zomer

Dossier Moesstraat 8

Op woensdag 12 januari heeft een aantal leden van de Werkgroep Moesstraat 8 een gesprek gehad met onze voormalige overlegpartners van Lefier.
Doel van het gesprek was om vanuit de werkgroep de huidige stand van zaken toe te lichten en onze standpunten nog eens te benoemen.
Van beide zijden werd de wens uitgesproken nog eens met elkaar in gesprek te gaan zodra alle antwoorden binnen zijn en ook de informatie van DSP (VER-rapportage) op tafel ligt.

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW