zomer

Opinie

 De buurtbewoners hebben zich in de buurtvisie-enquête en tijdens de ALV van 12 juni vorig jaar ondubbelzinnig uitgesproken voor behoud van deNoorderplantsoenbuurt zoals die nu is. In het voorontwerp bestemmingsplan wordt dit zo uitgedraaid: "De Noorderplantsoenbuurt wil graag ... dat hoger bouwen alleen mag wanneer dit het aanzicht ten goede komt en past bij de directe omgeving/aangrenzende panden."

plankaart

Deze formulering maakt de weg vrij voor hoogbouw, want uit ervaring weten we dat volgens projectontwikkelaars en ambtenaren van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken (ROEZ) alles bij de omgeving past. Op de plankaart, het belangrijkste onderdeel van het bestemmingsplan, staan de wettelijk toegestane maximale bouwhoogten per blok aangegeven. In de nieuwe plankaart wordt bijna overal in de buurt hoger bouwen toegestaan, 11 meter plus 4 meter met vergunning, bij elkaar dus 15 meter! Dit zijn 5 verdiepingen, bijna net zo hoog als de flats van 16 meter aan de Wilhelminakade. Terwijl volgens het oude bestemmingsplan in grote delen van de buurt niet hoger gebouwd mag worden dan 3,5 en 7 meter.

 

amputatieAlle huizen aan de Kerklaan mogen volgens de nieuwe plankaart net als delen van de Bergstraat, van de Zwarteweg, de Noorderdwarsstraat, de Plantsoenstraat, et cetera, maximaal 15 meter hoog worden, 5 verdiepingen. In deze straten staan nu kleine oude rustieke schipperswoningen. Voor de aanbouw achter bepaalde huizen zoals die in de Akkerstraat en de Tuinbouwstraat wordt een hoogte van 7 meter toegestaan, met vergunning 11 meter, terwijl deze nu niet hoger is dan 3,5 meter.Het appartementencomplex tussen de Moesstraat en de Tuinbouwdwarsstraat mag zelfs 19 meter de lucht in, net als een deel van het terrein van het voormalige Wolters-Noordhof complex. Plus de extra 4 meter met vergunning wordt dit 23 meter, dit zijn 7 bouwlagen, 7 verdiepingen. Waar nu aan de Akkerstraat de kerk staat mag 18 meter plus 4 meter met vergunning, is 22 meter hoog gebouwd gaan worden. Terwijl in de toelichting van het bestemmingsplan staat: "Doel van dit bestemmingsplan is het verzorgen van een actueel kader, waarin de bestaande planologische rechten zoveel mogelijk gerespecteerd worden." Dit is misleiding van de bewoners.

Over de verschillende binnenterreinen in onze buurt zegt het voorontwerp: "Om de huidige woonkwaliteit te bewaren, dienen de aanwezige binnenterreinen zoveel mogelijk openbare ruimtes te blijven." Ook dit wordt met voeten getreden, op de nieuwe plankaart is te zien dat op bijna alle binnenterreinen hoger gebouwd mag gaan worden, op een plaats zelfs tot 18 meter, plus 4 meter met vergunning is dit 22 meter.

Het buurtbestuur is tevreden met het voorontwerp bestemmingsplan. Hiermee keert zij zich tegen de wens van de buurtbewoners, die met overgrote meerderheid tegen hoger bouwen hebben gestemd. Tot 28 februari kunnen wij, bewoners, onze zienswijze (bezwaar) indienen bij de afdeling Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed. Laten we massaal bezwaar maken tegen dit voorontwerp, voordat het te laat is en onze buurt verminkt gaat worden door flats en hoogbouw.

Lidwien Schuitemaker (12-2-2014)

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW