Europa op missie, zeven Nederlandse steden geselecteerd
De missie van de EU is om Europa groener, gezonder, inclusiever en veerkrachtiger te maken. Om dit proces te versnellen is er budget en ondersteuning vrijgemaakt voor de 100 voorlopersteden. In Nederland zijn naast Groningen ook Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Helmond geselecteerd tot voorloper. De ambitie vraagt om een gezamenlijke inzet van het Rijk, EU, regio, stad, inwoners en bedrijven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt de gekozen steden omdat deze missie Nederland helpt om in 2050 klimaatneutraal te worden.

Bron: gemeente Groningen