren van de voormalige Heilig Hart Kerk aan de Moesstraat weer tot leven te brengen. De stand van de spaaractie "Rock mee voor BNP!" werd bijgehouden op een scorebord bij de ingang van de winkel met daarnaast een grote foto van de toren.

 

De toren is bij de sloop van de kerk in 1994 o.a. op verzoek van de gemeente behouden gebleven vanwege de betekenis voor de wijk. Al jaren functioneren echter uurwerk en luidklok uit 1950 niet meer. Bij een inspectie bleken ze evenals de wijzerplaten in desolate toestand te verkeren. De herstelkosten bedragen ongeveer €15.000. Overleg met woningcorporatie Lefier, de huidige eigenaar van het complex, om tot herstel te komen, heeft tot dusverre niet het gewenste resultaat opgeleverd. Zelfs het aanbod van de buurtvereniging om de helft van de herstelkosten te betalen heeft Lefier tot nu toe niet tot medewerking kunnen verleiden. De massale inzet van de bewoners van de Noorderplantsoen- en omliggende buurten en toegezegde gemeentelijke subsidies in het kader van behoud van sociaal en cultureel erfgoed overtuigen hopelijk Lefier alsnog van het grote belang, dat de buurt en de gemeente aan restauratie en herstel hechten.

Zoals bekend houdt Super de Boer op te bestaan. De vestiging aan de Kerklaan gaat vanaf oktober verder als Coop. De overhandiging van de cheque markeert de afsluiting van een lange en succesvolle periode van samenwerking tussen buurtvereniging en buurtsuper, waaraan de gehele buurt onmisbare steentjes heeft bijgedragen.

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW