zomer

Groenste Buurt

Waterstof foto 1 600 x 450De aanleiding was een televisie-uitzending van VPRO Tegenlicht met als intrigerende titel: De waterstofrevolutie begint in het noorden. Deze uitzending is nog terug te zien op de site van de VPRO en zeker de moeite waard. Voor een aantal vrijwilligers van de Groenste Buurt was dit aanleiding om een bezoek te brengen aan meet-up in onze G100 huiskamer van de Oranjewijk. In een zeer goed bezochte avond werd het programma nogmaals vertoond en kwamen daar na een aantal ervaringsdeskundigen met waterstof gas aan het woord.

 

Vooral voor de provincie Groningen is waterstofgas interessant als alternatief voor ons aardgas. Waterstofgas kan met geringe aanpassingen zo op ons aardgasnet worden gezet. En kan daarmee een alternatief zijn voor het gebruik van aardgas voor de verwarming van onze oude woningen in de Plantsoenbuurt. Echter, waterstofgas moet dan opgewekt worden uit groene stroom. Op dit moment is dat nog een erg kostbaar proces. Een van de ideeën is dat tijdens pieken in de duurzame opwekking van groene stroom (zonnepanelen en windmolens) die omgezet wordt in waterstofgas.

Integenstelling tot stroom kan waterstofgas eenvoudig in de huidige aardgasgrit worden op geslagen. Onze provincie is hier een warm voorstander van.

Waterstofsceptici vinden het een verspilling van energie om electriciteit om te zetten in waterstofgas. De eerste optie moet altijd zijn om de duurzaam opgewekte electriciteit direct in te zetten als energiebron. Een mooi voorbeeld hiervan is het verduurzamen van het busvervoer door Qbuzz. Op korte afstanden rijdt Qbuzz met electrische bussen. Maar de buslijn die start in de Eemshaven rijdt op waterstofgas, omdat de actieradius van deze bussen onvoldoende is voor electrisch rijden.

Voor onze buurt kan waterstofgas een goed alternatief zijn voor de verwarming van onze oude, matig geïsoleerde huizen. Als we daarentegen allemaal onze huizen in de winter electrisch gaan verwarmen wordt het net overbelast. De huidige CV-ketels zijn relatief eenvoudig  aan te passsen aan waterstofgas. Waterstofgas is daarmee wat betreft investeringen ook aantrekkelijker dan bijvoorbeeld stadsverwarming (warmtenet). Waterstofgas is op dit moment nog aanzienlijk duurder dan aardgas en er zal flink geinvesteeerd moeten worden in opwekinstallaties. Dit vraagt om een duidelijke keuzes, ook van de overheid.

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW