zomer

Buurtnieuws

Greep op de buurt  Hoe kunnen we als bewoners meer invloed krijgen op wat er in de wijk gebeurt en

hoe kunnen we daarbij zo veel mogelijk bewoners betrekken?

In de buurtkrant editie winter staat het eerste deel van het artikel over Wijkinvloed en wijkbetrokkenheid. Hier het vervolg.

In haar rapport benadrukt Eva de samenhang tussen de drie bovengenoemde begrippen; hoe groter de invloed, hoe sneller bewoners deel willen nemen, hoe groter de invloed. Voor het bestuur is dit een extra motivatie om te proberen om samen met wijkbewoners  meer invloed te verwerven.

 

In het rapport van Eva wordt onze buurt gekenschetst aan de hand van deze begrippen: inclusie, informatie en invloed. Voor meer informatie daarover: zie het rapport op onze website. In dat rapport worden een aantal voorbeelden van democratische vernieuwing geschetst, in binnen- en buitenland. In die voorbeelden zien we dat er mogelijkheden zijn om onze doelen van meer invloed en meer betrokkenheid te halen, niet alleen in projecten maar ook meer structureel. De gemeente Groningen is zelf ook aan het experimenteren met onder andere loting. Dit speelt in Beijum; beslissingen over de wijk worden genomen door een mix van medewerkers en bewoners waarbij bewoners worden geselecteerd door loting. Ook wordt er geëxperimenteerd met wijkbudgetten, zoals in Selwerd, waarbij wijken zeggenschap krijgen over de inzet van gelden. Een derde experiment betreft het uitdagingsrecht (right to challenge). Zie voor meer informatie: righttochallenge.nl.

Als bestuur verkennen we de mogelijkheden om ook deel te nemen aan dit soort experimenten. Voor de korte termijn heeft Eva ook een aantal aanbevelingen geschreven. Zo liggen er voor ons mogelijkheden om de wederzijdse informatievoorziening te verbeteren. Daarbij wordt met name gedacht aan mogelijkheden die social media, zoals facebook, bieden. Een andere suggestie is om bewoners (door loting) uit te nodigen voor bestuursvergaderingen.

Hoe gaan we nu verder? In de afgelopen bewonersvergadering van oktober heeft Eva haar onderzoek gepresenteerd en is in groepen van bewoners gesproken over de 3 thema’s in het onderzoek: inclusie, informatie en invloed. Door die uitwisseling hebben we een beginnend zicht gekregen op hoe bewoners medezeggenschap ervaren en ideeën die er bestaan om invloed en betrokkenheid te vergroten. De bedoeling is dat we als bestuur hier een vervolg aan geven in volgende bewonersvergaderingen om zo samen met bewoners te bepalen wie, wat, hoe gaat doen. Een recent initiatief dat hierbij past is het organiseren van een G100. Dit initiatief is genomen door een aantal bewoners van de Oranjewijk en Noorderplantsoenbuurt. Hierbij gaan (gelote) inwoners van de buurt in gesprek over wat er beter kan in de wijk. Het doel daarvan is om een aantal uitvoerbare projecten te bedenken en uit te voeren. Tijdens Lets Gro, begin november, heeft deze groep haar plannen gepresenteerd. Als bestuur ondersteunen  we dit initiatief van harte en zullen ook bijdragen aan de informatievoorziening over dit initiatief.

Zoals in de inleiding is aangegeven volgt hieronder nog wat informatie over WIJS. WIJS staat voor: Wijk Inzet door Jongeren en Studenten. Namens WIJS zetten studenten zich in op allerlei vlakken in Groningse wijken, vóór en met bewoners (wijsgroningen.nl). Om een indruk van mogelijkheden voor projecten te krijgen biedt de website van WIJS soelaas. Bij het schrijven van dit stuk waren inmiddels 110 projecten in beeld gebracht. Een greep uit de projecten: taalondersteuning van kinderen door bewoners, het organiseren van een (winter)feest, activiteiten om contact tussen stadjers en studenten te bevorderen, projecten gericht op duurzaamheid, onderzoek naar behoeften van bewoners, kinderen mee laten lopen met politie (preventie), het maken van een film voor kringloopbedrijf (promotie), speeltuincentrale (beter benutten van speeltuinen) etc. Wijkbewoners kunnen rechtstreeks contact opnemen met dit bureau en hun ideeën en wensen voorleggen. Het contact kan ook gelegd worden via, of samen met, Han Dekker, bestuurslid: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Han Dekker

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW