zomer

Buurtnieuws

De laatste tijd is er sprake van onrust in onze wijk over de toenemende hoogbouw. Wat is er precies aan de hand? Anneke Post legt uit:

Er is in het huidige BP (bestemmingsplan) een bepaling opgenomen dat men een woning niet mag opsplitsen. Hiermee voorkom je dat in een bestaande woning de boel wordt opgesplitst om er bijvoorbeeld kleine appartementjes/ kamers te bouwen. Dit zogenaamde splitsingsverbod geldt voor bestaande woningen.

Wat je echter in de praktijk ziet is dat men de woning gaat opkopen, slopen en vervolgens nieuwsbouw gaat plegen. Hiervoor geldt het splitsingsverbod niet, immers het is geen bestaande woning. Dan gelden de overige bepalingen in het BP.

Het BP regelt algemene dingen. Details over hoe er gebouwd mag worden zijn in het Bouwbesluit geregeld.

Het BP regelt niet hoe de achterkant eruit ziet. De welstandscommissie gaat over het uiterlijk van het huis. Echter dit betreft alleen de voorkant van het huis. Dus hoe die achterkant eruit ziet, paars met gele stippen, dat maakt niet uit.

De gemeente wil voorkomen dat projectontwikkelaars veel appartementen voor jongeren/studenten gaan bouwen. Ze probeert dit ook te regelen door de zogenaamde 15% norm. Dat betekent dat er per wijk maximaal 15% studentenhuisvesting mag zijn. Zij kan dit controleren door vergunningen voor studentenwoningen af te geven.

Echter, met het bouwen van zogenaamde wooneenheden binnen 1 woning, omzeilt men de 15% norm. Omdat deze wooneenheden niet vallen onder studentenhuisvesting. Men hoeft dus ook niet die kamervergunning aan te vragen, maar een gewone bouwvergunning. Die "gewone" bouwvergunning wordt gewoon gecheckt of die voldoet aan het BP, het bouwbesluit en de instemming kan krijgen van de Welstandscommissie.

Concreet: bijvoorbeeld de aanvraag voor Kerklaan 76: 1 woning, per laag 4 wooneenheden, ieder 35 m2 (met douche, wc, keukentje), 3 woonlagen: 12 appartementjes

De oplossing welke nu door de gemeente wordt voorgesteld voor de Kerklaan, omdat daar de druk het hoogst is:

Men mag maximaal 12,5 meter diep bouwen op de kavel aan de kant van de Bres (oostzijde), 14 meter aan de kant van de broodjeszaak

Er moet minimaal 50m2 aan zelfstandige woning worden gebouwd per gebruiksoppervlakte.

Toegepast: stel je kavel is 20 meter lang, 5 meter breed. Je mag dan max. 12,5 bij 5 meter bouwen= 75 m2

Hiervan moet minimaal 50m2 een zelfstandige woning zijn. Voor de begane grond houd je dan nog 25 m2 . Hiervan mag je dus geen apart appartement bouwen.

Als ik het goed begrijp, geldt dit voor iedere woonlaag van 3,5 meter hoog. Oftewel per woonlaag 1 zelfstandige woning. Dus in plaats van bijvoorbeeld 2-4 appartementjes per woonlaag , nu dus 1.

Daarnaast mag er maximaal 11 meter hoog, lees 3 woonlagen, gebouwd worden. Dus nu maximaal 3 appartementen in totaal in plaats van 6 of meer.

Hierdoor kun je als projectontwikkelaar voor kleine appartementjes nog afvragen of het dan nog wel interessant is aan de Kerklaan te bouwen.

Vergadering gemeenteraad 18 nov 2014

In de vergadering van de gemeenteraad van 18 november hebben veel bewoners ingesproken om hun zorgen te uiten. De reacties vanuit de gemeenteraad zijn hieronder kort weergegeven:

J.P Dijk SP; probleem ligt bij de vastgoedbazen, niet bij de bewoners. (studenten)

Hij wil meer actie om hoogbouw te voorkomen.

Mevr. Woldhuis Stadspartij; De balans in de wijken is zoek en er moet meer naar de leefbaarheid gekeken worden.

Mevr. Jongman Christen Unie; De werkelijkheid klopt niet met de informatie die beschikbaar is. Hoogbouw mag niet, maar met een omweg ineens wel.

