zomer

Dossier Moesstraat 8

Projectplan Moesstraat 8 versie 4 juni

Op 12 en 26 april en op 26 mei hebben de leden van de werkgroep Moesstraat 8 en vertegenwoordigers van  de Gemeente, Lefier en het Leger des Heils met elkaar vergaderd. Het resultaat van dit overleg is neergelegd in dit projectplan.

De volgende stap is een VER (Veiligheidseffectrapportage), uit te voeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau (DSP-groep, Amsterdam). U kunt dat ook lezen in het projectplan.
Wat de communicatie naar de buurt betreft. Er komt een éénmalige nieuwsbrief, er zullen minimaal twee voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden en u wordt op de hoogte gehouden via deze website.
Voor vragen, commentaar en suggesties kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Werkgroep Moesstraat 8


icon Projectplan 4juni

Moesstraat 8 voortgangsverslag 6 mei 2010

Zoals bekend is er begin februari een buurtbijeenkomst geweest met de wethouder, Jannie Visscher, Lefier en het Leger des Heils.  Aanleiding was de commotie die in de buurt ontstaan was over het voornemen van de gemeente om in het pand Moesstraat 8 dertig ex-gedetineerden te vestigen.
Tijdens deze bijeenkomst is besloten dat de drie partijen , Gemeente, Lefier en Leger des Heils , in gesprek zullen gaan met het bestuur van de buurtvereniging over dit voornemen. In het voortraject was veel fout gegaan. Het was de bedoeling met een schone lei te beginnen en zorgvuldiger te werk te gaan.

Wat is er intussen gebeurd?

Lees meer...

Oproep buurtbestuur omtrent Moesstraat 8

Oproep van het bestuur van de buurtvereniging Noorderplantsoen

Op 9 februari jl. is op deze website een derde buurtbijeenkomst aangekondigd. Deze buurtbijeenkomst is voorlopig uitgesteld. Bij nader inzien leek het ons beter te wachten tot er meer bekend is over de nieuwe procedure die de gemeente voor ogen heeft.

Daar komt nog bij dat er op 22 maart a.s.een ALV (Algemene Leden Vergadering) is. Op deze ALV staat ook Moesstraat 8 op de agenda.

Lees meer...

Nieuwe bijeenkomst omtrent moesstraat 8

Op de tweede informatiebijeenkomst van omwonenden, gemeente, Lefier en het Leger des Heils op woensdag 3 februari 2010 in het Prinsentheater heeft  wethouder Jannie Visscher mede namens het College van B&W meegedeeld, dat de procedure met betrekking tot de bestemming van Moesstraat 8 wordt gestopt en helemaal overgedaan.

Lees meer...

Ex delinquenten in pand aan de Moesstraat

Het Leger des Heils brengt dertig ex-delinquenten met psychiatrische problemen onder in de Moesstraat.

De gemeente Groningen blijkt een vergunning te hebben afgegeven aan Lefier die het pand aan de Moesstraat verhuurt aan het Leger des Heils.

Buurtbewoners zijn woedend op de gemeente Groningen en Lefier. Tijdens een voorlichtingsavond in De Studio in de Moesstraat, stelden bewoners zojuist dat ze zich hebben laten uitleggen door medewerkers van de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening dat alleen via de rechter nog bezwaar te maken is.

De bij de voorlichting aanwezige gemeenteambtenaar bleek geen idee te hebben welke mogelijkheden omwonenden hebben om bezwaar te maken.

Bron: Dagblad van het Noorden

Dossier:

icon Dossier moesstraat 8 deel 1

icon Dossier moesstraat 8 deel 3

icon Criminele Buren uit UK (Universiteitskrant) 20 d.d. 4-2-2010

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW