lente

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Toekomst voor inspraak en burgerparticipatie

mensenHet college van B&W en de gemeenteraad van Groningen moeten volgend jaar gaan discussiëren over de toekomst van inspraak, burgerparticipatie en de ‘digitale democratie’. De motie die de Stadspartij hiervoor indiende is woensdagavond door de gemeenteraad aangenomen.

“De Stadspartij is er trots op dat er in onze gemeente veel inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties zijn met goede ideeën”, aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts. “Mensen die zich willen inzetten voor hun woon, werk en leefomgeving. Daarom zijn wij ontzettend blij dat onze motie, die vraagt om meer inspraak, ruim gesteund wordt.”

Volgens de Stadspartij gebeurt het nu nog te vaak dat bewoners te laat betrokken worden bij ingrijpende beslissingen in de gemeente, waardoor ze nog maar weinig invloed uit kunnen oefenen. “Te vaak horen we achteraf dat inwoners vooraf niet actief geïnformeerd zijn en zich overvallen voelen wanneer plannen al tot op detail zijn uitgetekend”, zo stelt Sijbolts.

Bron: Oog Omroep Groningen

Groningers maken kans op gratis boomspiegeltuinen, regentonnen en groendaken

VHG liggend tekst credits illustratie Rueben MillenaarIn elke gemeente in de provincie Groningen worden, in de maanden november, december & januari, een ‘tuiny forest’, een geveltuin, een regenton en nog vele andere vergroen-oplossingen verloot onder de inwoners. Klimaatadaptatie Groningen organiseert in deze maanden de actie: Vergroen Heel Groningen. 

De prijzen zijn te winnen naar aankleding van de Klimaatadaptatieweek Groningen. Er zijn voor inwoners onder andere boomspiegeltuinen, regentonnen en een groen dak te winnen. Lokale ondernemers en zorginstellingen kunnen kans maken op bomen. Voor scholen is er zelfs een klein bos, ‘tuiny forest’, van 6m2 te winnen. De gelukkige winnaars van onder andere boomspiegeltuinen, regentonnen en een groen dak krijgen hun prijs corona-proof thuisbezorgd en in sommige gevallen zal het zelfs worden geplant en/of aangelegd.

Inwoners van heel Groningen kunnen, op de website van Klimaatadaptatie Groningen, via het formulier laten weten op welke vergroeningsmaatregel ze kans willen maken. Aanmelden kan tot en met zondag 22 november.

Bron: OOG Omroep Groningen / Illustratie: Rueben Millenaar

 

Groningen opgenomen in lijst 25 'Beste Kleine Steden ter wereld'

Grunn grote markt luchtopnameDe stad Groningen is door het Engelse magazine Monocle opgenomen in een lijst van de 25 'Beste Kleine Steden ter Wereld'. Groningen staat 19e in een lijst van 25 kleinere wereldsteden die wordt aangevoerd door Porto (Portugal), Leuven (België) en Itoshima (Japan).

"Groningen ontwikkelt zich als van de meest levendige en leefbare steden in Noord-Europa", aldus Monocle. De stad is nieuwkomer in de lijst. "De recente opening van het Groningse cultuurcentrum Forum komt op het juiste moment voor de stad, die een economische klap kreeg toen de overheid de aardgaswinning terugdraaide, dat de laatste decennia zorgde voor grote verdiensten", schrijft het magazine.

Bron: Groninger Internet Courant

Gemeente ruimt weer bladeren op

egel in tuin herfstHet ‘bladseizoen’ is weer begonnen. Medewerkers van de wijkposten zijn tot aan de kerst weer druk bezig met het opruimen van gevallen bladeren. Een jaarlijks terugkerend ritueel. Want als we de bladeren laten liggen, dan levert dat gladheid op, met alle gevolgen van dien.

In Haren ligt het meeste blad, weet Meilof Feiken. Hij is teamleider bij ‘team Groen’ van de afdeling Stadsbeheer. “We zijn op dit moment bezig in Haren en Zuid. In Haren zijn we al snel een hele week bezig. Het minste blad ligt in Centrum en Oude Wijken, daar staan de minste bomen.” Bladruimen is een klus die moet gebeuren, want: “Veel bladeren verteren niet. De weg wordt glad, het fietspad wordt glad. Dan ga je onderuit. Blad kun je niet laten liggen.”  

