zomer

Buurtnieuws

Op woensdag 1 oktober heeft de werkgroep Parkeren overleg gehad met de gemeente over de invoering van vergunning- en betaald parkeren. We hebben onze onvrede uitgesproken over het feit dat er nog steeds geen invoeringsplan is opgesteld, zoals met de gemeenteraad is afgesproken. Er zijn wel al acties uitgevoerd zoals het bestellen van de nieuwe automaten en afspraken met de aannemer die de automaten gaat plaatsen. Het zou beter zijn als dit volgens een van te voren opgesteld plan zou plaatsvinden. De gemeente heeft toegezegd zo'n plan alsnog op te stellen en die voor de ALV van 22 oktober te presenteren. We willen graag dat in het invoeringsplan ook de criteria en afspraken in het plan van aanpak, dat door de gemeenteraad is vastgesteld, worden opgenomen. Denk hierbij aan het aantal parkeerplaatsen, klachten over de invoering, parkeerdruk en evaluatie begin 2016.

 

Een voorlopige opzet is nu: op 1 november zijn in de stad de oude automaten vervangen en zal de aannemer gaan starten met het plaatsen van de nieuwe 21 apparaten in onze buurt. Iedere automaat wordt getest en de verwachting is dat op/rond 15 december alles opgeleverd is en getest. Als een automaat geplaatst is wordt deze uitgezet en afgeplakt tot de invoering. We hebben de gemeente gevraagd om bij de ingangen van de buurt borden aan te brengen dat er per een bepaalde datum gestart zal worden met betaald parkeren. Deze borden worden dan na invoering weer verwijderd. Rond 1 november krijgen alle volwassenen die ingeschreven staan bij de gemeente een brief over de invoering van de regeling en hoe te handelen met het aanvragen van een vergunning en een bezoekerspas.

We hopen u op de ALV van 22 oktober (aanvang 20.00 uur) in Centrum  De Poort (Moesstraat 20) meer te kunnen vertellen!

De Parkeerwerkgroep van Buurtvereniging Noorderplantsoen

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW