zomer

Dossier Moesstraat 8

Het Leger des Heils brengt dertig ex-delinquenten met psychiatrische problemen onder in de Moesstraat.

De gemeente Groningen blijkt een vergunning te hebben afgegeven aan Lefier die het pand aan de Moesstraat verhuurt aan het Leger des Heils.

Buurtbewoners zijn woedend op de gemeente Groningen en Lefier. Tijdens een voorlichtingsavond in De Studio in de Moesstraat, stelden bewoners zojuist dat ze zich hebben laten uitleggen door medewerkers van de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening dat alleen via de rechter nog bezwaar te maken is.

De bij de voorlichting aanwezige gemeenteambtenaar bleek geen idee te hebben welke mogelijkheden omwonenden hebben om bezwaar te maken.

Bron: Dagblad van het Noorden

Dossier:

icon Dossier moesstraat 8 deel 1

icon Dossier moesstraat 8 deel 3

icon Criminele Buren uit UK (Universiteitskrant) 20 d.d. 4-2-2010

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW