zomer

Parkregels

Het plantsoen is voor iedereen!

Automobilisten
Wie het plantsoen vanuit de auto wil bekijken kan terecht rondom het plantsoen - rekening houdend met het eenrichtingsverkeer. Sinds juni 1993 zijn de singels in de lengterichting van het plantsoen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dwars doorsteken kan wel: bij de Kerklaan en de Moesstraat. Wie echt IN het plantsoen wil rijden heeft twee mogelijkheden. Het stukje singel tussen Nieuwe Ebbinge- en Nieuwe Boteringestraat. En vanaf Kerklaan/ Kruisstraat een rondje om de fonteinvijver. (autoroutes zijn lila op de plattegrond)

naar boven

Fietsers - sleeërs
Er is al veel gemopperd over de gele half-verharding in het plantsoen. Vooral als het nog vers is, heeft het zo zijn nadelen. Fietsers hebben daar echter geen last van. De gele kleur geeft aan waar wandelaars en honden graag ongestoord willen lopen. Sinds 1993 hebben fietsers het rijk alleen op het grootste deel van de singels in de lengte van het plantsoen. Wie rekening houdt met basketballers en skaters kan het plantsoen dwars doorsteken bij de Nassaulaan/ Leliestraat. Grashellingen zijn geen fietsroutes, ook niet als er door voorgaande fietsers al veel schade is aangericht. Als er sneeuw op ligt, is die schade aanzienlijk minder en zijn ze heel geschikt als sleeroute.
(fietspaden zijn rood op de plattegrond)

naar boven

Honden - kinderen - voetgangers
Het gazon aan de Reitdiep-zijde is speciaal ingericht voor honden en is dan ook een dagelijkse ontmoetingsplaats voor honden en baasjes. Bij de Kijk in 't Jatstraat en bij de Oranjestraat is een omheinde speelplek. Ook het gazon bij de Oranjestraat is speciaal ingericht voor kinderen. Honden en hun poep worden daar absoluut niet op prijs gesteld. Het gras rond de fonteinvijver wordt intensief gebruikt door o.a. studenten. Ook zij zitten niet graag in de poep. Na het Noorderzonfestival is bij de muziekkoepel een tijdelijk hek geplaatst rondom nieuw ingezaaid gras. Hopelijk leidt dit tot voldoende herstel van het gras. (voetpaden zijn geel op de plattegrond)

naar boven

Sporters
Joggers en skaters maken graag gebruik van het plantsoen. Sinds kort zijn er twee betonnen skate-bankjes aan de Nassaulaan. Basketballers kunnen oefenen bij de Nassaulaan en bij de Kijk in 't Jatstraat. Bij beide staat een zwart drinkwaterfonteintje. Lang niet iedereen weet de knop aan de achterzijde te vinden. Vaste sportevenementen zijn de plantsoenloop (november), het buurtvolleybaltoernooi (mei) en de Nacht van Groningen (mei). In 2002 fietsten de renners van de Giro-ningen de proloog deels door het plantsoen.
(de fonteintjes staan als 'D' op de plattegrond)

naar boven

Muzikanten - picknickers
In de ochtendschemering is het plantsoen voor de vogels. Soms - maar niet eens vaak - wordt de muziekkoepel gebruikt voor kleine muziekevenementen. Ook is het plantsoen een mooie locatie voor tai chi, de zonnegroet of een doedelzakspeler. Tijdens het Noorderzonfestival wordt het plantsoen zeer intensief gebruikt. Dat vraagt om veel extra parkregels. Zo stopt de muziek stipt om 0.00 uur en de bediening om 01.00 uur. Afval dat buiten de vuilnisbakken is terechtgekomen, wordt dagelijks nauwgezet opgeruimd.
Dat is helaas in de rest van het jaar wel eens anders. Aan de milieudienst ligt dat zeker niet; ook niet aan bezorgde buurtbewoners die in maart en november het hele plantsoen met grijpers en vuilniszakken te lijf gaan. In aanvulling op de talloze, maar kleine groene designafvalbakken is een aantal grijze afval-kliko's geplaatst. Om de een of andere reden worden die weinig gebruikt .... Natuurlijk mogen de resten van de meegenomen picknick ook thuis in de afvalbak.
(de muziekkoepel staat als 'M' op de plattegrond)

naar boven

Dieren
Een rijkdom aan diersoorten leeft in het plantsoen - tot en met ontsnapte papegaaien en uitgezette roodwang-schildpadden. Voor vleermuizen is de grond verboden terrein. Als vleermuis hoor je te vliegen of te hangen. Vleermuizen die op de grond terechtkomen, kunnen zelfs niet meer opstijgen! Je helpt ze door ze in de lucht te gooien. Voor hen is overnachten/ overwinteren in holle bomen of achter het Sikkenspoortje toegestaan.
Toen het plantsoen bij de herinrichting nogal wat opener werd, is besloten een deel - de achterzijde van de Jatsdwinger - een ecologische prioriteit te geven. De toegankelijkheid is daar beperkt door vermindering van het aantal paden en het neerleggen van takkenrillen. Het is de bedoeling dat de vegetatie daar dichter is. Dat lukt echter slecht, deels door brandstichting in de takkenrillen en door crossfietsen langs de slingertrap.
(het Sikkenspoortje staat als 'S' op de plattegrond; de Jatsdwinger ligt achter de muziekkoepel)

naar boven

Ans Meiners

bron: parkcommissie, de plattegrond-borden van de gemeente (dienst RO/EZ)

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW