zomer

Buurtnieuws

Het bedrijf Verkley heeft op 24 oktober een Informatiebijeenkomst georganiseerd. Hier is uitgelegd wat de werkzaamheden inhouden en wat u kunt verwachten. In de presentatie informatieavond leest u meer hierover.

In tegenstelling tot wat staat in de Bewonersbrief Oranjebuurt, die u op 17 oktober heeft ontvangen, start Verkley niet op 6 november met de uitvoering. En wel omdat de gemeente Groningen samen met de buurtbewoners wil kijken of er kleine aanpassingen aan de inrichting van het gebied wenselijk of nodig zijn. Jans Oeben van de gemeente heeft dit op 24 oktober toegelicht. De gemeente informeert binnenkort de bewoners van de desbetreffende straten over het ‘hoe en wat’. Het spreekt voor zich dat de gemeentelijke plannen en de werkzaamheden van Verkley op elkaar afgestemd gaan worden. Zodra de nieuwe startdatum van het werk aan de electriciteitskabels en gas- en waterleidingen bekend is, ontvangt u meer informatie hierover.

Verkley heeft 2 november de bewoners per brief laten weten dat de werkzaamheden zijn uitgesteld. Het wachten is nu op een brief van de Gemeente.

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt