zomer

Dossier Moesstraat 8

Werkgroep Moesstraat 8 heeft gesprek met Lefier

Op woensdag 12 januari heeft een aantal leden van de Werkgroep Moesstraat 8 een gesprek gehad met onze voormalige overlegpartners van Lefier.
Doel van het gesprek was om vanuit de werkgroep de huidige stand van zaken toe te lichten en onze standpunten nog eens te benoemen.
Van beide zijden werd de wens uitgesproken nog eens met elkaar in gesprek te gaan zodra alle antwoorden binnen zijn en ook de informatie van DSP (VER-rapportage) op tafel ligt.

Moesstraat 8: Hoe verder?

We wachten het antwoord van de wethouder, Jannie Visscher, af.
We verwachten dat half januari.
In januari worden ook de uitkomsten van het buurtonderzoek van het Onderzoeksbureau DSP-groep verwacht.
Daarna beleggen we weer een avond voor de buurt.
We hopen dat er alsnog een oplossing gevonden wordt en benadrukken nogmaals dat we niet tegen de komst van deze jongeren zijn. Ze verdienen ook een plek en kansen.
Ons grote bezwaar is de omvang van het project. Huisvesting van een kleiner groepje jongeren is niet alleen beter voor de buurt  maar ook voor de jongens om wie het gaat.

Werkgroep Moesstraat 8

Moesstraat 8: Oproep

Wij roepen iedereen die ongerust is over de huisvesting van 30 ex-gedetineerden in het pand Moesstraat 8 op om ook zelf in actie te komen, door een brief of email te schrijven of het spreekuur van Burgemeester en Wethouders te bezoeken.
Hoe U dat kunt doen leest u op de website van de gemeente en in het Dossier Moesstraat 8 (via de link 'Voorpagina') in :

Werkgroep Moesstraat 8

Moesstraat 8 : Nieuwe brief aan de de Wethouder

De antwoorden op een groot deel van onze vragen zijn binnen. We zijn teleurgesteld over die antwoorden en hebben daarom een brief gestuurd aan mevrouw Visscher met het verzoek om vóór 15 januari met betere antwoorden te komen. We verwijzen in de brief naar een aantal stukken die we ook aan het Dossier hebben toegevoegd.

De volgende stukken zijn toegevoegd aan het Dossier Moesstraat 8.

Werkgroep Moesstraat 8

Werkgroep Moesstraat 8 ontvangt leden gemeenteraad en afgevaardigden politieke partijen

Op 2 december heeft de Werkgroep Moesstraat 8 raadsleden van alle politieke partijen uitgenodigd om ze voor te lichten over de plannen die Gemeente en  Leger des Heils hebben met het pand Moesstraat 8.
Na een rondleiding rond het gebouw en in de Moesstraat heeft de Werkgroep de stand van zaken uitgelegd en vragen van de raadsleden beantwoord,
De volgende stukken zijn aan het Dossier Moesstraat 8 toegevoegd:

Verslag & presentatie buurtbijeenkomst Moestaat 8

18 oktober 2010
Aanwezig: Ca 50 buurtbewoners, Werkgroep Moesstraat 8 (Angele Schoonderwoerd, voorzitter, Jannet Veenstra, presentatie, Gert Wiersum, Dymphna Spijkerman) leden Bestuursvereniging Noorderplantsoen Christien Enzing, Wouter Dam, Martha Mol (verslag). Afwezig mk: Gerard van der Poll (Werkgroep).

Agenda
1.    Opening, mededelingen
2.    Terugblik: Presentatie voorgeschiedenis door Jannet Veenstra
3.    Verslag overleg wethouder Jannie Visscher
4.    Pauze
5.    Hoe verder?
a.    Ideeën van de Werkgroep
b.    Ideeën vanuit de buurt
6.    W.v.t.t.k. en rondvraag

icon verslag buurtbijeenkomst 18 oktober 2010

icon presentatie chronologie moesstraat 8

Oproep Gerrit Kamstra n.a.v. Moesstraat 8 bijeenkomst

Geachte redacties,

N.a.v. de bijeenkomst van 8 september jl. in het Prinsentheater roep ik buurtbewoners op om met zoveel mogelijk mensen te protesteren tegen het voorgenomen besluit van de gemeente.

Naast deelname aan de VER (dat is afgesproken) is het van nog veel groter belang om de publiciteit te zoeken, meer buurtbewoners te mobiliseren en het gemeentebestuur ( college + raad) aan te spreken.
Samen met het bestuur van de buurtvereniging en de buurtbewoners van de projectgroep en overige buurtbewoners wil ik hiervoor op korte termijn een plan maken.

Er is een bijeenkomst met buurtbewoners ‘in de maak’ heb ik gehoord. De buurt zal hierover binnenkort worden geïnformeerd. Tijdens deze bijeenkomst zullen we dit verder bespreken.

Wilt u dit bericht op uw site plaatsen en/of doorsturen naar buurtvereniging en buurt-leden van de projectgroep.

Met dank en vriendelijke groet,

Gerrit Kamstra
(oud-voorzitter buurtvereniging)

Naar aanleiding van bovenstaand bericht van Gerrit Kamstra heeft de Werkgroep Moesstraat 8 contact met hem gehad. Binnenkort zullen we gezamenlijk overleggen om te bekijken hoe we het best de krachten kunnen bundelen.

Werkgroep Moesstraat 8


Buurtbijeenkomst Moesstraat 8

Als voorlopige data zijn maandag 18 of woensdag 20 oktober geprikt. Helaas is het Prinsentheater de gehele maand oktober ’s avonds bezet. We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie.
Nader bericht volgt op de website en in de brievenbus.

Werkgroep Moesstraat 8

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW