zomer

Plantsoennieuws

Een verzoek van Tim Zomerdijk, masterstudent aan de RUG: Momenteel ben ik werkzaam aan mijn afstudeerproject. Ik doe daarbij onderzoek naar de rol van de stedelijke groene ruimte in de stad Groningen. Hiertoe heb ik een online enquête aangemaakt. Om zoveel mogelijk response te krijgen, is mijn verzoek om mijn uitnodiging te plaatsen op uw website. Klik hier voor de enquête. 

Nadere toelchting: Mijn onderzoek richt zich op de groene stedelijke ruimtes in de stad Groningen. Een specifiek onderdeel daarvan is het groen in de wijk van de respondent, in dit geval dus de Noorderplantsoenbuurt. Hoe tevreden is de respondent met het groen daar, wordt dit groen gebruikt en waarvoor? Of mist er misschien wel iets? Is er binnen het Noorderplantsoen misschien een ruimte, die onaantrekkelijk is? Waarom is dit zo en biedt dit misschien wel juist een kans voor het 'beter' inrichten van groen op de bezoeker?
 
In mijn online enquête wordt gevraagd om tekeningen te maken van dichtstbijzijnde groene ruimtes, aantrekkelijke, onaantrekkelijk en potentiële groene ruimtes. In principe is de respondent vrij om de hele stad daarvoor te gebruiken. De Noorderplantsoenbuurt geeft echter een unieke kans om te focussen op een specifiek, uniek, stuk groen: het Noorderplantsoen. Binnen het Noorderplantsoen kunnen namelijk misschien wel alle vier de tekeningen gemaakt worden. In plaats van het Noorderplantsoen als een geheel te gebruiken, kan het worden opgedeeld. Zo kan de respondent ervoor kiezen om de ruimte om de fontein te markeren als aantrekkelijk en de speeltuin als bijvoorbeeld onaantrekkelijk omdat deze misschien iets mist (als voorbeeld). Wanneer er binnen het Noorderplantsoen meerdere tekeningen worden gemaakt, kan ik hier dieper op ingaan in mijn uiteindelijke verslag.

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW