zomer

Buurtnieuws

In de Noorderplantsoenbuurt en de Oranjebuurt komt er betaald parkeren. Dat wordt op 1 januari 2015 ingevoerd.

Op basis van suggesties van bewoners van de Noorderplantsoenbuurt, de instemming van de bewonersorganisaties Oranjebuurt en Noorderplantsoenbuurt en de bespreking van het concept-parkeerplan in de raadscommissie Beheer en Verkeer concluderen B&W dat er breed draagvlak is voor de invoering van betaald parkeren.

Noorderplantsoenbuurt
In de Noorderplantsoenbuurt wordt een parkeerregime van betaald- en vergunningparkeren ingevoerd dat van kracht is op de volgende tijdstippen:
-    Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 22.00 uur
-    Zaterdag tussen 08.00 en 18.00 uur
Dit regime is bepaald op basis van de stemming onder de buurtbewoners, waaruit een breed gedeelde wens naar voren kwam om in de Noorderplantsoenbuurt betaald- en vergunningparkeren in te voeren, inclusief de avonduren.

Oranjebuurt-Noord
In Oranjebuurt-Noord wordt een parkeerregime van betaald- en vergunningparkeren ingevoerd dat van kracht is op de volgende tijdstippen:
-    Maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur
-    Donderdag tussen 09.00 en 21.00 uur
Hiermee sluiten de tijden in Oranjebuurt-Noord aan op de tijden die al van kracht zijn in Oranjebuurt-Zuid.
Meer informatie over het betaald parkeren in de Noorderplantsoenbuurt en de Oranjebuurt >>

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW