zomer

Groenste Buurt

Logo Groenste Buurt


Noorderplantsoenbuurt energieneutraal?

Twee jaar geleden is het Groenste Buurt-team begonnen met invulling te geven aan het streven om onze buurt de groenste van de stad Groningen te maken. Dit heeft geresulteerd in initiatieven op het gebied van het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren, groene daken, geveltuinen en bijenhotels, etc. Verder hebben we ons laten voorlichten over energiebesparingsmogelijkheden voor de huizen in onze buurt. Landelijk zijn er ook vele buurtinitiatieven om anders met energiegebruik en -opwekking om te gaan.

Een van de recente ontwikkelingen is het streven naar het energieneutraal maken van de straat of de buurt waar je woont. Energieneutraal betekent dat er op jaarbasis evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Dit is mogelijk met een combinatie van energiebesparende maatregelen en het lokaal opwekken van energie. Het Groenste Buurt-team en het bestuur van de buurtvereniging willen kijken of het mogelijk is om in 10 jaar onze Noorderplantsoenbuurt energieneutraal te krijgen. Er is al ervaring met dit soort initiatieven en Grunneger Power, de in de stad Groningen gevestigde energiecoöperatie, die zich inzet voor duurzame energie in de regio, wil behulpzaam zijn in het streven naar een energieneutrale buurt.

De eerste stap is het bespreken van dit plan tijdens de komende algemene ledenvergadering van de buurtvereniging op 22 oktober a.s. Daar willen we onze ideeën uiteenzetten en graag het draagvlak ervoor peilen. Bij voldoende draagvlak gaan we de plannen verder uitwerken met behulp van Grunneger Power en zal een speciale werkgroep voor dit initiatief worden opgericht. Voel je je hierdoor aangesproken, mis dan niet de ALV van de Noorderplantsoenbuurt op 22 oktober! Via www.noorderplantsoen.nl en affiches worden plaats en tijd nog bekendgemaakt.

35% meer zonnepanelen!
In april dit jaar heeft Grunneger Power aan de hand van luchtfoto’s het aantal zonnepanelen in de Noorderplantsoenbuurt geteld. Dat waren er 573, verdeeld over 71 locaties, een gemiddelde van iets meer dan 8 per dak. In de naburige Oranjebuurt lagen 462 panelen op 60 daken, in de hele Oranjewijk totaal dus 1.035. In 2013 was het aantal panelen voor de wijk nog bepaald op 768. In een jaar zijn er dus niet minder dan 267, oftewel 35%, bijgekomen!

Collectieve zonnepanelen
Er liggen dus zonnepanelen op heel wat huizen van buurtbewoners, mede dankzij de buurtactie van vorig jaar. Ze hebben dit jaar volop geprofiteerd van de zonnige lentemaanden en hun stroomverbruik per saldo flink zien dalen of zelfs meer stroom opgewekt dan verbruikt. Andere buurtbewoners willen dit ook graag, maar beschikken tot hun spijt niet over een dak, dat geschikt is voor zonnepanelen. Om hen ter wille te zijn is het Groenste Buurt-team op zoek naar daken in of bij de buurt, waarop zgn. collectieve zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Exploitatie daarvan kan plaatsvinden in de vorm van bijv. een coöperatie. Hiertoe is Lefier benaderd. O.a. vanwege een ingrijpende interne reorganisatie is het nog niet duidelijk of deze woningcorporatie het dak van o.a. De Studio aan de Moesstraat hiervoor beschikbaar wil stellen. Een vaste medewerker van Lefier gaat het contact met de buurtvereniging onderhouden. Wordt vervolgd.

Als je denkt een dak in of bij de Noorderplantsoenbuurt te weten, dat geschikt is voor de plaatsing een groter aantal zonnepanelen, geef dat dan door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Groene daken
De subsidieregeling voor de aanleg van groene daken is in 2015 ook nog geldig. Voor informatie en een korte film over de aanleg van zo'n groen dak: http://gemeente.groningen.nl/natuur/subsidie-voor-groene-daken

Geveltuinen
Onze buurt vrolijkt op door de vele prachtige geveltuinen. Maar er kunnen er nog meer bij! De gemeente helpt bij de aanleg, door een paar tegels te lichten en een harde rand te plaatsen. Je eigen potgrond en plantjes erin en klaar is je voortuintje! Wel even overleggen en contact opnemen met de gemeente via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nuttige en interessante sites:
www.noorderplantsoen.nl/voorpagina/groenstebuurt voor actueel groen nieuws
www.zonatlas.nl/groningen om te kijken of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen
http://gemeente.groningen.nl/natuur/subsidie-voor-groene-daken voor een filmpje over (de aanleg van) groene daken en informatie over gemeentelijke subsidie
www.daktuinen.nl over de aanleg van daktuinen

www.grunnegerpower.nl, de Groninger energiecoöperatie

http://wildebijen050.nl over wilde bijenhotels
www.groningenwoontslim.nl over het energiezuinig maken van je woning
www.zebulonenergie.nl als je meer wil weten van zonneboilers

Tot de volgende update!

Het Groenste Buurt-team

Deze update is per mail verzonden naar bewoners van de Noorderplantsoenbuurt en andere geïnteresseerden, die hebben aangeven belangstelling te hebben voor o.a. zonnepanelen en groene daken. Mocht je toezending van deze informatie op prijs stellen, geef dat dan even door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan zetten we je naam ook op de verzendlijst.

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW