zomer

Groenste Buurt

Vraaggesprek over buurtmoestuin HortusHof met Lotte-Marijn Millar, bewoonster van de Hortusbuurt en initiatiefneemster van de moestuin

Lotte-Marijn, jullie hebben in de afgelopen jaren in de Hortusbuurt een buurtmoestuin van de grond gekregen. Hoe ben je gestart?
In 2014 rees het idee bij mij om een plek te zoeken waar ik mijn kennis van planten, groenten en bloemen kon overdragen op onze dochter. Een buurtmoestuin leek me een ideale plek hiervoor. Ook omdat het sociale cohesie bevordert en het mensen bewuster maakt van groen in de stad.

Hortus 1 kleiner bestand 600 x 399

Hoe vond je een geschikte plek?
Ik heb mijn wens naar zowat iedereen die ik kende uitgesproken, en zo attendeerde de toenmalige voorzitter (Martin de Wardt Olde Riekerink) van de Hortusbuurt mij op de braakliggende kavel achter de gymzaal aan de Violenstraat. Ik ben gaan uitzoeken van wie deze was en kwam uit bij de gemeente. Laurens Stiekema, die coördinator is van de groeninitiatieven in de stad, reageerde enthousiast op mijn wens/plan. Hij gaf mij een aantal voorwaarden waaraan ik moest voldoen om ook daadwerkelijk kans te maken om dat stuk grond te mogen gaan gebruiken. Zoals een buurtonderzoek, een draagvlak en een concreet plan + begroting en een officiele partij waaraan de gemeente het stuk grond dan in bruikleen kon geven (in dit geval de bewonersorganisatie).

Waren andere buurtbewoners meteen enthousiast? Of waren er ook mensen die het niet zo'n goed idee vonden?
Op het schriftelijke buurtonderzoek kwamen twee reacties. Één bewoonster vreesde voor overlast, maar nadat we met haar in gesprek zijn gegaan bleek ze geen weerstand tegen het plan te hebben. Verder hebben we toen een oproep gedaan op onze buurtfacebookpagina. Hierop kwamen meteen een hoop positieve reacties: we hadden plek voor 12 mensen/stellen, en de moestuin zat eigenlijk meteen vol.

Heb je bij de uitvoer van je plannen ondersteuning van gemeente of andere instanties gekregen?
Voor de gemeente kwam dit concrete plan eigenlijk als geroepen. Er was budget gereserveerd om dit stuk land in te gaan vullen met groen, en dit budget mochten wij gebruiken! En Laurens Stiekema heeft ons actief begeleid in het hele proces. Daarnaast hebben we van het Oranje Fonds een subsidie ontvangen.

Hoeveel buurtbewoners tuinieren momenteel mee? En wat moet je er organisatie-technisch voor doen om zo'n plek samen op te zetten en te onderhouden?
Momenteel tuinieren er 14 mensen/stellen. We hebben een club van 3 aangewezen die de dagelijkse gang van zaken afhandelt. Zij beleggen vergaderingen en klusdagen. Ook hebben we commissies samengesteld die verantwoordelijk zijn voor bepaalde onderdelen op de tuin. We hebben bijvoorbeeld een onkruidcommissie, composthoop-, activiteiten- en een kas-commissie ;).
Verder hebben we een reglement opgesteld waarin vermeld staat wat er verwacht wordt van de deelnemers.

Hortus 2 kleiner bestand 600 x 399

Wat is volgens jou de grootste succesfactor in het opzetten en in stand houden van de tuin?
Je moet een kartrekker hebben die in het plan gelooft en hier veel werk voor wil verzetten. En, heel belangrijk: communicatiekanalen helder houden. En veel samen doen met zo weinig mogelijk budget stimuleert de spirit enorm.

Wat is jouw favoriete plekje op de tuin? En voel je je een echte Stadsboerin;-)?
Het bankje onder de bomen: vanaf hier kan je de hele tuin overzien. Het geeft een enorme kick om je eigen groenten te oogsten die je in het voorjaar hebt gezaaid of gepoot. Stadsboerin wil het niet noemen, daarvoor is de bak waarin we tuinieren te klein, maar hobbyboerinnetje vind ik wel leuk klinken.

Tot slot: heb je één gouden tip voor bewoners uit de Noorderplantsoenbuurt die ook wel zo'n moestuin zouden willen starten in de wijk?
Loop eens door je buurt en bekijk de ruimte eens door een andere bril. Perkjes of grasveldjes die er verlaten bij liggen kunnen heel goed door buurtgenoten worden onderhouden en wellicht worden getransformeerd tot moestuintjes. Er is heel veel mogelijk. Kijk ook eens op de website van Eetbare Stad. En mocht je een idee/plan hebben contact dan Laurens Stiekema.

Nynke van den Bergh

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt