zomer

Buurtnieuws

In de Noorderplantsoenbuurt zal in vrijwel alle straten een grootschalige sanering van kabels en leidingen plaats vinden. De kabels voor elektriciteit, gasleidingen en waterleidingen zullen in één keer worden vervangen. Daarna is de hele infrastructuur weer up-to-date. De eerste fase beslaat het gebied tussen Kerklaan, Koninginnelaan, Verlengde Grachtstraat en spoorlijn. De bewoners van dit gebied zijn met een brief en op een informatieavond op de hoogte gesteld van de plannen. 

bomenkap 2 jpeg  foto: DvhN Corné Sparidaens

 De vervanging van kabels en leidingen heeft vrijwel altijd gevolgen voor het aanwezige groen. Vaak liggen kabels en leidingen door de wortels van de bomen. Hiervan is een uitgebreide inventarisatie gemaakt. Gebleken is dat voor veel bomen het helaas niet mogelijk is om deze te behouden. Soms is er ook sprake van opdruk van de bestrating door de huidige bomen. Wanneer het echt niet anders kan is een kapvergunning voor de bomen aangevraagd. Deze aanvraag is in te zien bij het Loket Bouwen en Wonen bij het Harm Buiterplein. De verwachting is dat de vergunning in de periode van half januari-half februari wordt verleend.

Binnenkort zal ook met de bewoners over herplant van bomen en evt. andere kleine herinrichtingen worden gesproken. We zullen met bewoners hierover in overleg gaan. Iedereen zal hier nog een brief over ontvangen. Gezamenlijk zullen we dan nagaan wat er moet gebeuren in de verschillende straten.

Bericht: Gemeente Groningen

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW