zomer

Buurtnieuws

1 2 kabels en leidingen en bomenEr zit weer beweging in de zaak m.b.t. de kabel- & leidingwerkzaamheden! We zijn gebeld door Jans Oeben, Stadsdeelbeheerder Oude Wijken van de gemeente Groningen. De eerste en mooiste mededeling is, dat i.v.m. de grondwerkzaamheden vrijwel alle bomen in onze buurt zullen worden gespaard! Er zijn ongeveer nog drie bomen die nu nog - na de nieuwste inzichten en het nieuwe plan - mogelijk 'een probleem' opleveren. op die locaties gaat de gemeente in gesprek met de bewoners van de desbetreffende straat. Op dit moment is het ons nog niet bekend om welke bomen het gaat. 

 

Ter informatie, bericht van Jans Oeben:
'De komende dagen zal met behulp van een grondradaronderzoek de beworteling van een aantal bomen in beeld worden gebracht. Dit doen we omdat we dan een beeld te krijgen hoe de beworteling van de bomen is ontwikkeld. Op basis van dit onderzoek kunnen we ook bepalen welke maatregelen we kunnen nemen. Een grondradar is een innovatieve techniek in het boomtechnisch onderzoek die kan worden ingezet om de beworteling van bomen te bestuderen. Het grote voordeel is dat het een methode is waarbij de bodem niet wordt verstoord en er dus geen schade optreedt aan het wortelgestel, kabels of leidingen.'

De gemeente stuurt binnenkort een brief naar alle betrokken huishoudens van de straten waar de werkzaamheden worden uitgevoerd (dezelfde als vorig jaar) om ons te informeren over het vervolg. Die wachten we nu eerst af.

Bericht: Peter Roelfsema, Gerard van de Poll en Carla Veldhuis.

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt