zomer

Buurtnieuws

Op 27 februari viel de uitspraak van de bezwaarcommissie in de brievenbus bij de bezwaarmakers: de bouwvergunning voor de kerk in het Noorderkerkproject is alsnog geweigerd. De eigenaar moet een nieuw, aangepast bouwplan indienen en een nieuwe vergunning aanvragen. Het omstreden plan, waarbij ruim 100 studio’s in kerk en bijgebouwen worden gebouwd, is de buurt een doorn in het oog door de omvang en de eenzijdige bewonersdoelgroep die in de kerk en achterliggend binnenterrein gehuisvest worden. Volgens tellingen door omwonenden wordt dit deel van de wijk daarmee straks voor 70 tot 80% door studenten bewoond.  

Noorderkerk

Het Noorderkerkproject is omgeven door strijd en warrige procedures. Omwonenden bestrijden het Noorderkerkplan al lange tijd. In oktober vorig jaar trok B & W op de drempel van de rechtszaal een vergunning in voor de bijgebouwen van de kerk, omdat het bouwplan niet aan de regels bleek te voldoen. Een paar dagen later, vlak voor aanvang van het door SP en Stadspartij aangevraagde actualiteitendebat over de kwestie, maakte Wethouder Roeland van der Schaaf bekend dat ook de vergunning voor het kerk-gedeelte ingetrokken werd. Begin dit jaar ontdekten de omwonenden, min of meer per ongeluk, dat dit toch niet gebeurd was. Een bezwaarprocedure werd alsnog opgestart en met de hoorzitting en besluitvorming deze week alsnog afgerond. De projectontwikkelaar moet nu met een aangepast bouwplan een nieuwe vergunning aanvragen.

Werkgroep Noorderkerk

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW