zomer

Dossier Moesstraat 8

Op 2 december heeft de Werkgroep Moesstraat 8 raadsleden van alle politieke partijen uitgenodigd om ze voor te lichten over de plannen die Gemeente en  Leger des Heils hebben met het pand Moesstraat 8.
Na een rondleiding rond het gebouw en in de Moesstraat heeft de Werkgroep de stand van zaken uitgelegd en vragen van de raadsleden beantwoord,
De volgende stukken zijn aan het Dossier Moesstraat 8 toegevoegd:

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW