lente

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

6e editie Groene 4 Mijl uitgesteld

onlandenNa 5 succesvolle edities van de Groene 4 Mijl heeft de organisatie met samenwerkende partijen besloten de editie van januari 2021 uit te stellen.

De Groene 4 Mijl is een hardloop- en wandelevenement dat jaarlijks plaatsvindt in de natuur van de Onlanden (Eelderwolde) in samenwerking met Natuurmonumenten. 

De strijd tegen het coronavirus vereist dat de overheid bepaalde maatregelen heeft genomen, waaronder een verbod op grootschalige evenementen. Ondanks dat de Groene 4 Mijl pas in januari 2021 zou plaatsvinden, zien wij ons genoodzaakt nu de keuze te maken om de run te verplaatsen. Niet alleen vanwege de investering in tijd en geld, maar ook vanuit de wens van diverse samenwerkingspartners en natuurlijk vanwege de gezondheid en veiligheid van deelnemers, crew en overige betrokkenen. 

Hoewel het misschien ook dan een andere invulling krijgt dan wat we tot nu toe gewend waren, hebben we de beslissing genomen om met optimisme vooruit te kijken en de 6e editie van de Groene 4 Mijl te verplaatsen naar het voorjaar van 2021. Zodra er meer bekend is komt dat op onze website en social media kanalen. 

Bron: de Groene Mijl

Stookalert in stad: 'Doe houtkachel niet aan'

kachel hout 13 03 2018Het RIVM heeft donderdagmiddag een zogenoemd stookalert afgegeven voor onder meer de provincies Overijssel, Groningen, Noord-Holland en Noord-Brabant. Daarmee roept het RIVM mensen op om geen hout meer te stoken door 'ongunstige weersomstandigheden'.

Naast deze regio's geldt het stookalert ook voor Flevoland, Drenthe en Friesland. Het instituut geeft het stookalert af om gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving te voorkomen.

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij. Denk daarbij aan fijnstof, koolwaterstoffen, benzeen en koolmonoxide. 'Houtrook is ongezond. Bij ongunstige weersomstandigheden, zoals mist, als het windstil is, of bij een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen', stelt het RIVM.

Op dit moment is er in de zeven provincies waarvoor het stookalert geldt sprake van die ongunstige weersomstandigheden. Het stookalert wordt afgegeven als de helft van een provincie minimaal zes uur lang een verwachting heeft voor deze ongunstige weersomstandigheden.

Groningen kleurt oranje tijdens campagne tegen geweld

International Day Elimination Violence Against Women 850x680Met de verlichting van kunstobject ‘Ultra’ aan de Emmasingel is de jaarlijkse campagne Orange the World in Groningen van start.

Tijdens deze internationale campagne wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Van 25 november tot en met 10 december worden diverse prominente gebouwen, plekken en objecten oranje verlicht, zoals het Academiegebouw van de RUG en DOT Groningen.

Bredere focus

Tijdens de Groningse campagneweek wordt ook aandacht besteed aan (seksueel) geweld tegen mannen. De grens tussen slachtoffer of dader zijn, is lang niet altijd even scherp: voormalige slachtoffers kunnen later ook dader worden. Dit is echter onderbelicht terwijl dit perspectief ook niet mag ontbreken. In Groningen pakken we dit probleem breed aan en richten de campagne op jongeren, (internationale) studenten, vrouwen en meisjes, mensen van kleur en mannen en jongens.

Digitaal bijwonen

Dit jaar worden alle activiteiten vanwege de Corona maatregelen digitaal georganiseerd. Door middel van podcasts, videoseries, blogs en andere media zijn ze te bekijken en bij te wonen. De activiteiten zijn te vinden op Dat is Groningen www.datisgroningen.com en op Facebook. Een speciale dans tutorial is hier te vinden. 

Gemeente Groningen zoekt een nieuwe stadsdichter!

stadsdichter renee luthBegin volgend jaar krijgt Groningen een nieuwe stadsdichter. De periode van twee jaar van de huidige stadsdichter Renée Luth zit er dan op. Dichters uit de gemeente Groningen die graag stadsdichter willen worden kunnen zich aanmelden tot 18 december 2020.

De stadsdichter brengt poëzie onder de aandacht van de inwoners van Groningen. Hij of zij schrijft over gebeurtenissen in de gemeente Groningen, moet een activiteitenplan maken en treedt op bij belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Groningen. De stadsdichter moet natuurlijk wonen in de gemeente en moet een ervaren dichter zijn. Het stadsdichterschap is voor twee jaar. Wethouder Paul de Rook is benieuwd naar de opvolger van Renée Luth: “Het stadsdichterschap is een prachtige manier om poëzie dichter bij de inwoners van Groningen te brengen. Het is altijd weer spannend wie de nieuwe stadsdichter wordt en welke plannen hij of zij heeft”.

