zomer

Groenste Buurt

Wij wonen in het gymnastieklokaal van de voormalige Mattheus van Olm-school aan de Akkerstraat, op het binnenterrein tussen de Akkerstraat, Tuinbouwstraat, Moesstraat en Koolstraat. Een grote ruimte, wel  geïsoleerd maar hoge energielasten. Vanaf het begin hebben wij gezocht naar mogelijkheden om de kosten te verlagen maar bij de oprichting van Grunneger Power kwam het besef, dat in een globaliserende wereld lokale initiatieven het begin van vooruitgang zijn.

 warmtepomp foto 4 voorkeur  

 

Er kwamen zonnepanelen op ons dak en het bleek dat al onze gebruikte elektriciteit door ons zelf werd geproduceerd. En zelfs meer dan dat zodat wij gingen kijken of er niet meer van ons energiegebruik geëlektrificeerd kon worden. Wij hebben voor het waterverbruik in de keuken een Quooker aangeschaft en koken nu met inductie. Door deze activiteiten en besparend gebruik waren onze energielasten ondertussen gehalveerd en zijn de investeringen alweer bijna terugverdiend.

Uiteindelijk bleven toch de kosten van het gas en de behoefte om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken de reden onze zoektocht te vervolgen. Uit een advies na een Quick scan, die Verenigingen van Eigenaren werd aangeboden, bleek dat een warmtepomp een interessante oplossing te zijn om de gasconsumptie te verminderen. Een warmtepomp die warmte uit de bodem haalt is voor bestaande bouw te duur. Maar een warmtepomp die warmte uit de lucht haalt is een goede oplossing. Door compressie van de buitenlucht wordt de temperatuur verhoogd en die temperatuur wordt gebruikt om het warmtesysteem te verwarmen. In onze situatie was de inschatting dat het gasverbruik zeker met de helft verminderd zou kunnen worden en de investering daardoor binnen 10 jaar terugverdiend zou zijn. Wij hadden al in het grootste deel van ons huis vloerverwarming, want een lagetemperatuurverwarming is wel voorwaarde voor een goed rendement. 

warmtepomp foto 1 600 x 337

In november 2016 is de pomp geïnstalleerd en in deel van ons huis zonder vloerverwarming is een infrarood warmtepaneel geïnstalleerd. Onlangs bleek uit de jaarafrekening dat ondanks dat de installatie nog geen jaar in gebruik is de doelstelling gehaald zal worden. Wij hebben een hybride systeem, de warmtepomp is gekoppeld aan de Hr-ketel en een programma zorgt er voor dat op de beste manier warmte geleverd wordt door de pomp of door de ketel. In de praktijk komt dat er op neer dat normaal de pomp warmte levert behalve als het echt koud is en het de hele dag vriest. Dan zorgt de Hr-ketel voor warmte die overigens ook het warm water voor de douche levert.

warmtepomp foto 2 337 x 599

Nu wordt er door ons nagedacht over een aantal niet zo rendabele activiteiten: verdere isolatie van de woning; elektrificeren van de warmwatervoorziening en de meest spannende: “opslag van energie”. De salderingsregeling is wel verlengd maar op de duur niet vol te houden en dan zullen de energieproducenten in de Groenste Buurt ook zoeken moeten naar gezamenlijke opslag van energie.

Gert van den Bremen en Wil Hoek

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW