zomer

Groenste Buurt

Zaterdagmiddag 21 april ’18, vanaf 16.00 uur organiseert de Groenste Buurt weer een informatiebijeenkomst, ook nu in café De Bres aan de Kerklaan. Aangeknoopt wordt bij de thema-avond van november vorig jaar. Centraal stond daar de warmtepomp, een in de Noorderplantsoenbuurt toen nog relatief nieuw fenomeen. Architect Pieter Brink van SEN (Samen Energie Neutraal) vertelde dat blijkens hun onderzoek een warmtepomp het snelst en goedkoopst het gasverbruik omlaag brengt. Sindsdien hebben verschillende buurtbewoners zo’n (hybride) warmtepomp (verschillende merken) aangeschaft. Enkelen van hen vertellen nu over

hun ervaringen ermee.                                   Bres  

Zustercoöperatie Grunneger Power staat stil bij het fenomeen Postcoderoosproject. Wat betekent dat precies, wat zijn de voorwaarden, de voordelen en wat de eventuele nadelen, hoe kun je meedoen? Zoals bekend hebben de Groenste Buurt-coöperatie en Grunneger Power een principe-afspraak gemaakt met ProRail om zo’n project te realiseren op de perronoverkappingen van het Noorderstation. Enkele tientallen buurtbewoners hebben al van hun belangstelling blijk gegeven. Wat is de stand van zaken?
 
De Noorderplantsoenbuurt is een relatief oude buurt. Bij de bouw van de woningen stonden isolatie en kierdichting niet voorop. De laatste maatregel blijkt een van de meest rendabele om het gasverbruik te verminderen en het wooncomfort te verhogen en is tamelijk eenvoudig. In de buurt zijn tal van warmtefoto’s gemaakt waarop warmteverlies via kieren te zien is. Welke maatregelen kun je (laten) nemen? Buurtbewoner Peter Balkema, gespecialiseerd in glas- en kozijnwerken, vertelt er meer over.

Graag tot 21 april a.s.!

Klik HIER voor het affiche.

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt