zomer

Dossier Moesstraat 8

Op de tweede informatiebijeenkomst van omwonenden, gemeente, Lefier en het Leger des Heils op woensdag 3 februari 2010 in het Prinsentheater heeft  wethouder Jannie Visscher mede namens het College van B&W meegedeeld, dat de procedure met betrekking tot de bestemming van Moesstraat 8 wordt gestopt en helemaal overgedaan. Ze is het eens met de Buurtvereniging en met vele omwonenden dat er in het voortraject veel is misgegaan. De bewoners waren niet betrokken bij de ontwikkeling van de plannen en zijn in een veel te laat stadium en onvoldoende geïnformeerd.

Gemeente, Leger des Heils en Lefier zijn nog steeds van plan 30 ex-gedetineerde jongens en mannen te huisvesten in Moesstraat 8, maar omwonenden krijgen nu ruimschoots de gelegenheid hierop te reageren.

Zowel de gemeente als omwonenden hebben het bestuur van de Buurtvereniging Noorderplantsoen gevraagd om als gesprekspartner van gemeente, Leger des Heils en Lefier op te treden en de omwonenden te vertegenwoordigen. De Buurtvereniging heeft dit op zich genomen.

Door bewoners is tijdens de bijeenkomst gevraagd of de Buurtvereniging een nieuwe bijeenkomst voor de omwonenden wil beleggen. Ook dit is toegezegd. Deze bijeenkomst voor alleen omwonenden zal worden gehouden op maandagavond 1 maart van 19.30 tot 21.30 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Degenen die voor de vorige bijeenkomst waren uitgenodigd krijgen binnenkort van de Buurtvereniging een uitnodigingsbrief in de bus waarin het doel van de nieuwe bijeenkomst staat beschreven. De brief zal ook op de website gepubliceerd worden.

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW