zomer

Buurtnieuws

WIJ Groningen banner
Wij spraken met Janneke van Vondel en Jan Berends, beiden lid van het Sociale Team van onze buurt. Wij Groningen is de nieuwe naam voor dit en de overige teams. Janneke heeft veel ervaring met opbouwwerk vanuit de Maatschappelijk Juridische Dienstverlening (MJD) en Jan is ervaren in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Groningen (OGGZ) vanuit de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD). 

Wat is een sociaal team? Dat is een team bestaande uit vele verschillende dienstverleners die, voor een aantal wijken, inspelen op alle hulp- en ondersteuningsvragen. Uit de folder van het sociale team citeren we: “Het sociaal team is er voor mensen of gezinnen die problemen hebben op verschillende leefgebieden. Deze problemen hangen vaak met elkaar samen. Een Sociaal Team werkt volgens het principe ‘één huishouden, één plan, één regisseur’. Dat betekent dat u één contactpersoon krijgt. Het doel is om zo min mogelijk door te verwijzen naar andere medewerkers; indien de contactpersoon ondersteuning nodig heeft, vraagt hij/zij dit aan collega’s”. Behalve dat zorg zo veel mogelijk in handen is van één contactpersoon, een regisseur, is een ander uitgangspunt dat de burger en zijn netwerk meer betrokken wordt. De gedachte is dat wat de burger zelf kan, met behulp van zijn eigen omgeving, hem of haar niet uit handen moet worden genomen. Dit past bij de participatiemaatschappij. Wat een burger en zijn netwerk wèl en níet zelf kan doen is het onderwerp van zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’. Deze gesprekken worden gehouden door WMO-functionarissen van het Sociale Team.

Een Sociaal Team bestaat uit professionals en getrainde vrijwilligers die zijn gedelegeerd vanuit verschillende organisaties. Hierbij valt te denken aan MJD (opbouwwerk en buurtmaatschappelijk werk), VNN (verslavingszorg), TSN (thuiszorg), CJG (jeugdzorg), Limor (zorg voor dak- en thuislozen, OGGZ, MEE (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking). Die werken intensief samen en hebben geregeld contact met nog andere instanties. Het doel is dat op den duur vertegenwoordigers van alle maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn in het team.

Een Sociaal Team werkt nauw samen met het STIP, het Steun en Informatie Punt. Het STIP is het front-office voor vragen en meldingen van burgers. Bij het STIP werken vrijwilligers, die zijn getraind om bij verschillende problemen advies en informatie te geven. Op basis van een aanvraag van een wijkbewoner kan het STIP doorverwijzen naar het Sociaal Team. Een wijkbewoner kan echter ook rechtstreeks contact opnemen met het Sociale Team. Zie onder.

Welke problemen doen zich nu veel voor? willen wij weten. Dit wordt wat met name wat betreft de Noorderplantsoenbuurt nog onderzocht. Geruststellend is echter dat wij zeker geen ‘probleembuurt’  lijken te zijn. Meer in het algemeen blijken financiële problemen het meest voor te komen. Daarbij lopen mensen ook vast  in de regelgeving. Het grote aantal mensen met financiële problemen zien we overigens niet alleen in Groningen, maar in heel Nederland. STIP-vrijwilligers zijn getraind om bij financiële problemen of vragen te helpen. Zo helpen zij bijvoorbeeld met het aanvragen van kwijtschelding voor gemeentelijke- en waterschapsbelasting. Ook kan het STIP verwijzen naar organisaties die bij complexere financiële problemen, zoals schulden, steun kunnen bieden.

Hoe ziet de toekomst van het Sociale Team eruit? Het Sociale Team zal in de nabije toekomst groeien tot een team van circa 50 personen die alle mogelijke diensten vervuld in het centrum, de Schilderswijk, de Oranjebuurt en de Noorderplantsoenbuurt. Vanaf september zal het team worden omgedoopt in ‘WIJ-team’. Verder gaat het Sociale Team verhuizen. Daarom is men op zoek naar een andere geschikte locatie en gebouw.  Gevraagd naar een voorbeeld van een locatie die tegemoetkomt aan hun wensen, noemen Janneke en Jan het MFC (Multi Functioneel Centrum) in De Wijert. Dit is een drukbezochte, laagdrempelige plek, waar buurtbewoners graag komen. Ook is het in dit centrum makkelijk om elkaar te ontmoeten voor een kop koffie en allerlei activiteiten. Is  één locatie voor zo’n groot gebied niet veel te weinig is? Is een locatie dichtbij buurtbewoners niet een voorwaarde om laagdrempelig te kunnen zijn? Er wordt instemmend geknikt. Een haalbaar scenario lijkt dit echter niet te zijn. Als buurt en bestuur kunnen we echter wel proberen om een laagdrempelige voorziening in onze buurt te realiseren. Met die inspirerende gedacht in ons hoofd bedanken we Janneke en Jan voor het gesprek en verlaten met een nieuwe ambitie het zwarte gebouw aan het Hoendiep.

STIP openingstijden:

Maandag 13.00 – 17.00

Dinsdag 10.00 – 12.00 Eerste Hulp bij Financiën

Woensdag 10.00 – 13.00

Donderdag 13.00-17.00

Vrijdag 10.00 – 17.00

Sociaal Team Schilderswijk Centrum (per 1 sept. WIJ Team), Hoendiep 1 (hoek Hoendiep en Friesestraatweg), 050-367 72 02, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Veel praktische informatie en advies over zorg en ondersteuning in Groningen is te vinden op:

https://wij.groningen.nl/

Angèle Mulder en Han Dekker

Wij Groningen foto 400 x 600

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt