zomer

Dossier Moesstraat 8

Zoals bekend is er begin februari een buurtbijeenkomst geweest met de wethouder, Jannie Visscher, Lefier en het Leger des Heils.  Aanleiding was de commotie die in de buurt ontstaan was over het voornemen van de gemeente om in het pand Moesstraat 8 dertig ex-gedetineerden te vestigen.
Tijdens deze bijeenkomst is besloten dat de drie partijen , Gemeente, Lefier en Leger des Heils , in gesprek zullen gaan met het bestuur van de buurtvereniging over dit voornemen. In het voortraject was veel fout gegaan. Het was de bedoeling met een schone lei te beginnen en zorgvuldiger te werk te gaan.

Wat is er intussen gebeurd?

Het bestuur heeft  door middel van een oproep in de buurtkrant en op de website,  gezocht naar buurtbewoners die als werkgroep , namens het bestuur, de gesprekken met de gemeente en de beide andere partijen kunnen voeren.
Gelukkig hebben zich in de periode februari / maart voldoende werkgroepleden aangemeld.

Werkgroep
De werkgroep bestaat uit  Gerard van de Poll, voorzitter, Angèle Schoonderwoerd ,
Dymphna Spijkerman,  Jannet Veenstra,  Gert Wiersum en een( wisselend)  lid van het bestuur.   
Er is in de werkgroep de nodige expertise op het gebied van jeugdzorg, jongeren met problemen en andere kwetsbare groepen.

Opdracht werkgroep
De werkgroep heeft de volgende opdracht meegekregen:

De werkgroep
-    treedt op namens het bestuur van de buurtvereniging Noorderplantsoen en vertegenwoordigt als zodanig de belangen van de buurtbewoners en de  omwonenden
-    kiest uit haar midden een voorzitter
-    fungeert als gesprekpartner van de gemeente, Lefier en het Leger des Heils , waarbij onderwerp van onderzoek is  de haalbaarheid  van het huisvesten van ( 30) ex-gedetineerden in het pand Moesstraat 8
-    stemt indien noodzakelijk tussentijds af met het voltallige bestuur
-    houdt de buurtbewoners op de hoogte via website, buurtkrant en zo nodig (een) buurtbijeenkomst(en)
-    brengt een eindverslag en  -advies uit aan het bestuur .

Tenminste één bestuurslid  is lid van de werkgroep.

Als het overleg van de werkgroep met de gemeente , Lefier en het Leger des Heils is afgerond brengt het bestuur van de buurtvereniging Noorderplantsoen advies uit aan de gemeente.

Voortgang
Tot nu toe zijn er zes  bijeenkomsten geweest, waarvan drie  met  Gemeente, Lefier en het Leger des Heils.
Er is verschil van inzicht over het uitgangspunt en de te varen koers.
•    Gemeente, Lefier en Leger des Heils willen de ex-gedetineerden in Moesstraat 8 huisvesten, tenzij in het voortraject zal blijken dat dat echt niet haalbaar is. Dat was ook op 3 februari het uitgangspunt van de gemeente.
•    De werkgroep hanteert als uitgangspunt: nagaan of huisvesting  haalbaar is, en (mocht hiertoe aanleiding zijn), zo ja, onder welke voorwaarden.
De werkgroep heeft er sterk op aangedrongen grondig te werk te gaan. Zij hebben voorgesteld  een projectplan op te stellen en in het kader hiervan o.a. een Veiligheids Efffect Rapportage (VER) te laten uitvoeren  door een onafhankelijk bureau.   Gemeente, Lefier en Leger des Heils  zijn hiermee accoord gegaan.
Hoewel  Gemeente, Lefier en Leger des Heils haast hebben omdat, zoals zij aangeven, het gebouw  leeg  staat en er bij het Leger des Heils een wachtlijst is, zijn ook zij voorstander van een zorgvuldig proces.
De volgende stap, begin mei,  is de kennismaking met het bureau dat zo’n VER-rapportage  kan uitvoeren. De werkgroep heeft voor deze bijeenkomst al de nodige vragen voorbereid.

Uw vragen, aandachtspunten en suggesties kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verdere berichtgeving
De voorlopige versie van het projectplan voorziet ook in een buurtbrief van de gemeente met meer informatie  en twee buurtbijeenkomsten. Als u wilt dat ook uw mening wordt gehoord, dan is het natuurlijk van groot belang dat u hierbij aanwezig bent. Zodra er meer nieuws is hoort u van de gemeente of van ons.

Mede namens de werkgroep,

Bestuur van de Buurtvereniging Noorderplantsoen
sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW