zomer

Groenste Buurt

Dat is de titel van een artikel in de Groninger Gezinsbode van gisteren (19-3) over energiecoöperatie Grunneger Power, waarmee de Groennste Buurt nauw samenwerkt. Hieronder de complete tekst.

Grunneger Power is een onafhankelijke burgerbeweging die een mooie en vooral duurzame stad nastreeft. Een groen statement voor en door Stadjers.

GP fotoHet begon met een eenvoudig idee. Een aantal Groningers wilden wat met zonnepanelen. Maar hoe pak je dat aan? Hoe krijg je die dingen het dak op? En dan: wie heeft verstand van de technische installatie? Hoeveel kost dat allemaal? Vragen die hoofdbrekers kunnen opleveren. Heeft een van mijn buren hier wellicht verstand van? Zo gezegd zo gedaan. Dat gesprek bij de buurman vormde acht jaar geleden feitelijk de aanleiding voor de oprichting van energiecoöperatie Grunneger Power.

Op de foto v.l.n.r.: Marieke Wiersma, Steven Volkers, Annemarie Hofman, Anne Huizinga, Kai Hup en Joep Broekhuis

 ,,Die Groningers toen, en wij nu, vinden dat je verduurzaming samen moet doen. En daarin kunt leren van elkaar”, zegt Annemarie Hofman van Grunneger Power. ,,Ze wisselden toen vooral informatie uit over de aanschaf en opbrengst van de panelen, over een installateur, de technische installatie. Kortom, kennis uitwisselen. Ook al is het hobbymatig, het geeft meerwaarde omdat je samenwerkt.” Inmiddels zijn diverse stadsbuurten samen met Grunneger Power actief, weet Hofman. ,,Op het moment dat je met buren, de hele straat of zelfs de hele buurt gezamenlijk gaat inkopen, ben je goedkoper uit bij leveranciers. Maar het is vooral erg goed voor de sfeer en gevoel in de buurt.”

Grunneger Power is uitgegroeid tot een groene sociale onderneming met vijftien mensen in vaste dienst, het telt inmiddels 1.800 leden. ,,Het gaat al lang niet meer alleen over zonnepanelen. Stap voor stap zijn we betrokken bij grotere projecten. Wij zijn een onafhankelijke beweging voor en door burgers die wil samenwerken met bedrijfsleven en overheid om te verduurzamen. We maken een groen statement”, beweert Hofman. ,,Samen is meer dan alleen. Meer betekent niet alleen geld, maar andere waarden die je kunt hechten. Je mag het een sociologische invalshoek geven in combinatie met het oudste ondernemersmodel ter wereld, een coöperatie. Voor en door buurtbewoners.”

Knuffelwijk

Hofman noemt twee buurten die vanaf het begin volop actief zijn. De eerste is de Noorderplantsoenbuurt: ,,Die is heel professioneel, heel actief ook met bijvoorbeeld de duurzame huizenroute en plannen voor een gezamenlijk zonnedak. De andere is een wijk met een totaal andere bouw: Paddepoel. Die stort zich op een collectief warmtenet waar bewoners eigenaar van zijn. Dat warmtenet draait op een collectieve warmtepomp. De elektriciteit daarvoor komt bijvoorbeeld van windmolens op zee. Paddepoel is landelijk zelfs een voorbeeld voor duurzaamheid. Zijn we blij mee. We noemen Paddepoel gekscherend weleens knuffelwijk.”

Het initiatief komt overigens altijd vanuit de buurt zelf, die groepeert zich met een duurzaamheidwens. Van klein - tochtstrips onder de deur, warmtepompen of zonnepanelen - tot groot met zonneparken of een buurtwarmtenet. Grunneger Power faciliteert daarbij op verzoek. Ook voor mensen in een huurwoning of met een kleine beurs.

Grunneger Power ontvangt onder andere inkomsten uit de verkoop van groene lokale stroom. In 2013 heeft ze, samen met andere lokale energiecoöperaties uit het Noorden haar eigen energiebedrijf opgericht: Energie VanOns. Het doel: de opgewekte stroom en de opbrengsten daarvan binnen de regio te houden. ,,Wat groene elektriciteit is? Dat is elektriciteit afkomstig van duurzame bronnen in stadsbuurten. In de stad zijn dat zonnepanelen, en wellicht straks ook wijkwindmolens verwacht Hofman. Zonnepark Vierverlaten - een gemeenschappelijk park met precies 7777 zonnepanelen - is in eigendom van burgers. Een bewoner van Ulgersmaborg bijvoorbeeld die zelf geen zonnepaneel op het dak wil of kwijt kan bij Vierverlaten een kopen. Het financiële rendement bedraagt zo’n 3%. ,,Sommige bezitters zien het als investering voor de erfenis van straks. Het is overdraagbaar en waardevast.”

,,De stroom verkopen wij aan ons eigen coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns. Loeiende kolencentrales? Doen we niet aan. Groene stroom is even duur, en soms zelfs goedkoper dan traditionele opgewekte elektriciteit. De winst gaat terug naar de ontwikkeling van een zelfde soort initiatief. Geld blijft hierdoor in Groningen. De bedrijfsvoering is zodoende zichtbaar, helder en transparant.”

Talent in de buurt

 De missie van Grunneger Power blijft niet onopgemerkt. Het trekt inmiddels De Rivierenbuurt, Lewenborg, Korrewegwijk, Hortusbuurt, Drielanden, Helpman, en Vinkhuizen in met advies over de invulling van duurzaamheidswensen. ,,Mobiliseer je buurt. Samen inventariseer je duurzaamheidswensen en vooral ook het talent. De een is goed in communicatie, een ander kan goed onderhandelen, nog een ander heeft technische kennis, weer een ander heeft veel tijd. Samen kun je veel meer dan alleen. Wil je ondersteuning? Dan komen wij in beeld als procesbegeleiders met een pakket aan advies, kennis en technische en juridische informatie. Het verschil in wat je zelf kunt en wat wij kunnen, is bewoners activeren om alles in groot verband te zetten. Dat is wat we doen.”

Meer weten? Kijk op grunnegerpower.nl.    

Tekst en foto: Albert-Jan Garama

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW