zomer

Wijk Energie Plan

Wijk Energie Plan Noorderplantsoenbuurt overhandigd

nielsOp woensdag 6 november heeft secretaris Niels Tempel namens de Groenste Buurt het Wijk Energie Plan Noorderplantsoenbuurt op ludieke wijze aan Philip Broeksma, wethouder energietransitie, overhandigd. Tempel sprak enkele woorden over de geschiedenis van de Groenste Buurt en vroeg aan de wethouder of er nu, gezien de bezuinigingen op het ontwikkelen van Wijk Energie Plannen, nog geld beschikbaar is voor de uitvoering van dit plan. Broeksma, die zeer verheugd was met dit eerste Wijk Energie Plan van de gemeente, kon melden dat er geld voor de uitvoering zal zijn. Hij was blij dat de uitvoering nu kon starten.

Het plan wordt met de buurtbewoners besproken tijdens de thema-avond van de Groenste Buurt op donderdag 14 november, aanvang 20.00 uur. Plaats: Pura Vida, Akkerstraat 97A, ingang De Studio.

Het Dagblad van het Noorden schonk in haar editie van 7 november uitgebreid aandacht aan het uitkomen van het plan en aan de behaalde resultaten en ambities van de Groenste Buurt. Lees NOG MEER op de gemeentelijke website.

Het Wijk Energie Plan is klaar!

De laatste puntjes staan op de 'i' ! Eindelijk is het dan zover, het plan is klaar!

Aanstaande woensdag 6 november om 17.45 uur wordt het WEP aangeboden aan de wethouder energietransitie, de heer Philip Broeksma. Locatie:  Bramble, hoek Noorderstationstraat/Noorderbuitensingel. Belangstellenden zijn van harte welkom! 

Het Wijk Energie Plan kunt u hier downloaden: Wijk Energie Plan Noorderplantsoenbuurt 

Op 14 november wordt het Wijk Energie Plan gepresenteerd en toegelicht op de informatie-avond van de Groenste Buurt.            Start 20 uur. Locatie: Pura Vida, Akkerstraat 97a, Ingang De Studio.

Wijkenergieplan voor Noorderplantsoenbuurt (zo goed als) klaar

energieplanHet afgelopen half jaar heeft de Groenste Buurt aan het wijkenergieplan gewerkt. Dit plan geeft aan hoe de verschillende partijen in onze buurt (huiseigenaren, huurders, kamerverhuurders, woningbouwcorporaties, Enexis) samen ervoor kunnen zorgen dat onze buurt in 2035 CO2 neutraal is. Het plan is ontwikkeld samen met een aantal bewoners als vertegenwoordigers van de buurt en in samenwerking met de gemeente die in 2035 CO2 neutraal wil zijn.

Namens de gemeente hebben Arjen Terpstra en Johan Duut onze voorstellen verwerkt in de verschillende fases van het plan. 5 Juni is de afsluitende bijeenkomst geweest. De volgende stap is dat het plan naar het college en de gemeenteraad gaat. Ook wordt het plan natuurlijk aan de andere buurtbewoners gepresenteerd. Wanneer en in welke vorm dat gaat gebeuren wordt op tijd gecommuniceerd met flyers en posters en via kanalen als de buurtkrant, buurtsite, Facebook en Nextdoor.

Suze van Leeuwen

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW