zomer

Buurtnieuws

treinBegin januari 2020 zijn kap- en snoeiwerkzaamheden verricht in opdracht van ProRail rondom het spoor Groningen – Sauwerd in Groningen. ProRail moet met onderhoud de spoorwegveiligheid garanderen en wil tegelijk in groenwerkzaamheden duurzaam opereren. ProRail en de gemeente kregen hierop meldingen van verontruste omwonenden. Ter hoogte van de Stadhouderslaan bleek dat de werkzaamheden waren afgerond en dat er een kaalslag had plaats gevonden. Dit kwam niet overeen met de gemaakte afspraken en de verleende vergunning door de gemeente. ProRail zal daarom met herplanting compenseren.  

Vergunning
Er was een vergunning verleend voor onderhoudsmaatregelen waarbij bomen met een doorsnede groter dan 20 cm behouden zouden worden. Boom met een doorsnede kleiner dan 20 cm en bramenstruiken mochten verwijderd worden. De overige lage begroeiing, zoals heesters hadden behouden moeten blijven. In de praktijk bleken de diverse begroeiingen één geheel te vormen en onmogelijk los van elkaar te bewerken.  
Gemeente, ProRail en aannemer zijn met elkaar in gesprek gegaan om uit te zoeken hoe we deze gang van zaken hadden kunnen voorkomen en welke oplossingen we konden vinden. Vanuit de gemeente is daarbij verzocht richting ProRail om te komen met een compensatievoorstel. Partijen maakten vervolgens deze afspraken:

Herplant
Voor de verwijderde bomem met een doorsnede groter dan 20 cm vindt een herplant plaats. Het gaat om een mix van Fraxinus Ornus (pluim es), Mespillus Germanica (mispel) en Prunus Cerasifera (kers). Er is gekozen om de bomen in april te planten. De herplant vindt plaats in het gebied waar de bomen zijn verwijderd. Daarbij wordt rekening gehouden met de locatie van de herplant zodat de bomen niet over enkele jaren een gevaar gaan vormen voor het spoor. Voor de verwijderde lage begroeiing is de ervaring dat deze uit zichzelf herstelt en aangroeit. In september 2020 gaan de gemeente en de aannemer samen bekijken of daar sprake van is. Als deze zich herstelt, zal hiervoor geen verdere compensatie gedaan worden. Mocht er geen herstel zichtbaar zijn, dan volgt compensatie van de lage begroeiing. Daarnaast worden er rond de herplante bomen extra 200 nieuwe heesters geplant omdat het herstellen van de gemaaide heesters tot volwaardige planten, een aantal jaren in beslag neemt.

Bron: gemeente Groningen

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt