zomer

Dossier Moesstraat 8

Geachte redacties,

N.a.v. de bijeenkomst van 8 september jl. in het Prinsentheater roep ik buurtbewoners op om met zoveel mogelijk mensen te protesteren tegen het voorgenomen besluit van de gemeente.

Naast deelname aan de VER (dat is afgesproken) is het van nog veel groter belang om de publiciteit te zoeken, meer buurtbewoners te mobiliseren en het gemeentebestuur ( college + raad) aan te spreken.
Samen met het bestuur van de buurtvereniging en de buurtbewoners van de projectgroep en overige buurtbewoners wil ik hiervoor op korte termijn een plan maken.

Er is een bijeenkomst met buurtbewoners ‘in de maak’ heb ik gehoord. De buurt zal hierover binnenkort worden geïnformeerd. Tijdens deze bijeenkomst zullen we dit verder bespreken.

Wilt u dit bericht op uw site plaatsen en/of doorsturen naar buurtvereniging en buurt-leden van de projectgroep.

Met dank en vriendelijke groet,

Gerrit Kamstra
(oud-voorzitter buurtvereniging)

Naar aanleiding van bovenstaand bericht van Gerrit Kamstra heeft de Werkgroep Moesstraat 8 contact met hem gehad. Binnenkort zullen we gezamenlijk overleggen om te bekijken hoe we het best de krachten kunnen bundelen.

Werkgroep Moesstraat 8


Buurtbijeenkomst Moesstraat 8

Als voorlopige data zijn maandag 18 of woensdag 20 oktober geprikt. Helaas is het Prinsentheater de gehele maand oktober ’s avonds bezet. We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie.
Nader bericht volgt op de website en in de brievenbus.

Werkgroep Moesstraat 8

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW