zomer

Buurtnieuws

 

 

 

 

 

 

 

Beste buurtgenoten,

Goed nieuws!

Gerard van de Poll  heeft zeer recent contact gehad met wethouder Roeland van der Schaaf. Tijdens het ambtelijk overleg is besloten om de voorgenomen bomenkap voorlopig 'aan te houden'. Dat betekent dat er voorlopig geen vergunning voor de bomenkap wordt verleend! 

 

Volgende week krijgt iedere bewoner (in het kapgebied) een brief van de gemeente. Daarin zal staan dat er per straat door experts èn bewoners wordt bekeken, hoe de kabels en leidingen lopen en waar mogelijk een boom zal moeten sneuvelen. Zoals we hadden gevraagd, komt er dus gerichte informatie en inspraak! Met een klein groepje maken we een eerste opzet voor een plan van aanpak. Volgende week willen we het dan graag met jullie bespreken om samen tot een voorstel te komen.

Hartelijke groeten,
Gerard van de Poll (voorzitter buurtvereniging), Peter Roelfsema (buurtbewoner en woordvoerder namens de bewoners), Carla Veldhuis (Groenste Buurt-team).

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt