zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Zwanen keren terug in het Noorderplantsoen!

Vanaf woensdag 9 april zwemt er weer een koppeltje knobbelzwanen in de vijvers van het Noorderplantsoen in Groningen. Deze herintroductie volgt op de helaas minder goed afgelopen actie uit 2009. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de de Buurtvereniging Noorderplantsoenbuurt ontstond het idee om net als vroeger zwanen in het plantsoen uit te zetten. Het logo van de buurtvereniging is immers een knobbelzwaan. Op 2 oktober 2009 werd een koppel zwarte zwanen vrijgelaten. Veel mensen kennen de trieste afloop; één werd door een hond aangevallen en de andere werd zwaar gestrest opgehaald. 
 

Bestemmingsplan Noorderplantsoenbuurt

Het bestuur heeft kennis genomen van het ingezonden stuk d.d. 24-3-2014 van de heer Lodi (zie hieronder). Naar aanleiding hiervan hebben wij aanvullend onderzoek gedaan en komen tot het volgende:

  • Naar aanleiding van de ALV vergadering van maandag 24 maart, heeft het bestuur de aanwezige buurtbewoners onderstaande brief gestuurd.
  • Van enkele buurtbewoners is de mail als onbestelbaar retour gekomen. Misschien lag het aan een volle mailbox of een onduidelijk opgegeven mailadres.
  • Door de plaatsing van de brief op de website zijn alle buurtbewoners op de hoogte van de verdere procedure betreffende het bestemmingsplan.

Lees meer...

Waar of niet waar

Het buurtbestuur wilde ons tijdens de ALV van 24 maart wijsmaken dat tegen het nieuwe bestemmingsplan geen zienswijzen meer kunnen worden ingediend. Dit is niet waar. De volgende dag heb ik gebeld met twee ambtenaren van ROEZ die zich bezighouden met de juridische kant van bestemmingsplannen, en zij zeiden dat zienswijzen kunnen worden ingediend zodra het ontwerp-bestemmingsplan bekend wordt gemaakt, en dit komt in mei. Tijdens de ALV heeft een vrouw terecht opgemerkt: waarom zet het bestuur de plankaarten van het oude en de nieuwe bestemmingsplan niet naast elkaar om de hoogtes te vergelijken? Maar voor het bestuur is dit waarschijnlijk een brug te ver. Daarvoor moet je kijken en rekenen.

Lees meer...

Buurtvereniging regelt praktijkgerichte hondencursus in Noorderplantsoen

hondenposter kleinVoor iedere hondenbezitter die graag wandelt op de nieuwe loslooproute

Sinds november 2013 wordt in het Noorderplantsoen te Groningen een proef gehouden met een loslooproute voor honden. Voor de hondenbezitter is het van belang dat deze proef uiteindelijk wordt omgezet in het definitief toewijzen van deze route voor loslopende honden. Helaas komen er vanuit de diverse hoeken klachten. Maar daar is iets aan te doen! Op 15 april a.s. start Hondenschool Stadspark op uitnodiging van de buurtvereniging Noorderplantsoenbuurt met een korte praktijkgerichte cursus, gericht op probleemloos wandelen in het Noorderplantsoen.

Het Noorderplantsoen is een van de populairste recreatiegebieden van Stad. De loslooproute kent daardoor een aantal knelpunten voor honden en hun baasjes. Er zijn twee oversteekplaatsen waarbij rekening gehouden moet worden met verkeer, er liggen vijvers met eenden en ganzen en binnenkort ook weer zwanen, je passeert een speelplaats, er wordt op mooie dagen veel gepicknickt, en tot slot kunnen ook joggers en fietsers onbedoeld een hoop opwinding bij de honden oproepen.

Lees meer...

Groenste Buurt op Facebook!

De Groenste Buurt gaat met zijn tijd mee en is dus ook te vinden op Facebook. Blijkbaar vinden nogal wat mensen dat fijn, want het aantal likes was in korte tijd over de 25 heen, zodat we een directlink hebben gekregen van FB! www.facebook.com/groenstebuurt Facebook wordt bijgehouden door het nieuwe teamlid Jorien Bakker, voor wie de sociale media geen enkel geheim kennen. Jorien verzorgt dan ook voor het Groenste Buurt-team een Twitter-account.

60 zonnepanelen voor Trezoor

15 maart 2014 - De bewoners van appartementencomplex Trezoor in het nieuwe Ebbingekwartier (voorheen CiBoGa), nabij de Bloemsingel hebben op maandag 10 maart volmondig ingestemd met de investering in zonnepanelen tijdens een speciaal belegde algemene ledenvergadering.

De nog aan te leggen zonnestroominstallatie is zestig panelen groot en dekt voor 86% het gemeenschappelijk energieverbruik (hydrofoor, lift en verlichting). De panelen zullen de CO2 uitstoot met 76% verlagen. Grunneger Power (de in de stad Groningen gevestigde groene stroom- en gasleveranciuer, waarme Groenste Buurt nauw samenwerkt. Red. heeft dus (weer) een bewonersgroep succesvol begeleid naar de aanschaf van zonnepanelen.

Uit: Nieuwsbrief Grunneger Power maart 2014

Buurtbewoners adopteren afvalbakken en pakken zwerfvuil aan

Op initiatief van de bewonersorganisatie in de Zeeheldenbuurt adopteren buurtbewoners elf buurtbakken in de wijk. Dit zijn herkenbare, rode afvalbakken waarmee bewoners in deze wijk het zwerfvuil in hun straten tegen willen gaan. Bewoners krijgen een sleutel van de afvalbakken en legen ze zelf. De komende tijd bekijkt de gemeente of deze vorm van zelfbeheer goed werkt. Mogelijk kunnen in de toekomst op meer plaatsen aanvragen voor buurtbakken worden gehonoreerd.

