zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Hoe hoog is hoog?

hondenflat1Acht maanden lang heeft het bestuur 'nagedacht' over mijn bestuurskandidaat-stelling. En het antwoord is: "Het bestuur heeft besloten je niet voor te dragen op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering die in het najaar georganiseerd zal worden. We denken dat de samenwerking binnen het bestuur te veel onder druk zal komen te staan. Dit beeld is vooral ontstaan door de wijze van communiceren rondom het thema buurtvisie."

Samen met mijn vrouw (lid van de voormalige werkgroep buurtvisie), heb ik aan het bestuur schriftelijk twaalf vragen gesteld over hoogbouw. Op haast alle vragen was het antwoord: "De insinuatie van de vraagsteller laat geen ruimte voor antwoord." Het bestuur heeft onze vragen aangepast en deze versie tijdens de ALV op de muur gehangen, net als op een schandpaal. In plaats van deze vragen schriftelijk te beantwoorden. Toen we om antwoord vroegen was de reactie: "Als de vragen goed geformuleerd worden zullen er antwoorden komen, anders blijven de antwoorden zoals ze zijn." Wenst het bestuur vragen te ontvangen die zij zichzelf wil stellen, en moeten wij die dan formuleren? Onze vragen zijn niet goed?

Lees meer...

Buurtvisie en hoogbouw

flatparking1Vlak voor de zomer viel bij alle buurtbewoners een envelop op de mat met naast parkeerbeleid het stuk 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt'. Onder het gedeelte over de parkeerproblematiek stonden de namen van de leden van werkgroep parkeren, on-der 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt' stonden geen namen. Dit stuk kwam niet van de werkgroep buurtvisie, indertijd door het buurtbestuur in het leven geroepen om een ontwerp buurtvisie te maken voor de bewoners. 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt' wijkt op het meest essentiële punt voor onze buurt zelfs aanzienlijk af van wat de werkgroep had geproduceerd. Over hoogbouw staat in dit anonieme stuk de uit de lucht gegrepen bewering dat 16 meter en hoger psychologisch als hoogbouw wordt ervaren. Zo wordt de indruk gewekt dat alles wat lager is dan 16 meter laagbouw is. En dat ieder die voor laagbouw in de buurt is, akkoord gaat met bebouwing tot 16 meter hoogte. Dit is aanzienlijk hoger dan volgens de plankaart van het huidige bestemmingsplan op veel plekken in de buurt is toegestaan. Over deze plankaart, waarin de toegestane bouwhoogten per blok nauwkeurig zijn bepaald, zwijgt 'Buurtvisie Noorderplantsoenbuurt'.

Lees meer...