Jury

Een jury beoordeelt de inzendingen en draagt de kandidaat voor aan het college van burgemeester en wethouders. De jury bestaat uit: Petra Broomans (universitair hoofddocent Europese talen aan de RUG), Rob Pronk (voorzitter NOORDWOORD) en Joachim de Vries (creatief producent, bestuurslid TalentWeb Groningen). Juryvoorzitter Rob Pronk: “We hopen op veel inzendingen, zodat we uit een breed aanbod de beste kandidaat voor de komende twee jaar kunnen kiezen. In de jury zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, zodat we alle kandidaten recht kunnen doen”.

Aanmelding en bekendmaking

De Stadsdichter wordt benoemd met ingang van februari 2021 en de periode loopt tot februari 2023. De bekendmaking van de nieuwe Stadsdichter vindt plaats op een feestelijke avond op vrijdag 29 januari 2021. Op de website van Noordwoord staan de precieze voorwaarden en de procedure om tot een nieuwe stadsdichter te komen.

Bron: gemeente Groningen

Actie voor Copy Right 24 november afgelast!

Gerard van de Poll, voorzitter van Buurtvereniging, laat weten dat afgelopen weekend de makelaar bestookt is met dreigmails. Het kijkuurtje is daarom afgelast en daarmee ook onze actie.

Dit is pertinent niet de door ons gekozen wijze van actievoeren! 

We houden jullie op de hoogte van het vervolg.

Bewoners Noorderplantsoenbuurt besparen energie en geld door gratis advies

energiecoaches

 

Bewoners Noorderplantsoenbuurt besparen energie en geld door gratis advies

In de Noorderplantsoenbuurt helpen wijk-energiecoaches Joan, Hans, Hans en Bern de energierekening omlaag te brengen. Inwoners van de wijk krijgen gratis persoonlijk advies over waar energie kan worden bespaard in huis. Bij het advies hoort ook een goed gevulde Energietas ter waarde van €50,-, met producten zoals stijlvolle ledlampen, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop en tochtstrips. Het aanvragen van een gratis bezoek kan via de website van Energieloket Groningen. Energieloket Groningen is een samenwerking tussen gemeente Groningen en Grunneger Power.

Joan, Hans, Hans en Bern
De energierekening is voor veel mensen een grote maandelijkse kostenpost. Energie besparen is geld overhouden voor andere belangrijke zaken. Wijk-energiecoaches Joan, Hans, Hans en Bern helpen mensen in hun eigen wijk om concreet energie te besparen en de energierekening naar beneden te krijgen. De coaches voorzien in een gratis bespaaradvies en een op maat samengestelde Energietas. Ze zijn graag geziene gasten in de Noorderplantsoenbuurt.

Gratis profiteren
De wijk-energiecoaches komen met inachtneming van de RIVM richtlijnen indien wenselijk en mogelijk aan huis. De coaches zijn onderdeel van buurtcoöperatie de Groenste Buurt, die streeft naar een energieneutrale buurt in 2024. Harry van Ommen, voorzitter van buurtcoöperatie de Groenste Buurt: “In de coöperatie is al een behoorlijke club actieve wijkbewoners verenigd. Met deze campagne kunnen we nog meer bewoners helpen met het besparen en energie en verduurzaming. En wordt de duurzame beweging in onze wijk dus steeds groter!”

De Groenste Buurt werkt samen met Grunneger Power. Grunneger Power verzorgt de training en coördinatie van de energiecoaches. Volgens coördinator Marieke Wiersma hebben inwoners van de Noorderplantsoenbuurt geluk: "Het team van energiecoaches in de Noorderplantsoenbuurt is geweldig. Zij hebben een brede technische achtergrond en expertise met het verduurzamen van woningen in de buurt. Dit is een fantastische mogelijkheid waar inwoners van de Noorderplantsoenbuurt gratis van kunnen profiteren."

Het project is een initiatief van Energieloket Groningen. Dit is een samenwerking tussen gemeente Groningen en energiecoöperatie Grunneger Power. Die laatste ondersteunt Buurtcoöperatie Groenste Buurt in de Noorderplantsoenbuurt met haar activiteiten. Aanmelden kan via de website van Energieloket Groningen: www.energieloket-groningen.nl/groningen.

 

Buurt komt in actie voor behoud Copy Right in de Kerklaan

20201120 091754Het pand van Copy Right aan de Kerklaan staat via een online veiling te koop en dreigt zo in handen te komen van speculanten, pandjesbazen of huisjesmelkers. De huidige huurders en uitbaters van Copy Right, Anneke en Jean Paul, willen het pand graag kopen, maar kunnen niet op tegen de woekerprijs die het pand moet gaan opleveren.

Centrumfunctie
Copy Right is nog een van de weinige winkelpanden in de Kerklaan, die eens een levendige buurtwinkelstraat was. Nu dreigt een van de laatste winkels te verdwijnen. Maar bovendien vervult de winkel een belangrijke buurtfunctie, is het een ontmoetingsplaats en de plek waar de buurtkrant van de Noorderplantsoenbuurt gedrukt wordt. Ook spelen Anneke en Jean Paul een duidelijke sociale rol in de buurt.

Winstbejag
Opnieuw dreigen panden in de Noorderplantsoenbuurt ten prooi te vallen aan beleggende speculanten, die zoveel mogelijk winst willen behalen door panden duur op te kopen en ze in kleine en veel te dure appartementen op te delen en weer te verkopen. Zo dreigt de Kerklaan opnieuw weer een winkel te verliezen.

Oproep tot actie
Voorzitter van de buurtvereniging, Gerard van de Poll, nam het initiatief voor een protestactie voor de deuren van Copy Right. Zijn oproep om tijdens de kijkdagen met protestbordjes aanwezig te zijn, leidde tot een grote groep verontruste buurtbewoners. Vandaag, vrijdag 20 november, was voor potentiële beleggers en kopers het eerste kijkmoment tussen 9 en 10 uur.

Uw steun gevraagd
Aanstaande dinsdag, 24 november, is er opnieuw een kijkmoment tussen 9 en 10 uur. Ook dan roepen wij zoveel mogelijk buurtbewoners op om te komen en jullie steun te betuigen aan het behoud van Copy Right en te protesteren tegen de beleggers, speculanten en huisjesmelkers in onze Noorderplantsoenbuurt.

Inkoopactie verduurzamen woonhuizen

groen huisOm huiseigenaren te helpen hun huis te verduurzamen of helemaal van het aardgas af te gaan, organiseert het Energieloket Groningen een collectieve inkoopactie. Huis-eigenaren kunnen samen voordelig vloer- en spouwmuurisolatie, zonnepanelen en warmtepompen inkopen bij lokale aanbieders. Het Energieloket is een samenwerking van de gemeente Groningen en Energiecoöperatie Grunneger Power.


Lees het hele artikel op de website van de gemeente.

Vrijwilliger zijn: ook in Coronatijd

Vrijwilliger in coronatijd 1Veel mensen hebben juist in deze moeilijke tijd extra behoefte aan contact, zomaar een praatje, een luisterend oor of iemand die met hen meedenkt. Contact is juist nu zo belangrijk. Denk maar aan mensen die het huis niet uit kunnen of alleen zijn. Zij zien uit naar een bezoekje of belletje van een vrijwilliger of maatje van Humanitas. Humanitas is dan ook op zoek naar vrijwilligers voor diverse projecten. 

Een telefoontje van een Belmaatje doet zoveel 
In de beginperiode van Corona konden veel vrijwilligers geen bezoeken meer afleggen. Humanitas heeft het mogelijk gemaakt dat vrijwilligers telefonisch in contact kwamen met mensen die behoefte hadden aan een gesprek, ook al kon dat niet in levenden lijve. Vooral mantelzorgers bleken hier blij mee te zijn. Maar ook voor anderen die steeds minder mensen zagen en gedwongen thuis moesten blijven, was het een uitkomst.

Soms komen we achter vergeten dingen
Bij Vrijwilligers & Dementie bezoeken vrijwilligers mensen thuis die een vorm van dementie hebben. Eens per week zien ze elkaar en ondernemen ze allerlei activiteiten variërend van gezellig een kopje koffie drinken, wandelen, winkelen tot een uitstapje maken. Ook maakt het bezoek mogelijk dat de mantelzorger er even uit kan.

Maatjes in kwetsbare situaties
Vrijwilligers van Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg verlichten het leven van mensen in een belangrijke intensieve periode van hun leven. Ze nemen wat uren van een mantelzorger over en hebben tijd en aandacht voor de zieke in hun laatste levensfase. Ook de mantelzorger kan zijn of haar verhaal kwijt.

(Bel)maatje of vrijwilliger worden? Of heb je hulp nodig?
Wil je ook mensen helpen die het hard nodig hebben? Voor meer informatie of aanmelding voor kun je terecht bij Piet Risselada, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-83810227 of Lotte Dorrestein, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-23039744. Als je ook graag hulp wilt van een vrijwilliger of (bel)maatje, dan kun je contact opnemen met het meld- en informatiepunt van Humanitas, 050-3126000.

Bron: Humanitas

Petitie tegen hondenhek in het Noorderplantsoen

IMG 20201107 WA0000 1 1024x768Er is een petitie gestart tegen een ‘erg agressief ogend hek’ in het Noorderplantsoen. Het hek is daar geplaatst zodat honden er niet meer kunnen zwemmen.

‘Honden proberen het alsnog en komen nu steeds vast te zitten achter het hek. Het hek verpest de sfeer in het Noorderplantsoen. Het past niet in een park en verpest het idee van een natuurlijke, kalme omgeving wat een park zou moeten zijn’, staat onder meer in de toelichting bij de petitie: https://petities.nl/petitions/weg-met-het-hek-in-het-noorderplantsoen.

De beide bordjes bij het hek waarop stond ‘Verboden voor honden om hier te zwemmen’ kende al de variant ‘Verboden voor hoeden om hier te zwemmen’ en sinds een week ook ‘Ode voor hier zwemmen’ (foto).

Bron: Oog Omroep Groningen
Foto: Denise Humalda