Bewoners in de Zeeheldenbuurt ergeren zich aan de hoeveelheid zwerfvuil op straat. De wijkorganisatie vroeg de gemeente om op meerdere plaatsen een adoptie-afvalbak neer te zetten. Deze zogenaamde buurtbakken worden door bewoners die er vlakbij wonen geleegd. Op vrijdag 21 maart was de officiële

Lees meer...

Nieuw bestemmingsplan verminkt Noorderplantsoenbuurt

 De buurtbewoners hebben zich in de buurtvisie-enquête en tijdens de ALV van 12 juni vorig jaar ondubbelzinnig uitgesproken voor behoud van deNoorderplantsoenbuurt zoals die nu is. In het voorontwerp bestemmingsplan wordt dit zo uitgedraaid: "De Noorderplantsoenbuurt wil graag ... dat hoger bouwen alleen mag wanneer dit het aanzicht ten goede komt en past bij de directe omgeving/aangrenzende panden."

Lees meer...

Red Noorderplantsoenbuurt

De bewoners van de Noorderplantsoenbuurt kunnen tot 28 februari bezwaar maken, een zienswijze indienen, tegen het voorontwerp-bestemmingsplan Oranjebuurt/Noorderplantsoenbuurt. Doe dit zo lang het kan. Ik doe het, want na 28 februari ajuparaplu.

Tegen de wens van de buurtbewoners, uitgesproken in een 'referendum', komen er hoge gebouwen in de Noorderplantsoenbuurt. In bijna de hele buurt wordt 11 meter toegestaan, plus 4 meter met vergunning. Dit zijn 5 verdiepingen. Tot ziens, bye bye, rustieke, kleine schippershuisjes. Op enkele plaatsen wordt 18 meter plus 4 meter toegestaan, dit zijn 7 verdiepingen, geschikt voor zendmasten en afluisterapparatuur. Bouw er maar op los. Architecten zijn blij, happy, beleggers zijn blij, happy. Het buurtbestuur is tevreden met de plannen, ROEZ is tevreden, en de projectontwikkelaars zijn tevreden, drie handen op één buik. Zij raden ons, bewoners, aan voortaan veel Red Bull te drinken, zodat we het hoge perspectief aan kunnen.

Gabor Lodi senior (12-2-2014)

redbuurt2

Hoe hoog is 16 meter?

De wonderen zijn de wereld niet uit op onze ledenvergadering

Hetzelfde bestuurslid dat mijn vrouw uit de werkgroep buurtvisie wilde zetten omdat ze de wettelijke plankaart bij de buurtvisie wilde aansluiten, kwam met een plankaart aanzetten! “Nieuwe kaart, alles blijft bij het oude, alle hoogtes”, zei hij vergenoegd. Ik vroeg dapper: hoe zit het met de psychologische hoogte van 16 meter die in de buurtvisie is gesmokkeld, en die de leden tijdens de vorige ALV met hun stem goedkeurden? Door deze vraag raakte de voorzitter de kluts kwijt, hij riep: “Waarom heb je een witte jas aan? Waarom heb je een witte jas aan?” Ik keek naar mezelf, ik had nog steeds mijn vertrouwde zwarte jas aan. Ik herhaalde mijn vraag een beetje anders. “Waarom is het bestuur voorstander van 16 meter hoogbouw en geeft zij geen antwoord op deze vraag?” “Deze vraag is niet meer relevant, op bepaalde plaatsen moet 16 meter hoog kunnen”, zei het bestuurslid met de plankaart.

Ditzelfde bestuurslid, en een ander, die ook voor 7 verdiepingen in onze buurt was, voeren nu namens onze buurt gesprekken met de gemeentelijke ambtenaar van ROEZ, die tijdens de laatste ALV antwoordde dat ze niet wist wat hoogbouw is. Een ambtenaar van ROEZ die niet weet wat hoogbouw is!? Arm rustiek buurtje van ons. Maar hoe hoog is nou 16 meter? Voor een mier is 16 meter zeker hoog, maar volgens ons buurtbestuur is 16 meter voor een mens laag. Vragen over 16 meter hoog mag je aan onze buurtbestuurders niet stellen, want dan sluiten ze de buurtvergadering, wat ze gisteren ook deden.

Lieve bestuurders, hoe zit het nou met die 16 meter hoog? Waarom zijn jullie daar niet tegen? In wiens achtertuin, voor wiens raam, in wiens straat worden zulke 16 meter hoge monsters geplaatst, ofwel gebouwd. Wij hebben in de Noorderplantsoenbuurt een wonderbaarlijk bestuur. Zo rijk, dat ze geld, bestemd voor de buurt, aan de gemeente teruggeeft, en wonderlijk hier ook nog trots op is. Wonderlijk hoe je van honden aan de lijn loslopende honden krijgt, van gratis parkeren betaald parkeren. En wonderlijk hoe van 409 stemmers tegen hoogbouw voorstemmers van 16 meter hoogbouw worden gemaakt.

Laten wij als buurtbewoners de wonderen van ons bestuur en de gemeente in de gaten houden, en bezwaar ( zienswijze) indienen als het nieuwe bestemmingsplan in onze buurt monsters toelaat.

Gabor Lodi senior (14-11-2013)

P.S. Twee eerdere artikelen over de dreigende hoogbouw in onze buurt ,die per abuis niet in de vorige buurtkrant zijn geplaatst, zijn hieronder te vinden.