We brengen de bladeren naar een composteerder die er nieuwe voedingsstoffen voor de bodem van maakt.” Gemiddeld doet zijn team twee opruimrondes per seizoen. “Het ligt er ook aan hoe warm of droog het is geweest.”

Kunnen bewoners helpen? Meilof: “Ze helpen ons het meest als ze hun éigen blad opruimen. Inwoners gooien soms ook hun eigen bladeren op bulten langs de weg. Hebben wij net het blad uit de openbare ruimte weggehaald, komen er weer bulten bij. Dat geeft ons extra werk. Wij zien dus het liefst dat ze hun eigen blad verwerken tot compost. Of dat ze bulten maken in hun tuin. Dat is goed voor de overwintering van egels.”

Bron: gemeente Groningen

Vitaliseren van de bodem

Kort geleden is op het hondenveld en de speelweide van het Noorderplantsoen de slechtere delen van het grasveld gevitaliseerd. Wortelrot van gras, bomen of struiken door waterverzadiging, dood door zuurstofgebrek of uitdroging door gebrek aan water zijn enkele van de redenen waarom gras niet vlak groeit of bomen en struiken het slecht doen. Om dit tegen te gaan, helpt diepere beluchting. Een beluchtingslans wordt in de grond gedrukt tot een diepte van rond een halve meter. Door de lans blaast men lucht in de bodem. Hierdoor herstellen zich de luchtkanalen en kan regenwater weer de bodem inzakken en buitenlucht de grond in stromen. Op dezelfde manier kunnen ook mest- en voedingsstoffen, en water in de bodem worden gebracht. In de regel is één injectie voldoende voor één vierkante meter grondoppervlak. Afhankelijk van de toepassing verbetert deze injectietechniek de wortelgroei en de wateropslagcapaciteit van de bodem en verebetert het de toestroom van buitenlucht en de waterafvoer van de bodem zelf. 

vitalisering gras NP 01vitalisering gras NP 04

“Wij verwijderen alleen bomen als het echt niet anders kan.”

boomkap n plantsoen 3Vanzelfsprekend vinden mensen het jammer als ergens bomen verdwijnen. Als beheerder kiest de gemeente voor behoud. “Wij verwijderen alleen bomen als het echt niet anders kan,” zegt Edwin Arends. Als technisch specialist bij Stadsbeheer is hij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bomen in de gemeente. Als er dan bomen weg moeten is dat een harde noot te kraken.

“Ik ben een echte bomenliefhebber”, zegt Edwin. Deze taak ligt in eerste instantie bij de bomenploeg. Zij doen het snoeiwerk maar ook de inspecties.” De gemeente inspecteert iedere boom eens in de vier jaar. De bomenploeg onderzoekt dan de staat van de boom. Daarnaast snoeien ze de bomen ook eens in de vier jaar. Dit is een constant terugkerende cyclus.

Inspecties
“Als blijkt dat er iets mis is met een boom, passen we eerst het reguliere onderhoud aan. Je gaat bijvoorbeeld een keer extra snoeien”, beschrijft Edwin. Als ook het extra onderhoud niet meer helpt, komt het dossier op het bureau van Edwin terecht. “ Er is dan echt iets goed mis met de boom maar we gaan dan nog niet direct over tot het kappen”, benadrukt de technisch specialist. 


Lees verder het hele artikel: https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/gemeente-ziet-bomenkap-alleen-als-allerlaatste-optie

Bron: gemeente Groningen

Talkshow LET’S GROTE MARKT: 6 november online live-event

lets grote markt beeldmerk 2020De aanstaande herinrichting van de Grote Markt staat volop in de belangstelling. Op vrijdag 6 november kan iedereen online meekijken en meepraten. ’s Avonds van 19.30 – 20.15 uur is dan een livestream-praatprogramma te zien: LET’S GROTEMARKT. Daarin komen  informatieve filmpjes aan bod, interviews met deskundigen en een online chat waarin geïnteresseerden – er is geen publiek in de zaal - vragen kunnen stellen. Het programma is te volgen via https://ruimtevoorjou.groningen.nl/grotemarkt2023/

Tot 15 november kunnen burgers reageren op de door B&W gepresenteerde voorlopige structuurschets. 

Lees verder: https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/talkshow-let-s-grote-markt-6-november-online-live-event

Bron: gemeente Groningen

In Groningen nu al 7000m2 daken voorzien van groen; subsidie voor particulieren

Groen dak Chakor en Broeksma 1Steeds meer daken in Groningen worden groen. Dat wil zeggen: er komen kleine plantjes op daken, waardoor deze klimaatbestendig worden. Donderdagmiddag kwam er opnieuw een dak bij dat van groen was voorzien: wethouders Chakor en Broeksma ‘openden’ het dak, dat de afgelopen maanden van groen werd voorzien.

Met een nieuw groen dak op het gebouw van de gemeente Groningen aan het Gedempte Zuiderdiep wordt een bijdrage geleverd aan het klimaatbestendig maken van de binnenstad. Het groene dak zorgt ervoor dat regenwater niet direct in het riool terechtkomt, het isoleert beter en is goed voor de biodiversiteit. Het pand staat in het hart van de bestrate binnenstad op een plek waar al jaren sprake is van wateroverlast bij hevige regenval.

“Het groene dak aan het Zuiderdiep is een mooi voorbeeld van hoe je, ook in stedelijk gebied, kunt verduurzamen. Dit kunnen mensen zelf ook doen. Er is vanuit de gemeente subsidie beschikbaar voor particulieren of bedrijven die een groen dak willen aanleggen”, aldus wethouder Groen en Klimaatadaptatie Glimina Chakor. “Dit valt bovendien goed te combineren met het plaatsen van zonnepanelen, waardoor mensen minder vervuilende stroom gebruiken.” vult wethouder Energietransitie, Philip Broeksma haar aan.

Subsidie voor groene daken

Particulieren, bedrijven, instellingen, scholen en woningstichtingen kunnen de subsidie aanvragen. Het subsidiebedrag wordt berekend per m2 dakoppervlak. De aanleg van een groen dak heeft verschillende voordelen: het zorgt voor een betere afvoer van regenwater waardoor het riool minder belast wordt, het isoleert en zorgt voor verkoeling op hete dagen en het is goed voor de biodiversiteit. Groene daken hebben bovendien een langere levensduur. Ze gaan over het algemeen twee keer zo lang mee als een gewoon dak, omdat zonlicht het dak niet aantast.

Met deze subsidie is dit jaar 7000 m2 groen dak aangelegd in de gemeente Groningen. Op www.groningenklimaatbestendig.nl is te lezen wat er allemaal mogelijk is in en om het huis. Naast het aanleggen van een groen dak valt daarbij te denken aan een regenton voor het hergebruik van regenwater of een geveltuintje voor de deur om de biodiversiteit te bevorderen.

Bron: Groninger Internet Courant

Groenste Buurt wil ‘talk of the town’ zijn

groenstebuurt1

In het Noorderplantsoen is een groep bewoners voortdurend op zoek naar manieren om te verduurzamen. Zij vormden zes jaar geleden met elkaar de buurtcoöperatie Groenste Buurt. “Het begint met interesse wekken van bewoners, we willen talk of the town zijn.” Doel is om de ecologische voetafdruk te verminderen. “Anders komt op een bepaald moment het water onder de dijken door en kunnen we hier niet meer wonen.” 

Lees verder op de gemeentelijke website

Uit: Nieuwsbrief Gemeente Groningen d.d. 29-10-2020

Najaarsschoonmaak Noorderplantsoen

PlantsoenschoonmaakZaterdag 10 oktober hebben we met een klein groepje van een man/vrouw of twaalf weer ons best gedaan om het plantsoen schoner achter te laten dan dat we het aantroffen. Vanwege corona en de coronamaatregelen hadden we dit keer geen persbericht verstuurd en vooral op het buurtkrantje, de website en de opgehangen posters vertrouwd. Dat werkte dus uitstekend (zo werd het niet te druk) zodat we op gepaste afstand van elkaar en de passanten aan de slag konden. Op een enkel kort buitje na was het prima weer en met de acht vuilniszakken die bij restaurant Zondag in de afvalcontainer verdwenen, was het inderdaad gelukt om het plantsoen schoner achter te laten.

Iedereen, niet in de laatste plaats de gemeente, en zeker ook Zondag voor de koffie en thee met wat lekkers weer hartelijk bedankt voor het meehelpen. We treffen elkaar hopelijk in goede gezondheid en coronavrij weer in het voorjaar.

Ronald Kaatee, mede namens Tineke en Tonny Evers