zomer

Opinie

hondenflat1Acht maanden lang heeft het bestuur 'nagedacht' over mijn bestuurskandidaat-stelling. En het antwoord is: "Het bestuur heeft besloten je niet voor te dragen op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering die in het najaar georganiseerd zal worden. We denken dat de samenwerking binnen het bestuur te veel onder druk zal komen te staan. Dit beeld is vooral ontstaan door de wijze van communiceren rondom het thema buurtvisie."

Samen met mijn vrouw (lid van de voormalige werkgroep buurtvisie), heb ik aan het bestuur schriftelijk twaalf vragen gesteld over hoogbouw. Op haast alle vragen was het antwoord: "De insinuatie van de vraagsteller laat geen ruimte voor antwoord." Het bestuur heeft onze vragen aangepast en deze versie tijdens de ALV op de muur gehangen, net als op een schandpaal. In plaats van deze vragen schriftelijk te beantwoorden. Toen we om antwoord vroegen was de reactie: "Als de vragen goed geformuleerd worden zullen er antwoorden komen, anders blijven de antwoorden zoals ze zijn." Wenst het bestuur vragen te ontvangen die zij zichzelf wil stellen, en moeten wij die dan formuleren? Onze vragen zijn niet goed?

Ik mag niet in het bestuur omdat ik tegen hoogbouw ben in onze buurt, want het bestuur is voor hoogbouw. Alles onder 16 meter is volgens het bestuur laagbouw, 16 meter hoog in de buurt is voor mij hoogbouw, gezien de bestaande kleine huisjes. Het bestuur liet de bewoners met een stembiljet de 16 meter hoogbouw legitimeren. Het merendeel dacht te stemmen tegen hoogbouw, maar als 16 meter geen hoogbouw is, waartegen stem je dan? Hoe hoog is hoog? Op de vraag wat hoogbouw is, antwoordde de medewerkster van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken (ROEZ) dat ze dat niet wist!? Dus ROEZ weet niet wat hoogbouw is? Hoe hoog is hoog? Ik hoop dat dit artikel geplaatst wordt zonder etiket "De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de brieven". Niet zoals bij mijn vorige artikel, waarin ik ook alleen maar de waarheid opschreef, waarvan de redactie zich distantieert. Dus over hoogbouw en boze honden moet je voorzichtig schrijven.

Onze oorspronkelijke twaalf vragen over hoogbouw, die het bestuur alleen wil beantwoorden als ze door ons veranderd worden, hebben we aan de redactie van buurtkrant en website gestuurd. Als zij deze plaatsen, zijn ze op die plekken te lezen (zie bijlage hieronder).

Gabor Lodi

icon Twaalf vragen aan het bestuur

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW