zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Hoe hoog is 16 meter?

De wonderen zijn de wereld niet uit op onze ledenvergadering

Hetzelfde bestuurslid dat mijn vrouw uit de werkgroep buurtvisie wilde zetten omdat ze de wettelijke plankaart bij de buurtvisie wilde aansluiten, kwam met een plankaart aanzetten! “Nieuwe kaart, alles blijft bij het oude, alle hoogtes”, zei hij vergenoegd. Ik vroeg dapper: hoe zit het met de psychologische hoogte van 16 meter die in de buurtvisie is gesmokkeld, en die de leden tijdens de vorige ALV met hun stem goedkeurden? Door deze vraag raakte de voorzitter de kluts kwijt, hij riep: “Waarom heb je een witte jas aan? Waarom heb je een witte jas aan?” Ik keek naar mezelf, ik had nog steeds mijn vertrouwde zwarte jas aan. Ik herhaalde mijn vraag een beetje anders. “Waarom is het bestuur voorstander van 16 meter hoogbouw en geeft zij geen antwoord op deze vraag?” “Deze vraag is niet meer relevant, op bepaalde plaatsen moet 16 meter hoog kunnen”, zei het bestuurslid met de plankaart.

Ditzelfde bestuurslid, en een ander, die ook voor 7 verdiepingen in onze buurt was, voeren nu namens onze buurt gesprekken met de gemeentelijke ambtenaar van ROEZ, die tijdens de laatste ALV antwoordde dat ze niet wist wat hoogbouw is. Een ambtenaar van ROEZ die niet weet wat hoogbouw is!? Arm rustiek buurtje van ons. Maar hoe hoog is nou 16 meter? Voor een mier is 16 meter zeker hoog, maar volgens ons buurtbestuur is 16 meter voor een mens laag. Vragen over 16 meter hoog mag je aan onze buurtbestuurders niet stellen, want dan sluiten ze de buurtvergadering, wat ze gisteren ook deden.

Lieve bestuurders, hoe zit het nou met die 16 meter hoog? Waarom zijn jullie daar niet tegen? In wiens achtertuin, voor wiens raam, in wiens straat worden zulke 16 meter hoge monsters geplaatst, ofwel gebouwd. Wij hebben in de Noorderplantsoenbuurt een wonderbaarlijk bestuur. Zo rijk, dat ze geld, bestemd voor de buurt, aan de gemeente teruggeeft, en wonderlijk hier ook nog trots op is. Wonderlijk hoe je van honden aan de lijn loslopende honden krijgt, van gratis parkeren betaald parkeren. En wonderlijk hoe van 409 stemmers tegen hoogbouw voorstemmers van 16 meter hoogbouw worden gemaakt.

Laten wij als buurtbewoners de wonderen van ons bestuur en de gemeente in de gaten houden, en bezwaar ( zienswijze) indienen als het nieuwe bestemmingsplan in onze buurt monsters toelaat.

Gabor Lodi senior (14-11-2013)

P.S. Twee eerdere artikelen over de dreigende hoogbouw in onze buurt ,die per abuis niet in de vorige buurtkrant zijn geplaatst, zijn hieronder te vinden.

Hoe hoog is hoog?

hondenflat1Acht maanden lang heeft het bestuur 'nagedacht' over mijn bestuurskandidaat-stelling. En het antwoord is: "Het bestuur heeft besloten je niet voor te dragen op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering die in het najaar georganiseerd zal worden. We denken dat de samenwerking binnen het bestuur te veel onder druk zal komen te staan. Dit beeld is vooral ontstaan door de wijze van communiceren rondom het thema buurtvisie."

Samen met mijn vrouw (lid van de voormalige werkgroep buurtvisie), heb ik aan het bestuur schriftelijk twaalf vragen gesteld over hoogbouw. Op haast alle vragen was het antwoord: "De insinuatie van de vraagsteller laat geen ruimte voor antwoord." Het bestuur heeft onze vragen aangepast en deze versie tijdens de ALV op de muur gehangen, net als op een schandpaal. In plaats van deze vragen schriftelijk te beantwoorden. Toen we om antwoord vroegen was de reactie: "Als de vragen goed geformuleerd worden zullen er antwoorden komen, anders blijven de antwoorden zoals ze zijn." Wenst het bestuur vragen te ontvangen die zij zichzelf wil stellen, en moeten wij die dan formuleren? Onze vragen zijn niet goed?

Lees meer...

Buurtvisie en hoogbouw

flatparking1Vlak voor de zomer viel bij alle buurtbewoners een envelop op de mat met naast parkeerbeleid het stuk 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt'. Onder het gedeelte over de parkeerproblematiek stonden de namen van de leden van werkgroep parkeren, on-der 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt' stonden geen namen. Dit stuk kwam niet van de werkgroep buurtvisie, indertijd door het buurtbestuur in het leven geroepen om een ontwerp buurtvisie te maken voor de bewoners. 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt' wijkt op het meest essentiële punt voor onze buurt zelfs aanzienlijk af van wat de werkgroep had geproduceerd. Over hoogbouw staat in dit anonieme stuk de uit de lucht gegrepen bewering dat 16 meter en hoger psychologisch als hoogbouw wordt ervaren. Zo wordt de indruk gewekt dat alles wat lager is dan 16 meter laagbouw is. En dat ieder die voor laagbouw in de buurt is, akkoord gaat met bebouwing tot 16 meter hoogte. Dit is aanzienlijk hoger dan volgens de plankaart van het huidige bestemmingsplan op veel plekken in de buurt is toegestaan. Over deze plankaart, waarin de toegestane bouwhoogten per blok nauwkeurig zijn bepaald, zwijgt 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt'.

Lees meer...