zomer

Groenste Buurt

logo

NOORDERPLANTSOENBUURT ENERGIENEUTRAAL IN 10 JAAR

Tijdens de laatste ALV van 15 april 2015 zijn de voorlopige plannen en ideeën gepresenteerd om over tien jaar de Noorderplantsoenbuurt energieneutraal te krijgen (klik hier voor de presentatie) Energieneutraal betekent het tot een minimum beperken van het gebruik van fossiele brandstof door vol in te zetten op aanpassingen aan de woningen om het weglekken van warmte te beperken. De energie, die we dan nog nodig hebben, moet duurzaam worden opgewekt. Verder is er veel interesse voor nieuwe vormen van slimme energie-opwekking voor individuele woningen, maar ook wordt gezocht naar mogelijkheden om gezamenlijk energie op te wekken in de buurt. Het spreekt van zelf dat de materialen die we daarbij gaan gebruiken duurzaam gemaakt moeten zijn.

Als Groenste Buurt-team, dat ondertussen uit 6 personen bestaat, ontbreekt het ons nog aan de nodige bouwkundige en juridische kennis. Dus mochten er buurtgenoten zijn, die ons hierin kunnen en willen ondersteunen, dan horen wij dit graag! Verder zijn er een aantal organisatie die ons met raad en daad bijstaan. Met Grunneger Power, die ons ondersteunt op energie gebied, hebben we vanaf het begin intensief overleg. Met Buurkracht werken we samen om een internetplatform op te zetten om inzicht te krijgen in het huidige energiegebruik van onze buurt door het plaatsen van slimme meters en een bijbehorende website. Dit wordt nader uitgewerkt in de bijdrage van Buurkracht, die hierna volgt. De Rijksuniversiteit Groningen heeft een buurtenquête uitgevoerd, waarvan de belangrijkste uitkomsten verderop worden gepresenteerd. Verder hebben studenten van de Hanzehogeschool een globaal onderzoek gedaan naar het energiegebruik van de verschillende woningtypes in onze buurt, waaruit concrete adviezen voor energiebesparing, waaronder hele simpele, voortvloeiden. Ga hiervoor naar www.noorderplantsoen.nl, button Groenste Buurt. Verder kijken we nog naar de mogelijkheden, die "Groningen woont slim" en "Winst uit je woning" bieden om de doelstelling te bereiken.

Energieneutraal over tien jaar lijkt nog ver weg. We gaan in verschillende stappen aan deze doelstelling werken. Onze "stip aan de horizon" bestaat op dit moment uit het vergaren van kennis om daarmee de buurt te kunnen adviseren over de nieuwste ontwikkelingen en het gebruik van eerlijke materialen. Verder moeten we ook een herkenbare organisatie neerzetten en de nodige subsidies aanvragen om het een en ander te kunnen realiseren.

De eerste pilotonderzoeken aan verschillende huizen bij ons in de buurt zijn uitgevoerd om een indruk te krijgen wat zoals nodig en mogelijk is om een huis energieneutraal te maken. Een van de onderzochte concepten is het zogenaamde "warm bouwen". Ook met Buurkracht gaan we een degelijke energiescan voor een woning uit onze buurt uitvoeren. Vervolgens kan dit vertaald worden naar wat dit voor de hele buurt gaat betekenen. Omdat in onze buurt ook veel huurwoningen zijn, gaan we ook in gesprek met de woningcoöperaties en particuliere verhuurders om ook deze woningen mee te krijgen in het streven naar een energieneutrale buurt.

Stuur je opmerkingen en/of vragen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem contact op met een van de leden van het Groenste Buurt-team (Nynke van den Bergh, Ellen Farwick, Harry van Ommen, Rein Rosing, Carla Veldhuis en Thomas Wielema).

Thomas Wielema

NOORDERPLANTSOENBUURT VAN START MET ENERGIEBESPARING MET BUURKRACHT

Energie besparen is goed voor ons milieu. En voor onze portemonnee. Voor de toekomst van onze planeet en dus voor onze kinderen. Toch komt het er in veel huishoudens niet van. Te druk. Gedoe. Geen idee wat een investering oplevert. Om die hobbels weg te nemen werken bewoners van de Noorderplantsoenbuurt samen met Buurkracht, een initiatief van Enexis Holding N.V. Het doel: samen zorgen, dat we minder energie verbruiken. Al meer dan 70 buurten zijn samen met Buurkracht aan de slag. In Groningen is de Noorderplantsoenbuurt de zevende, die van start gaat naast onder andere de Rivierenbuurt, De Wijert-Zuid en Reitdiep.

Het Groenste Buurt-team van de Noorderplantsoenbuurt trekt de kar. Orville Frijde is de buurtbegeleider van Buurkracht die het team ondersteunt. Bijvoorbeeld door de besparingsmogelijkheden in de buurt te onderzoeken en te helpen bij het opvragen en beoordelen van offertes. Met Buurkracht is energie besparen voordeliger, makkelijker en gezelliger dan alleen.

Samen besparen loont
De buurt krijgt een eigen buurtpagina op www.buurkracht.nl. En iedereen die meedoet krijgt ook een persoonlijke pagina. Daarop is onder andere te zien welke bespaarmaatregelen voor hem of haar het meest interessant zijn. Met handige tips en informatie over de activiteiten waar het buurtteam mee bezig is. Harry van Ommen: “Je kunt je nu al aanmelden op www.buurkracht.nl/noorderplantsoenbuurt. We beslissen zelf welke maatregelen we aanpakken en als inwoner bepaal je zelf of en aan welke maatregel je wilt meedoen. Je bent nergens toe verplicht. En hoe meer mensen er mee doen, hoe voordeliger het wordt.”

Slimme meters
In de buurtkrant van maart stond, dat ‘binnenkort’ brieven met het aanbod tot plaatsing van gratis slimme meters zouden worden rondgestuurd. Dat gaat iets langer duren dan verwacht. Er zijn namelijk niet genoeg meters beschikbaar. De voorzichtige verwachting is, dat de aannemer (BAM Noord) in juli kan beginnen met plaatsen. Meer weten over slimme meters? Lees dan het artikel op pag. 19 van de laatste buurtkrant of ga naar de 13de update van de Groenste Buurt op www.noorderplantsoen.nl.

Meer informatie?
Neem gerust contact op met het buurtteam via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie. Wil je meer weten over Buurkracht? Neem dan contact op met Orville via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk op www.buurkracht.nl.

Orville Frijde en René Boorsma (Buurkracht)

RESULTATEN ENQUÊTE NOORDERPLANTSOENBUURT ENERGIENEUTRAAL 2024

Eind januari hebben de bewoners van onze buurt een brief met een vragenlijst van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in de bus ontvangen om de interesse in het project ‘Noorderplantsoenbuurt Energieneutraal’ te inventariseren. Van de ongeveer 1.900 huishoudens hebben 422 bewoners de enquête ingevuld en geretourneerd. Dit is een hogere score dan gebruikelijk bij andere enquêtes. Wij willen de bewoners en ondernemers hiervoor dan ook bedanken. Indien u de enquête nog op tafel heeft liggen, dan kunt u deze alsnog invullen en opsturen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de uitkomsten.

Inventarisatie belangstelling project
Ongeveer 400 huishoudens en bedrijven reageerden positief op de vraag om (misschien) mee te doen met dit ambitieuze project. Tweederde (67 procent) van de 422 personen die de enquête hebben ingevuld, geeft aan geïnteresseerd te zijn om samen met buurtgenoten de Noorderplantsoenbuurt binnen 10 jaar energieneutraal te maken. Vervolgens gaf 27 procent aan dit misschien te willen en 6 procent is niet geïnteresseerd. Nu al geven een 100-tal bewoners en ondernemers (25 procent) aan samen met buurtgenoten te willen investeren in de productie van duurzame energie, terwijl daarnaast een 260 bewoners en ondernemers (62 procent) aangeeft dit misschien te willen doen. Ruim 55 bewoners en ondernemers geven nu al aan dat zij samen met enkele buurtgenoten wel willen investeren in een proefproject om energie in hun woning te produceren en ruim 230 willen dit misschien wel doen.

Onderscheid naar koop- en huurwoningen
Om een nog beter beeld te krijgen van de mate van interesse in het project, is bij bovenstaande vragen een onderscheid gemaakt naar bewoners met een koophuis en bewoners met een huurhuis. Van de bewoners die de enquête hebben ingevuld, huurt 25 procent de woning en 75 procent is eigenaar van een koopwoning. Van de bewoners met een koopwoning geeft 70 procent aan geïnteresseerd te zijn om samen met buurtgenoten de Noorderplantsoenbuurt binnen 10 jaar energieneutraal te maken, 26 procent misschien en 4 procent niet. Voor de bewoners met een huurwoning is dit respectievelijk 53, 33 en 14 procent.

En nu?
Met zoveel enthousiasme in de buurt gaan we vol goede moed verder! Nu gaan we een ontwerp maken hóe we de buurt energieneutraal kunnen maken. Wat kunnen de bewoners en bedrijven doen om minder energie te gebruiken en zelf energie op te wekken, zonder dat hun woonlasten omhoog gaan, terwijl hun wooncomfort wordt vergroot? Wat moeten we dan nog samen doen om te zorgen dat de hele buurt energieneutraal wordt? De eerste verkenningen zijn al gedaan. Maar we hebben geld nodig om een en ander verder uit te werken en de effecten bij een aantal proefprojecten te laten zien. Daarmee zijn we bezig en we hopen binnenkort voldoende financiële middelen te hebben. Dan komen we weer bij u terug met heel concrete voorstellen! Degenen die hebben aangegeven ook de langere vragenlijst van de Rijksuniversiteit te willen invullen, ontvangen deze binnenkort! De resultaten van deze vragenlijst zijn niet alleen van belang voor het project ‘Noorderplantsoenbuurt Energieneutraal 2024’, maar hebben ook wetenschappelijke betekenis.

Vragen?
Indien u vragen heeft over de resultaten van deze enquête, kunt u contact opnemen met Anne Huizinga van de RUG (telefoon: 06-83701468, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of met Frans Stokman (telefoon: 06-22430123, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Frans Stokman en Anne Huizinga

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW