zomer

Buurtnieuws

Woensdag 13 april 2016, aanvang 20.00 uur, locatie: De Poort, Moesstraat 20

Agenda

20.00 uur
1. Opening en mededelingen
2. Verslag ALV 14 oktober 2015         
3. Algemeen jaarverslag 2015 

4. Financieel jaarverslag 2015    

20.30 uur
5. Aardbevingen in de buurt

21.00 uur

6. Pauze

21.15 uur
7. Groenste Buurt
- Stand van zaken
- Toekomstige aanpak

21.50 uur
8. Rondvraag en afsluiting

22.00 uur

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt