zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Gemeente trekt extra geld uit voor klimaatadaptieve maatregelen

steenbreekGroene gevels, groene daken, het ontstenen van tuinen (Operatie Steenbreek), regenwateropvang en het planten van bomen: vanaf 1 maart is er één overzichtelijke regeling voor klimaatmaatregelen om wateroverlast en hittestress te beperken. In de subsidiepot zit een bedrag van 500 duizend euro, een verdubbeling van het huidige budget. Wethouder Chakor: "We willen het makkelijker maken om te vergroenen."

Lees meer op de website van de gemeente.

Uit: Nieuwsbrief Gemeente Groningen d.d. 21-1-2022

Ernstige verkeershinder werkzaamheden Julianaplein

Vanaf februari gaat het Julianaplein op de kop. Dat heeft tot gevolg dat er zeer ernstige verkeershinder wordt verwacht in – en rondom de stad. Daarom voeren we verschillende verkeersmaatregelen uit om de doorstroom van het openbaar vervoer en de hulpdiensten zo goed als mogelijk te borgen. Eén van deze maatregelen heeft betrekking op het gedeelte Ring West – Hoendiep – A-weg. Lees voor meer informatie de breif van de gemeente via onderstaande link.

220114_Informatiebrief_maatregelen_Hoendiep_OJP_JZ.pdf

 Julianaplein juni 2021

Aantal bomen Groningen in 2021 gegroeid met 1600

bomen 640x427De gemeente Groningen heeft vorig jaar meer bomen geplant dan gekapt. Dat blijkt uit de bomenbalans 2021. Het gaat om 1600 bomen die er per saldo bij zijn gekomen. Wethouder Glimina Chakor: “In het coalitieakkoord hebben we afgesproken om te vergroenen. Meer, beter en bereikbaar groen, en dat zien we nu ook terug in de cijfers.”

Dat er meer bomen zijn geplant dan gekapt, heeft onder andere te maken met nieuw beleid. Bomen die onder andere bij nieuwbouw moeten wijken, worden één op één vervangen. Daarbij kijken we ook naar de grootte van de boomkroon. Dus als er grotere bomen verwijderd worden, komen er ook grote bomen voor terug. Daarnaast heeft het college extra geld vrijgemaakt voor herplant op plekken waar bomen in het verleden zijn verdwenen als gevolg van ziektes en stormschade. Dit gaat om ongeveer 900 bomen.

Bron: Groninger Internet Courant

Achterbanbijeenkomst datacenters Natuur- en Milieufederatie Groningen

datacentrum De Natuur en Milieufederatie Groningen organiseert maandagavond 17 januari 2021 een achterbanbijeenkomst over datacenters. Sinds de groei van het aantal plannen voor grote datacenters (zogenaamde ‘hyperscales’) wakkert de maatschappelijke discussie hier landelijk over aan. Vooral de komst van grote complexen in de polders van bijvoorbeeld de Wieringermeer en recent Zeewolde levert discussie op. In Groningen is het al een belangrijk item in de ruimtelijke politiek sinds de plannen van Google voor de bouw van een groot datacenter in de Eemshaven dat in 2016 in gebruik is genomen. Er zijn nog uitbreidingsmogelijkheden in de Eemshaven. Daarnaast is dit jaar bekendgemaakt dat zich ook in Groningen, Appingedam en Winschoten datacenters willen vestigen. Genoeg aanleiding om eens stil te staan met elkaar bij wat een datacenter nou eigenlijk is en wat voor impact het heeft op zijn omgeving. Tijdens de bijeenkomst vertellen sprekers vanuit verschillende invalshoeken en expertise over wat er bij een datacenter komt kijken, wat de impact is en welke mogelijkheden een datacenter biedt. 


Met deze bijeenkomst willen wij jullie meer inzicht bieden in dit onderwerp. Daarnaast helpt het ons om een beeld te krijgen hoe er in Groningen over de ontwikkeling van datacenters wordt gedacht: bijvoorbeeld welke aandachtspunten en vragen er leven. Het doel is om als NMG hierover uiteindelijk een goed onderbouwd standpunt in te kunnen nemen. 


Wanneer: maandag 17 januari 2022 19:00 - 21:00
Waar: digitale omgeving 


Programma:
Nader informatie over het zowel het programma als de digitale toegang ontvangt u begin januari.

Aanmelden:
Via deze link kunt u zich alvast aanmelden.

Bron: Natuur- en Milieufederatie Groningen

Opbouwwerk in de Noorderplantsoenbuurt

Jullie hebben in de wintereditie van de buurtkrant kennis kunnen maken met opbouwwerker Afsaneh Moghadam. OOk voor de Noorderplantsoenbuurt is zij actief en wil zij graag buurtinitiatieven helpen realiseren. Als voorbeeld hierbij een aantal ideeen uit de Oranjebuurt, waarvan er al een aantal zijn opgepakt.  

ideeen wij oranjewijk

Primeur: een voetpad dat zonne-energie opwekt

zonnevoetpadIn de stad Groningen gaat een experiment van start met een voetpad dat zonne-energie opwekt. Het zonnevoetpad komt vlakbij appartementencomplex Hete Kolen op het Europapark. De opgewekte energie gaat naar een gemeentelijk gebouw aan het nabijgelegen Harm Buiterplein.

Het voetpad is een initiatief uit de koker van Making City. Dat is een EU-project waarin onder andere de stad Groningen en Oulu (Finland) samenwerken om wijken te creëren waar meer energie wordt opgewekt dan verbruikt. Deze wijken kunnen als voorbeeld dienen voor andere steden in Europa. Het bijzondere voetpad voldoet aan dezelfde eisen als een ‘gewoon’ voetpad, maar met één belangrijk verschil: de wandelaar loopt over zonnepanelen in plaats van over tegels. Vlakbij het voetpad komt een informatiebord met gegevens en informatie over de energieopwekking, het project en het Europapark.

Primeur
Groningen is de eerste die een zonnevoetpad aanlegt, zei wethouder Philip Broeksma eerder tegen het Dagblad van het Noorden. Het project past volgens hem goed in het beleid van de gemeente om openbare ruimte maximaal te gebruiken. Het zonnevoetpad is dan ook slechts een voorbeeld van een project uit de koker van Making City. Andere technische innovaties die worden getest zijn bijvoorbeeld verticale zonnepanelen, zon op water, een zonnecarport met opslag, diverse types warmtepompen, slimme vergistingstechnieken en slim laden. 
Het zonnevoetpad komt eind maart of begin april aan de Kolenkade.
De aanleg van het zonnevoetpad kost ongeveer vier ton. Maar dankzij een subsidie van de Europese Unie hoeft Groningen er zelf maar 110.000 euro in te steken.

Bron en foto: Groninger Internet Courant 

2022

nieuwjrswens 2022 website

Winterkrant 2021

Voorkant Winterkrant Noorderplantsoen 2021

De Winterkrant viel vlak voor de kerst op de mat. Dank aan de bezorgers die hierdoor op de valreep nog op pad moesten! Veel artikelen weer van en over buurtgenoten, ondernemers, kunstenaars en met een Kerstverhaal van Alfons Pot. Zie ook zijn website voor meer informatie over hem en zijn werk: https://www.gezapigejackpot.com/dehuisfilosoof

Helaas ook een vertrekkend redactielid. Rieke Doornbos is verhuisd naar een andere buurt.  In haar voorwoord, gelijk ook een nawoord, vertelt zij hier meer over. Wij bedanken Rieke voor haar waardevolle inbreng en redactiewerk in de afgelopen periode. De altijd originele tuinrubriek zal gemist worden door vele buurtgenoten. 

 

De digitale krant is hier te lezen:

2021-12-WINTERKRANT-WEBVERSIE.pdf

Meld je (klein)kinderen gratis aan voor Junior Energiecoach

junior

 

 

Heb jij (klein)kinderen tussen de 7 en 12 jaar? Meld ze dan gratis aan voor de Junior Energiecoach! In 5 weken leren zij in 15 tot 30 minuten per week hoe ze zuiniger met energie kunnen omgaan. Dat doen ze samen met Varkentje Rund. Jij leert er ook iets van terwijl je energie én geld bespaart! Dat wordt dus lachen. Tijdens de zesde editie deden meer dan 500 gezinnen me. Nu is het jouw beurt! Haal een echte energiecoach in huis en meld je kinderen alvast aan via de website 

 

Uit: Nieuwsbrief Gemeente Groningen d.d. 17-12-2021