Dhr. Kelder Partij voor de Dieren; Het karakter en de privacy van de wijk worden aangetast. Ophoging  moet gestopt worden.

Dhr. Castelein D’66; Ook de binnentuinen moeten aan meer regels voldoen.

Dhr. Van der Schaaf. Wethouder; Het nieuwe plan rept over max 11 meter hoog en max 3 woonlagen. Dat is al minder dat het oude plan, maar wel meer dan er nu staat.

Hij gaat kijken of sloop als middel het verbod op splitsing te voorkomen, kan worden tegengegaan. Ook de verhoogde druk op de wijk gaat hij onderzoeken. Als er zoveel meer huisnummers, dus ook mensen, auto’s en geluid bijkomen is dat niet wenselijk.

Overlegmoment vanuit de gemeente, 2 dec 2014

Omdat op de vergadering van 18 november zoveel ongerustheid zichtbaar was, heeft de gemeente besloten een extra informatie avond te houden op 2 december.

Deze avond is bedoeld om uit te leggen wat de actualisatie woonvisie inhoudt en om de problemen van de bewoners vast te stellen.

Actualisatie woonvisie:

Het bestemmingsplan is meer als 10 jaar oud en moet om die reden vervangen worden. Echter, er zijn een aantal haken en ogen en het is nog niet zeker of het nieuwe plan er door komt 17 december. Zo niet, dan wordt het doorgeschoven naar 2016 of 2017.

Het nieuwe plan scheelt niet veel met het oude. Er mag nog steeds hoog gebouwd worden, alleen 1 metertje minder diep.

Harm Postma is verantwoordelijk voor het oude plan. Om te voorkomen dat winkels zouden vertrekken is toen besloten hoogbouw toe te staan, zodat er woonruimte boven kon worden gerealiseerd en het aantrekkelijk werd voor deze groep om te blijven.

Echter, het maas in de wet is hiermee geboren: bij sloop of verandering van bestemming mag je wel je pand “splitsen” en kan 1 huisnummer ineens vermeerderen naar 6, of 12, of….

Rianne Meinders van de gemeente geeft uitleg vanuit de gemeente, maar daar worden de bewoners niet veel wijzer van. Ze wil gezinnen de ruimte geven, bestaande rechten handhaven, en wijst er op dat bestemmingsplannen gaan over contouren en volumes en niet over het uiterlijk. Dan moet je naar de welstandcommissie.  Ook over wie er komen te wonen, parkeer-ellende, fietsen, geluidsoverlast enz moeten we niet bij haar zijn.

Probleemstelling van de bewoners:

Meerdere bewoners krijgen het woord om uiting te geven aan hun zorgen en reeds bestaande problemen, samengevat:

-bij hoogbouw wordt geen rekening gehouden met de achterkant van de huizen. De achterkant van de woningen in de Kerklaan zijn een lelijke mix van stalen platen, schrootjes en houten platen. Daarbij is ook geen rekening gehouden met de akoestiek en krijg je in de zomer tot in de late uurtjes mee wat bijvoorbeeld studenten op hun balkonnetjes bespreken.

-verbod op woningsplitsing, ooit in het leven geroepen om hoogbouw te voorkomen, kan omzeild worden door sloop en verandering van bestemmingsplan. Dit kun je de nieuwe bewoners, in de regel studenten, niet aanrekenen, maar wel de snelle vastgoedmannetjes. Met de nadruk op snel, want zij kopen in hoog tempo op, bieden zelfs spontaan geld voor een pand en zijn niet te stuiten in hun plannen.

-sommige mensen hebben flink verbouwd, zonnepanelen op hun dak gelegd en zitten nu in de schaduw waardoor hun panelen niet opbrengen wat zou kunnen.

-het karakter van de wijk gaat verloren.

-max 15% studenten is allang niet meer de realiteit.

Hoe nu verder?

Op 10 december viel een bewonersbrief op de deurmat met de  oproep om met zoveel mogelijk mensen naar de raadsvergadering van 17 december te gaan. (Stadhuis, Grote Markt 1, start 16.30 uur) Hier wordt dan weer vergaderd over de wijken waar forse flats in kleine tuintjes verrijzen.

Kijk ook voor meer informatie op:

Verzettegendeflat.wordpress.com

http://www.dvhn.nl/.nieuws/groningen/een-flat-in-je-achtertuin

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW