zomer

Opinie

Buurtvisie en hoogbouw

flatparking1Vlak voor de zomer viel bij alle buurtbewoners een envelop op de mat met naast parkeerbeleid het stuk 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt'. Onder het gedeelte over de parkeerproblematiek stonden de namen van de leden van werkgroep parkeren, on-der 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt' stonden geen namen. Dit stuk kwam niet van de werkgroep buurtvisie, indertijd door het buurtbestuur in het leven geroepen om een ontwerp buurtvisie te maken voor de bewoners. 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt' wijkt op het meest essentiële punt voor onze buurt zelfs aanzienlijk af van wat de werkgroep had geproduceerd. Over hoogbouw staat in dit anonieme stuk de uit de lucht gegrepen bewering dat 16 meter en hoger psychologisch als hoogbouw wordt ervaren. Zo wordt de indruk gewekt dat alles wat lager is dan 16 meter laagbouw is. En dat ieder die voor laagbouw in de buurt is, akkoord gaat met bebouwing tot 16 meter hoogte. Dit is aanzienlijk hoger dan volgens de plankaart van het huidige bestemmingsplan op veel plekken in de buurt is toegestaan. Over deze plankaart, waarin de toegestane bouwhoogten per blok nauwkeurig zijn bepaald, zwijgt 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt'.

Lees meer...

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW