zomer

Groenste Buurt


ALV akkoord met plan om Noorderplantsoenbuurt energieneutraal te maken!

De vorige update van 18 november j.l. ging over het plan om de Noorderplantsoenbuurt in 2024 energieneutraal te krijgen. ‘Energieneutraal’ wil zeggen dat er dat er, bij gelijkblijvende woonlasten en een verhoogd wooncomfort, op jaarbasis minstens evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt. En dat geldt voor je eigen huis én voor de hele buurt. Dit is haalbaar door een combinatie van energiebesparing en het opwekken van energie. Dat is beter voor het milieu én vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het bestuur van Buurtvereniging Noorderplantsoen had al besloten te kijken of dit in onze buurt binnen 10 jaar haalbaar zou zijn.

De volgende stap was het presenteren van het plan op de ALV van de buurtvereniging op 22 oktober j.l. Daar gaf Frans Stokman, initiatiefnemer van Grunneger Power (een in de stad Groningen gevestigde energiecoöperatie, die zich inzet voor duurzame energie in de regio en ervaring heeft met dit soort initiatieven), een presentatie en beantwoordde hij vragen van de aanwezige buurtbewoners. Die waren er unaniem vóór om het plan tot energieneutraal maken van de buurt verder uit te werken. Daarmee was stap 2. van het 10-stappenplan gezet. Ga voor de presentatie van Frans en het 10-stappenplan naar het artikel: Energieneutraal worden in 10 jaar? op www.noorderplantsoen.nl (onder de Groenste Buurt- button). Een uit buurtbewoners samengestelde projectgroep zal het plan verder uitwerken, daarbij ondersteund door Grunneger Power. Voorlopig bestaat de groep uit het Groenste Buurt-team, versterkt met de voorzitter van de buurtvereniging.

Onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen
Stap 3. is de fase van oriënteren en het verzamelen en verstrekken van informatie. Begin januari ontvangen alle bewoners een brief van de Rijksuniversiteit met een bijbehorende vragenlijst. Hiermee wordt hun belangstelling gepeild om mee te doen aan het energieneutraal maken van de eigen woning en de buurt. De afdeling Sociologie van de universiteit zal het hele proces volgen en begeleiden.

Huizencheck
Wat kan je ongeveer verwachten als je woningen in onze oude buurt energieneutraal wil maken? Om die vraag te kunnen beantwoorden zullen op 6 januari mensen van Grunneger Power samen met deskundigen op het gebied van isolatie e.d. enkele huizen in de buurt gaan bekijken. Bijvoorbeeld een voormalige tweegezinswoning, een bovenwoning en een niet al te lang geleden gebouwde woning. Bij een eerste bezoek aan een traditionele schipperswoning bleek men verbaasd over het grote glasoppervlak in de voorgevel van dit pand en veel vergelijkbare. Het gebruikelijke isoleren van de gevel levert hier dus niet zoveel op.

Subsidie
Onder stap 3. valt ook het in beeld brengen van mogelijke subsidiebronnen. Bekend is dat de provincie een potje heeft voor lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie. Deze subsidie komt uit het project Lokale Energie. De projectgroep wil daar subsidie aanvragen. Er zijn namelijk al diverse kosten gemaakt en de verwachting is, dat daar nog flink wat bij zal komen. De projectgroep is benieuwd of er nog andere potjes zijn om meer dingen mogelijk te maken. Als je een idee hebt, mail dat dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of laat het weten aan een van de leden van de projectgroep (zie onder).

Studenten Hanzehogeschool
Een docent van de Hanzehogeschool had lucht gekregen van de activiteiten van het Groenste Buurt-team. In het kader van hun studie wil een tiental, meest buitenlandse, studenten hun diensten aanbieden. Er is al een gesprek met hen geweest, waaruit bleek, dat ze heel betrokken zijn en vol ideeën zitten, bijv. een eigen munteenheid voor de buurt en een buurtwinkel, die gebruikte verpakkingen inneemt en verwerkt voor hergebruik. Het team zint op enkele studie-opdrachten voor hen. Bijvoorbeeld: Hoe krijg je alle buurtbewoners enthousiast voor het plan voor een energieneutrale buurt? Het kan dus zijn, dat binnenkort een student je benadert voor het beantwoorden van enkele vragen of iets dergelijks!

Collectieve zonnepanelen
Misschien blijken er te weinig geschikte woningen in de buurt te zijn om genoeg energie op te wekken m.b.v. bijv. zonnepanelen of windmolens (´wokkels´) om de hele buurt energieneutraal te maken. Om dat toch mogelijk te maken, kunnen zgn. collectieve zonnepanelen een oplossing zijn. Daartoe wordt gekeken naar daken in of bij de buurt, waarop deze panelen kunnen worden geplaatst. Exploitatie daarvan kan plaatsvinden in de vorm van bijv. een coöperatie. Woningcorporatie Lefier is benaderd met de vraag of het dak van o.a. De Studio aan de Moesstraat hiervoor beschikbaar is. Voornamelijk vanwege een ingrijpende interne reorganisatie is dit nog niet duidelijk. Wel, dat een vaste medewerker van Lefier het contact met de buurtvereniging zal onderhouden. Als je denkt in of bij de Noorderplantsoenbuurt nog een geschikt dak te weten voor plaatsing van een groter aantal zonnepanelen, geef dat dan door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of laat het weten aan een van de leden van de projectgroep (zie onder).

Groene daken
De subsidieregeling voor de aanleg van groene daken is in 2015 ook nog geldig. Voor informatie en een korte film over de aanleg van zo'n groen dak: http://gemeente.groningen.nl/natuur/subsidie-voor-groene-daken

Geveltuinen
Onze buurt vrolijkt op door de vele prachtige geveltuinen. Maar er kunnen er nog meer bij! De gemeente helpt bij de aanleg, door een paar tegels te lichten en een harde rand te plaatsen. Je eigen potgrond en plantjes erin en klaar is je voortuintje! Wel even overleggen en contact opnemen met de gemeente via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nuttige en interessante sites:
www.noorderplantsoen.nl/voorpagina/groenstebuurt voor actueel groen nieuws
www.grunnegerpower.nl, de noordelijke energiecoöperatie, die zich inzet voor duurzame energie in de regio
www.zonatlas.nl/groningen om te kijken of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen
http://gemeente.groningen.nl/natuur/subsidie-voor-groene-daken voor een filmpje over (de aanleg van) groene daken en informatie over gemeentelijke subsidie
www.daktuinen.nl over de aanleg van daktuinen
http://wildebijen050.nl over wilde bijenhotels
www.groningenwoontslim.nl over het energiezuinig maken van je woning
www.zebulonenergie.nl als je meer wil weten over zonneboilers

Groenste Buurt-team/Projectgroep Energieneutrale Buurt
(Nynke van den Bergh, Harry van Ommen, Rein Rosing, Carla Veldhuis en Thomas Wielema)

 

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt