zomer

Groenste Buurt

Belasting op gas stijgt, op elektriciteit daalt

BinnenhofHet kabinet gaat niet over de energietarieven, maar wel over de belasting op energie. En daar gaat het komende jaar weer een en ander in schuiven. En wel als volgt:

  • De belasting op gas gaat omhoog, met bijna 3 cent per kuub. Bij een gemiddeld gasverbruik van 1370 kuub per jaar ga je hierdoor € 26,- extra betalen.
  • De belasting op elektriciteit gaat juist met 0,09 cent per kilowattuur omlaag. Met een gemiddeld gebruik van 3180 kWh levert dat je € 13,- op.
  • Elk huishouden krijgt een korting op de energiebelasting. Dat is een vast bedrag per jaar. Die korting stijgt het komende jaar met ruim € 31,- naar € 559,-. Dat bedrag gaat dus ook van je rekening af.
  • De Opslag Duurzame Energie (ODE) op gas en elektriciteit – de belasting die de regering heft en vervolgens inzet om verduurzaming te stimuleren - stijgt met bijna 10 procent. Voor een gemiddeld huishouden betekent dat zo’n € 23,- extra kosten.

Heb je een gemiddeld huishouden, dan ga je dus onder aan de streep ongeveer € 5,- extra belasting betalen op je energierekening in 2021. Op de website van Vereniging Eigen Huis kan je met de Energiebelastingtool uitrekenen wat de nieuwe belastingtarieven voor jou betekenen.

Subsidies en saldering

Ook in de subsidies op energiebesparende maatregelen verandert er per 1 januari een en ander.

  • De tijdelijke verhoging van de isolatiesubsidiepot stopt. Die pot heet: Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Tot en met 31 december krijg je volgens die regeling nog 30 procent van je kosten vergoed als je twee of meer isolatiemaatregelen neemt (met een maximum van € 10.000,0). Vanaf 1 januari wordt dat percentage lager. Dan gaat de SEEH over in de Investeringssubsidie Duurzame Energie (IDE, onder andere voor warmtepompen). Wil je nog profiteren van de huidige regeling, dan heb je dus nog 3 maanden de tijd om je aanvraag in te dienen.
  • In de IDE-pot komt ook flink minder geld dan er de afgelopen jaren beschikbaar was voor de SEEH- en IDE-regeling samen. Dus mocht je dit jaar niet meer aan isolatie toe komen of in 2021 overwegen je huis duurzamer te gaan verwarmen? Wacht dan niet te lang met je aanvraag, want wie het eerst komt, het eerst maalt.
  • De salderingsregeling – waarmee je energie die je opwekt met je eigen zonnepanelen een-op-een kan verrekenen met je elektriciteitsverbruik – blijft tot 2023 ongewijzigd. Als je al zonnepanelen hebt, kan je daar dus nog dik twee jaar van profiteren. Daarna heb je er ook nog voordeel van, maar minder, want dan wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. 

Bron: Mijn energie inzicht

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW