zomer

Plantsoennieuws

DE STEDELIJKE WATERMOLEN DRAAIT NU ECHT BIJNA! 10 09 2008
Het "bijna" uit het hieronder gepubliceerde bericht duurde toch nog ruim 2 jaar. Het Dagblad van het Noorden maakt bekend dat het op 19 september dan echt zover zal zijn. Janny Visscher zal de watermolen in werking stellen.
Lees verder in het artikel in het Dagblad ...

DE STEDELIJKE WATERMOLEN DRAAIT BIJNA! 12 05 2006
De laatse stand van zaken leest u hier...
Hieronder leest u waar het over gaat.In het noorderplantsoen wordt een bijzonder waterproject uitgevoerd. De afgelopen 3 jaar is al veel zichtbaar geweest van allerlei activiteiten en graafwerkzaamheden. Eind 1997 is naar aanleiding van de herinrichting van het Noorderplantsoen en de ontwikkeling van het CiBoGa-terrein, door de gemeente Groningen een waterplan ontwikkeld. Twee belangrijke belangrijke gegevens gaven aanleiding tot dit plan: De waterkwaliteit van de vijvers in het Noorderplantsoen moest verbeterd worden. Het plan, de problemen van de oude situatie, de aanpak en de oplossingen, de techniek en de ecologie, lees het hier...

GANZEN IN HET NOORDERPLANTSOEN
Wie geniet er niet van? Zo'n prachtige, statige rij ganzen die sereen door de vijvers glijdt...
Het prachtige geluid van ganzen op een stille avond...
Het gezellige ganzengekeuvel op het gras... lees het hier...

RARE VOGELS, DIE GIERZWALUWEN
Bij de nieuwbouw in de Tuinbouwstraat kregen zowel enkele studenten als enkele gierzwaluwen te maken met een ramp. Naar aanleiding van de nieuwbouw "De Zwaluwen" besteden we aandacht aan de gierzwaluwen, hoe ze slapen en hoe ze vliegen. Tevens over de dreigende dakloosheid en het belang van o.a. invlieg-dakpannen. lees het hier...

ZEVEN GRONINGSE VLEERMUIZEN
In de avondschemering zie je soms vleermuizen bij huis of in het plantsoen - althans in het zomerhalfjaar. Je herkent ze doordat ze niet rechtuit vliegen, zoals een vogel. Ze fladderen met snelle en zekere richtingsveranderingen. Met hun ogen zien ze niet erg goed, maar met hun oren 'zien' ze des te beter. Al vliegend tasten ze de lucht af met hoge, voor ons onhoorbare geluiden.

Fladderen en zien met je oren, luisteren naar de bat-detector, winterslapen in het Sikkenspoortje, overdag slapen en 's nachts jagen, bescherming, lees het hier...

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW