zomer

Dossier Moesstraat 8

Wij roepen iedereen die ongerust is over de huisvesting van 30 ex-gedetineerden in het pand Moesstraat 8 op om ook zelf in actie te komen, door een brief of email te schrijven of het spreekuur van Burgemeester en Wethouders te bezoeken.
Hoe U dat kunt doen leest u op de website van de gemeente en in het Dossier Moesstraat 8 (via de link 'Voorpagina') in :

Werkgroep Moesstraat 8

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW