zomer

Dossier Moesstraat 8

18 oktober 2010
Aanwezig: Ca 50 buurtbewoners, Werkgroep Moesstraat 8 (Angele Schoonderwoerd, voorzitter, Jannet Veenstra, presentatie, Gert Wiersum, Dymphna Spijkerman) leden Bestuursvereniging Noorderplantsoen Christien Enzing, Wouter Dam, Martha Mol (verslag). Afwezig mk: Gerard van der Poll (Werkgroep).

Agenda
1.    Opening, mededelingen
2.    Terugblik: Presentatie voorgeschiedenis door Jannet Veenstra
3.    Verslag overleg wethouder Jannie Visscher
4.    Pauze
5.    Hoe verder?
a.    Ideeën van de Werkgroep
b.    Ideeën vanuit de buurt
6.    W.v.t.t.k. en rondvraag

icon verslag buurtbijeenkomst 18 oktober 2010

icon presentatie chronologie moesstraat 8

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW