zomer

Groenste Buurt

Zonnepanelen op Station Noord foto  In onze buurt liggen momenteel ruim 750 zonnepanelen op de daken. Dat aantal groeit de laatste jaren niet zo hard meer. Misschien heeft dat er ook mee te maken, dat veel daken in de buurt niet of minder geschikt zijn. Waarschijnlijk zullen het opwekken van stroom d.m.v. eigen zonnepanelen, windmolens e.d. in combinatie met besparing van stroom door o.a. isolatie dan ook niet voldoende zijn voor het bereiken van de gewenste energieneutraliteit in 2024.

Een aanvullende maatregel is de zgn. postcoderoosproject. Hierbij krijgt een coöperatie de zonnepanelen op een groot dak in of bij de buurt in eigendom. De opbrengsten ervan gaan naar de leden, die ook nog eens profiteren van een korting op hun energierekening. Dus uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld buurtbewoners met een dak, dat niet geschikt is voor eigen panelen, maar die wel een duurzame bijdrage willen leveren. Op de site van Grunneger Power (www.grunnegerpower.nl) staat zo’n postcodeproject aan de Admiraal de Ruyterlaan, de Alfa Postcoderoos, beschreven.

De gesprekken met Lefier en de RUG over plaatsen van zonnepanelen op hun gebouwen in of vlakbij onze buurt hebben niet opgeleverd waarop was gehoopt. Beide partijen willen hun geschikte daken gebruiken voor eigen panelen (op zich een nuttige bijdrage aan het streven tot CO2-reductie). Wat dat betreft ziet het overleg, dat onlangs is geweest met ProRail over een mogelijk postcoderoosproject voor Station Noord er positief uit. Vaste partner Grunneger Power heeft berekend, dat er op beide perronoverkappingen plek is voor ongeveer 280 panelen met een jaarlijkse productie van ca. 66 MWh. De intentie van ProRail is om aan de plannen mee te werken. Binnen een half jaar verwacht het spoorwegbedrijf, dat hiervoor nog beleid moet ontwikkelen, uitsluitsel te kunnen geven. Onze buurt bleek de eerste in het land, die ProRail hiervoor heeft benaderd. Er wordt ook gepraat met het Noorderpoortcollege over het gebouw nabij Het Kasteel aan de Melkweg.

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW