zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Waar of niet waar

Het buurtbestuur wilde ons tijdens de ALV van 24 maart wijsmaken dat tegen het nieuwe bestemmingsplan geen zienswijzen meer kunnen worden ingediend. Dit is niet waar. De volgende dag heb ik gebeld met twee ambtenaren van ROEZ die zich bezighouden met de juridische kant van bestemmingsplannen, en zij zeiden dat zienswijzen kunnen worden ingediend zodra het ontwerp-bestemmingsplan bekend wordt gemaakt, en dit komt in mei. Tijdens de ALV heeft een vrouw terecht opgemerkt: waarom zet het bestuur de plankaarten van het oude en de nieuwe bestemmingsplan niet naast elkaar om de hoogtes te vergelijken? Maar voor het bestuur is dit waarschijnlijk een brug te ver. Daarvoor moet je kijken en rekenen.

Lees meer...

Groenste Buurt op Facebook!

De Groenste Buurt gaat met zijn tijd mee en is dus ook te vinden op Facebook. Blijkbaar vinden nogal wat mensen dat fijn, want het aantal likes was in korte tijd over de 25 heen, zodat we een directlink hebben gekregen van FB! www.facebook.com/groenstebuurt Facebook wordt bijgehouden door het nieuwe teamlid Jorien Bakker, voor wie de sociale media geen enkel geheim kennen. Jorien verzorgt dan ook voor het Groenste Buurt-team een Twitter-account.

60 zonnepanelen voor Trezoor

15 maart 2014 - De bewoners van appartementencomplex Trezoor in het nieuwe Ebbingekwartier (voorheen CiBoGa), nabij de Bloemsingel hebben op maandag 10 maart volmondig ingestemd met de investering in zonnepanelen tijdens een speciaal belegde algemene ledenvergadering.

De nog aan te leggen zonnestroominstallatie is zestig panelen groot en dekt voor 86% het gemeenschappelijk energieverbruik (hydrofoor, lift en verlichting). De panelen zullen de CO2 uitstoot met 76% verlagen. Grunneger Power (de in de stad Groningen gevestigde groene stroom- en gasleveranciuer, waarme Groenste Buurt nauw samenwerkt. Red. heeft dus (weer) een bewonersgroep succesvol begeleid naar de aanschaf van zonnepanelen.

Uit: Nieuwsbrief Grunneger Power maart 2014

Buurtbewoners adopteren afvalbakken en pakken zwerfvuil aan

Op initiatief van de bewonersorganisatie in de Zeeheldenbuurt adopteren buurtbewoners elf buurtbakken in de wijk. Dit zijn herkenbare, rode afvalbakken waarmee bewoners in deze wijk het zwerfvuil in hun straten tegen willen gaan. Bewoners krijgen een sleutel van de afvalbakken en legen ze zelf. De komende tijd bekijkt de gemeente of deze vorm van zelfbeheer goed werkt. Mogelijk kunnen in de toekomst op meer plaatsen aanvragen voor buurtbakken worden gehonoreerd.

Bewoners in de Zeeheldenbuurt ergeren zich aan de hoeveelheid zwerfvuil op straat. De wijkorganisatie vroeg de gemeente om op meerdere plaatsen een adoptie-afvalbak neer te zetten. Deze zogenaamde buurtbakken worden door bewoners die er vlakbij wonen geleegd. Op vrijdag 21 maart was de officiële

Lees meer...

Nieuw bestemmingsplan verminkt Noorderplantsoenbuurt

 De buurtbewoners hebben zich in de buurtvisie-enquête en tijdens de ALV van 12 juni vorig jaar ondubbelzinnig uitgesproken voor behoud van deNoorderplantsoenbuurt zoals die nu is. In het voorontwerp bestemmingsplan wordt dit zo uitgedraaid: "De Noorderplantsoenbuurt wil graag ... dat hoger bouwen alleen mag wanneer dit het aanzicht ten goede komt en past bij de directe omgeving/aangrenzende panden."

Lees meer...

Red Noorderplantsoenbuurt

De bewoners van de Noorderplantsoenbuurt kunnen tot 28 februari bezwaar maken, een zienswijze indienen, tegen het voorontwerp-bestemmingsplan Oranjebuurt/Noorderplantsoenbuurt. Doe dit zo lang het kan. Ik doe het, want na 28 februari ajuparaplu.

Tegen de wens van de buurtbewoners, uitgesproken in een 'referendum', komen er hoge gebouwen in de Noorderplantsoenbuurt. In bijna de hele buurt wordt 11 meter toegestaan, plus 4 meter met vergunning. Dit zijn 5 verdiepingen. Tot ziens, bye bye, rustieke, kleine schippershuisjes. Op enkele plaatsen wordt 18 meter plus 4 meter toegestaan, dit zijn 7 verdiepingen, geschikt voor zendmasten en afluisterapparatuur. Bouw er maar op los. Architecten zijn blij, happy, beleggers zijn blij, happy. Het buurtbestuur is tevreden met de plannen, ROEZ is tevreden, en de projectontwikkelaars zijn tevreden, drie handen op één buik. Zij raden ons, bewoners, aan voortaan veel Red Bull te drinken, zodat we het hoge perspectief aan kunnen.

Gabor Lodi senior (12-2-2014)

redbuurt2

Hoe hoog is 16 meter?

De wonderen zijn de wereld niet uit op onze ledenvergadering

Hetzelfde bestuurslid dat mijn vrouw uit de werkgroep buurtvisie wilde zetten omdat ze de wettelijke plankaart bij de buurtvisie wilde aansluiten, kwam met een plankaart aanzetten! “Nieuwe kaart, alles blijft bij het oude, alle hoogtes”, zei hij vergenoegd. Ik vroeg dapper: hoe zit het met de psychologische hoogte van 16 meter die in de buurtvisie is gesmokkeld, en die de leden tijdens de vorige ALV met hun stem goedkeurden? Door deze vraag raakte de voorzitter de kluts kwijt, hij riep: “Waarom heb je een witte jas aan? Waarom heb je een witte jas aan?” Ik keek naar mezelf, ik had nog steeds mijn vertrouwde zwarte jas aan. Ik herhaalde mijn vraag een beetje anders. “Waarom is het bestuur voorstander van 16 meter hoogbouw en geeft zij geen antwoord op deze vraag?” “Deze vraag is niet meer relevant, op bepaalde plaatsen moet 16 meter hoog kunnen”, zei het bestuurslid met de plankaart.

Ditzelfde bestuurslid, en een ander, die ook voor 7 verdiepingen in onze buurt was, voeren nu namens onze buurt gesprekken met de gemeentelijke ambtenaar van ROEZ, die tijdens de laatste ALV antwoordde dat ze niet wist wat hoogbouw is. Een ambtenaar van ROEZ die niet weet wat hoogbouw is!? Arm rustiek buurtje van ons. Maar hoe hoog is nou 16 meter? Voor een mier is 16 meter zeker hoog, maar volgens ons buurtbestuur is 16 meter voor een mens laag. Vragen over 16 meter hoog mag je aan onze buurtbestuurders niet stellen, want dan sluiten ze de buurtvergadering, wat ze gisteren ook deden.

Lieve bestuurders, hoe zit het nou met die 16 meter hoog? Waarom zijn jullie daar niet tegen? In wiens achtertuin, voor wiens raam, in wiens straat worden zulke 16 meter hoge monsters geplaatst, ofwel gebouwd. Wij hebben in de Noorderplantsoenbuurt een wonderbaarlijk bestuur. Zo rijk, dat ze geld, bestemd voor de buurt, aan de gemeente teruggeeft, en wonderlijk hier ook nog trots op is. Wonderlijk hoe je van honden aan de lijn loslopende honden krijgt, van gratis parkeren betaald parkeren. En wonderlijk hoe van 409 stemmers tegen hoogbouw voorstemmers van 16 meter hoogbouw worden gemaakt.

Laten wij als buurtbewoners de wonderen van ons bestuur en de gemeente in de gaten houden, en bezwaar ( zienswijze) indienen als het nieuwe bestemmingsplan in onze buurt monsters toelaat.

Gabor Lodi senior (14-11-2013)

P.S. Twee eerdere artikelen over de dreigende hoogbouw in onze buurt ,die per abuis niet in de vorige buurtkrant zijn geplaatst, zijn hieronder te vinden.

Hoe hoog is hoog?

hondenflat1Acht maanden lang heeft het bestuur 'nagedacht' over mijn bestuurskandidaat-stelling. En het antwoord is: "Het bestuur heeft besloten je niet voor te dragen op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering die in het najaar georganiseerd zal worden. We denken dat de samenwerking binnen het bestuur te veel onder druk zal komen te staan. Dit beeld is vooral ontstaan door de wijze van communiceren rondom het thema buurtvisie."

Samen met mijn vrouw (lid van de voormalige werkgroep buurtvisie), heb ik aan het bestuur schriftelijk twaalf vragen gesteld over hoogbouw. Op haast alle vragen was het antwoord: "De insinuatie van de vraagsteller laat geen ruimte voor antwoord." Het bestuur heeft onze vragen aangepast en deze versie tijdens de ALV op de muur gehangen, net als op een schandpaal. In plaats van deze vragen schriftelijk te beantwoorden. Toen we om antwoord vroegen was de reactie: "Als de vragen goed geformuleerd worden zullen er antwoorden komen, anders blijven de antwoorden zoals ze zijn." Wenst het bestuur vragen te ontvangen die zij zichzelf wil stellen, en moeten wij die dan formuleren? Onze vragen zijn niet goed?

Lees meer...

Buurtvisie en hoogbouw

flatparking1Vlak voor de zomer viel bij alle buurtbewoners een envelop op de mat met naast parkeerbeleid het stuk 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt'. Onder het gedeelte over de parkeerproblematiek stonden de namen van de leden van werkgroep parkeren, on-der 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt' stonden geen namen. Dit stuk kwam niet van de werkgroep buurtvisie, indertijd door het buurtbestuur in het leven geroepen om een ontwerp buurtvisie te maken voor de bewoners. 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt' wijkt op het meest essentiële punt voor onze buurt zelfs aanzienlijk af van wat de werkgroep had geproduceerd. Over hoogbouw staat in dit anonieme stuk de uit de lucht gegrepen bewering dat 16 meter en hoger psychologisch als hoogbouw wordt ervaren. Zo wordt de indruk gewekt dat alles wat lager is dan 16 meter laagbouw is. En dat ieder die voor laagbouw in de buurt is, akkoord gaat met bebouwing tot 16 meter hoogte. Dit is aanzienlijk hoger dan volgens de plankaart van het huidige bestemmingsplan op veel plekken in de buurt is toegestaan. Over deze plankaart, waarin de toegestane bouwhoogten per blok nauwkeurig zijn bepaald, zwijgt 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt'.

Lees meer...