zomer

Opinie

De Buurtkrant Noorderplantsoen is het tijdschrift waarop ik bijna achter de brievenbus zit te wachten. Heerlijk om met veel plezier te lezen. De laatste keer werd ik er echter een beetje sip van. Waarom is het toch dat de voorstanders van een cultuur of milieu-vereniging altijd zo hard moeten roepen wat de voordelen zijn en hoe fantastisch het is? Ik ben namelijk helemaal niet zo blij met Noorderzon in het Noorderplantsoen. Sterker nog; ik denk dat Noorderzon in het plantsoen een prachtige start heeft gehad en een mooie groei doorleeft heeft vanaf het moment dat het begon met vier zondagen cultuur. Het is inmiddels echter niet meer dat culturele feest. Nu lijkt het vooral een horeca-evenement en is zo groot geworden is dat het niet meer in een beschermd gebied als het Noorderplantsoen thuis hoort.

vies

Wanneer ik de eigen regelgeving van de Gemeente erbij haal voldoet Noorderzon op meerdere fronten niet meer aan de reglementen welke de gemeente zelf voorgeschreven heeft voor evenementen in het Noorderplantsoen. Zoek, bijvoorbeeld, maar eens op wat het maximale aantal bezoekers op een dag in het plantsoen mag zijn. Noorderzon gaat hier overheen. Zeldzame dieren als de langoor vleermuis hebben bijna twee weken niet kunnen foerageren, en zo kan ik er nog wel een paar effecten van Noorderzon opnoemen. Er is inclusief het opbouwen en afbouwen ruim een maand overlast in de wijk. Daarnaast is de ondergrond van het park dusdanig beschadigd na Noorderzon dat het gras niet meer bruikbaar is voor de rest van het seizoen. “Een reuzecompliment voor de organisatie. Een enorme verbetering is de inrichting van Zuid waardoor (…) kunnen we sneller weer gebruik maken van het speelveld.” stond er in de rubriek Van de voorzitter. Een deel van het plantsoen moet zelfs dusdanig behandeld worden dat het nu (Oktober) nog steeds afgezet is en andere delen lijken wel drassige knollenvelden.

Nu hebben wij hele capabele ambtenaren binnen de gemeente Groningen en hetzelfde kan gezegd worden van de bestuurders van Noorderzon. Organisatorisch zijn ze sterk, maar er zit ook een prima Marketing en PR apparaat achter. Om de gemoederen te sussen werd er in 2015 een enquête gehouden waarbij het overgrote deel van de respondenten niet eens in de buurt van het Noorderplantsoen woont! Natuurlijk ervaar ik het als prima wanneer er elf dagen een experimenteel rock-concert in de sporthal van Helpman gehouden wordt. Helemaal wanneer je de vragen slim opstelt komt er altijd de gewenste conclusie uit. Wat ik daarmee wil zeggen is dat dit onderzoek totaal geen representatieve waarde heeft gehad volgens marktonderzoek-specialisten, maar voldoende voor de heren van de gemeente en Noorderzon om hun visie erdoor te kunnen drukken. Vanuit de organisatie van Noorderzon nog even een compliment erbij voor de bewoners dat het zo’n fijne samenwerking is en we kunnen weer een jaar verder.

Wanneer ik met gemeenteambtenaren betrokken bij Noorderzon of de organisatie van Noorderzon zelf in gesprek ben gekomen over Noorderzon valt me elke keer weer op dat sympathisch luisteren (ik hoor je wel, maar luister alleen naar dat wat in mijn eigen straatje past) een belangrijk onderdeel van het vakbekwaamheidsprofiel is. “Uiteraard zullen we luisteren naar de bewoners en gaan we in gesprek”. Ik heb alleen zelden het gevoel gehad gehoord te worden, laat staan dat het enige invloed heeft. De uitkomst is over het algemeen vooraf in de achterkamers al afgetikt samen met de as van de sigaren.

Mocht het toch een keer zo lopen dat de druk te groot wordt, lees je dat er aanspraak wordt gemaakt op je coulance als burger om het grotere geheel voorrang te geven. Helaas lijkt deze vorm van ruimdenkendheid alleen te bestaan wanneer het richting de visie van de gemeente of organisatie van Noorderzon is. Wanneer eenzelfde ruimdenkendheid nu eens vraagt de inrichting eens anders vorm te geven dan in de eigen visie voorzien en achterkamertjes bedacht, blijkt sympathisch luisteren weer een goede kwaliteit van de heren en dames.

Hoezeer ik de prachtige buurtkrant waardeer en respecteer, ik voel mij daarin op dit punt niet vertegenwoordigd, sterker nog, ik voel me op een onprettige manier beïnvloed, niet de eerste keer waar het Noorderzon betreft overigens. Er gaan vele complimenten naar Noorderzon voor het “beter” voorkomen en MINDER beschadigen van het Plantsoen met Noorderzon. Ik vergelijk dit met het goed kunnen plakken van een pleister op een snee die je zelf gemaakt hebt zonder dat daar een noodzaak voor is geweest. Fijn dat je een pleister goed plakt maar maak die snee dan niet! Is er ook geen pleister nodig.

Van nature ben ik niet iemand die graag op de voorgrond gaat staan, maar het irriteert me dat een relatief kleine groep mensen maar blijft scanderen dat de voordelen van Noorderzon zo groot zijn en de schade toch zo beperkt is. De organisatie van Noorderzon doet zo zijn best. Hou daar toch eens mee op! Het is geen noodzaak die schade te veroorzaken en dan te willen beperken. De nadelen zijn groter dan de voordelen wanneer je er woont en we hebben in- en om Groningen prachtige alternatieven met de indicatie van evenemententerrein.

Dat er maar stoïcijns doorgegaan wordt op de bekende en financieel voorspelbare veilige weg terwijl dit tegen het eigen beleid en de eigen regels ingaat roept bij mij twee vragen op. Gelooft de organisatie zelf wel in de kracht van het evenement Noorderzon en durft de gemeente samen met deze organisatie de vorm van het evenement aan te passen aan de tand des tijds?

Stop nu toch eens om als een volwassen vent telkens weer je kinderschoenen aan te willen doen en tegen iedereen te roepen dat die schoenen zo lekker zitten. Hiermee stel je het Noorderplantsoen ook weer beschikbaar voor nieuwe initiatieven om eens net zo groot te groeien als Noorderzon. Het enig wat nodig is, is de durf om te veranderen en te geloven in de kracht van Noorderzon. Of is het geloof van de gemeente Groningen en de organisatie van Noorderzon in het eigen Noorderzon zo fragiel?

Zo, dat ben ik kwijt. :-) Kijk ik wederom met smart uit naar de volgende uitgave van de buurtkrant.

Met vriendelijke groet,

Michel Oosterveld
Grachtstraat 19

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW