zomer

Groenste Buurt

SalderenDe invoering van de nieuwe terugleversubsidie, die de huidige salderingsregeling zou opvolgen, blijkt te complex. Eerder dit jaar werd de opvolger van salderen al uitgesteld tot 1 januari 2021. Doordat de populariteit van zonnepanelen onder kleinverbruikers blijft groeien, werd de huidige salderingsregeling volgens het kabinet te duur. Er wordt immers geen energiebelasting betaald over de opgewekte elektriciteit die wordt teruggeleverd. Minister Wiebes wilde hierom de salderingsregeling afschaffen en vervangen door een vaste terugleververgoeding en een terugleversubsidie. Vooral dat laatste bleek een lastig karwei.

 

 

Vanaf 1 januari 2023 zal het fiscale voordeel uit de salderingsregeling stapsgewijs worden afgebouwd tot nul in 2031. Minister Wiebes verwacht dat in 2030 de kostprijs van zonnepanelen dusdanig is gedaald, dat investeringen ook zonder fiscale steun in gemiddeld 7 jaar zijn terugverdiend.

Om de fiscale afbouw door te kunnen voeren is het noodzakelijk dat teruglevering apart wordt geregistreerd. Minister Wiebes zal daarom vanaf 1 januari 2021 een wetswijziging doorvoeren die elk huishouden verplicht om een elektriciteitsmeter te hebben die de teruglevering apart kan registreren. De netbeheerder zal deze meter aanbieden en installeren. De Belastingdienst en energieleveranciers regelen de fiscale afbouw. Het voorstel voor een wetswijziging om de elektriciteitsmeter met apart teruglevertelwerk te verplichten wordt naar verwachting in de eerste helft van 2020 ingediend.

Omdat de fiscale afbouw alleen voor teruglevering geldt, hoopt minister Wiebes dat de ontwikkeling van energieopslag zal versnellen. De elektriciteit die wordt opgewekt kan dan op een later moment alsnog in de woning worden gebruikt in plaats van teruggeleverd aan het net. De opgewekte elektriciteit meteen zelf gebruiken blijf fiscaal het meest gunstig. Energieopslag wordt met de afbouw gestimuleerd en tegelijkertijd wordt het elektriciteitsnet minder belast als er minder elektriciteit wordt teruggeleverd.

Het kabinet hoopt met de verlenging van de salderingsregeling tot 2023 meer zekerheid te bieden aan huishoudens en andere kleinverbruikers die willen investeren in zonnepanelen.

HIER de betreffende kamerbrief

Uit: ZEP Nieuws d.d. 26 april 2019

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW