zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Herders trekken schapen de jas uit

scherenZaterdag dromden driehonderd schapen samen in het Noorderplantsoen. Stuk voor stuk werden ze uit hun enorme wollen mantel geholpen door geroutineerde herders. In een paar minuten werd het ene na het andere schaap geschoren. De beesten houden de taluds en bermen in de gemeente Groningen kort. De gemeente zet al jaren schapen in bij het op een natuurvriendelijke manier kort houden van bermen en taluds. Met hun hoeven verbeteren schapen de structuur van de bodem zodat nieuwe zaden kunnen kiemen en de beplanting meer variatie gaat vertonen. Dekudde graast van april tot en met september in de gemeente.

Uit: Groninger Gezinsbode d.d. 8-6-2022. Foto: Bram Hulzebos

Meld je aan voor Duurzame Huizendag op zaterdag 11 juni

duurzaamTijdens de Duurzame Huizendag op zaterdag 11 juni zie jij hoe je duurzaam kunt wonen en leven. Dat hoe klein je ook begint, je al snel groots kunt eindigen. Laat je inspireren door anderen die je voor gingen. Kijk bijvoorbeeld rond in een woning die is aangesloten op het warmtenet van de gemeente en WarmteStad. En krijg tips en ervaringen van bewoners in jouw buurt, die je graag verder helpen. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Duurzaam Groningen.
De Duurzame Huizendag is voor alle inwoners van de gemeente Groningen en is een initiatief van Duurzaam Groningen (gemeente Groningen) en Grunneger Power.

Uit: Nieuwsbrief Oude Wijken d.d. 3-6-2022

Rookmelder op elke verdieping verplicht vanaf 1 juli

rookmelderVanaf 1 juli 2022 is het verplicht dat er op elke verdieping in huis een rookmelder hangt. Met de slogan ‘Check - Koop – Plak’ roept Brandweer Nederland bewoners op om minimaal één werkende rookmelder op te hangen op elke verdieping in huis.
Nog steeds zijn er mensen die denken dat ze wakker worden van rook. “Als jij slaapt, slaapt je neus ook. Een rookmelder maakt je wél wakker en daarom is ‘ie zo belangrijk. Je houdt meer kostbare tijd over om jezelf in veiligheid te brengen”, zegt Carolien Angevaren namens Brandweer Nederland. De brandweer merkt dagelijks het belang van rookmelders in woningen. “De meeste slachtoffers vallen door het inademen van rook. Met het eenvoudig ophangen van rookmelders kun je veel ellende voorkomen.” De rookmelders van nu hebben vaak een plakker op de achterkant. Daardoor wordt ophangen een stuk eenvoudiger. Weten hoeveel rookmelders jij in huis nodig hebt en waar ze moeten hangen? Check deze website.

Uit: Nieuwsbrief Oude Wijken d.d. 3-6-2022

Bijeenkomst Happy Plantsoen in het Noorderplantsoen

plantsoen 2Donderdag 19 mei was er in het Noorderplantsoen een bijeenkomst georganiseerd door Happy Plantsoen. Omwonenden van het plantsoen en inwoners die er recreëren gingen daarbij in gesprek over de overlast die dit soms veroorzaakt. Bekijk het verslag op spot tv.

Uit: Nieuwsbrief Oude Wijken d.d. 3-6-2022

Raad bespreekt maatregelen overlast Noorderplantsoen en Stadsstrand

plantsoenToen in juni vorig jaar de overlast in het Noorderplantsoen en bij het Stadsstrand toenam, besloot de gemeenteraad tot een aantal maatregelen om daar wat aan te doen. De raad bespreekt woensdag 8 juni de evaluatie van deze maatregelen. Inwoners kunnen aan het begin van deze sessie als inspreker hun ervaringen en meningen delen met de raadsleden. Zie ook de website van de gemeenteraad.

Uit: Nieuwsbrief Oude Wijken d.d. 3-6-2022

Kaartverkoop Noorderzon vanaf 12.00 uur van start

NoorderzonDe kaartverkoop voor een selectie uit het Noorderzonprogramma gaat vandaag van start. Vanaf 12.00 uur is een beperkt aantal kaarten alleen online verkrijgbaar via https://www.noorderzon.nl/

De selectie bestaat uit een mix van theater, circus, dans en lezingen. Na deze week Early Bird sluit de kaartverkoop weer even. Op 18 juni gaat vervolgens het (inter)nationale hoofdprogramma in de verkoop en een maand later op 18 juli volgen de kaarten voor het volledige programma van de 32e editie.

Noorderzon vindt plaats aan het eind van de zomer op donderdag 18 tot en met zondag 28 augustus. Het Noorderplantsoen en verschillende locaties in de binnenstad van Groningen vormen dan het decor voor een elfdaagse ontdekkingstocht langs een uitdagend internationaal, nationaal en lokaal programma.

 Early Bird programmaselectie

  • Compagnie MPTA | Les Hauts Plateaux (Frankrijk);
  • Out Innerspace Dance Company | Bygones (Canada);
  • Back to Back Theatre | The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes (Australië);
  • Mariano Pensotti & Grupo Marea | Los Años / The Years (Argentinië);
  • Rita Barbosa | Imaginary Friends (Portugal);
  • Wichaya Artamat / For What Theatre | This Song Father Used to Sing (Three Days in May) (Thailand);
  • Peter Buwalda en Peter Middendorp | De Sprint en De Marathon;
  • Ad Vingerhoets i.s.m. Studium Generale Groningen | Het geheim van de traan.

Meer programma

Eerder maakte de organisatie de volgende namen uit het programma bekend: uit Frankrijk komen de charmante theatrale illusies van Compagnie 32 Novembre, vanuit België duiken Silke Huysmans & Hannes Dereere in de diepzeemijnbouw én de eerste naam uit het muziekprogramma bestaat uit de betoverende folkmuziek van The Weather Station (Canada). Kaarten voor deze voorstellingen zijn verkrijgbaar vanaf 18 juni.

Regeling voor meer biodiversiteit in bebouwde omgeving

natuurinclusief levenHet versterken van de biodiversiteit is niet alleen belangrijk voor het voortbestaan van planten en dieren, maar ook voor onze mentale gezondheid: het maakt ons gelukkiger. Een goede verhouding tussen groen en bebouwing bepaalt voor een groot gedeelte de leefkwaliteit. Daarom heeft de gemeente Groningen de regeling Natuurinclusief Bouwen vastgesteld.

“Er is ook een stimuleringsregeling, zodat iedereen aan de slag kan met de biodiversiteit bij woning en bedrijfsgebouw”, aldus wethouder Roeland van der Schaaf. Met de regeling Natuurinclusief Bouwen, die vanaf 18 mei in werking treedt, stelt de gemeente een nieuwe norm: als er wat verandert of wordt toegevoegd in de omgeving, wordt dat aangegrepen om de biodiversiteit te versterken.

Wateroverlast en hittestress
Ook draagt vergroening bij aan het verminderen van wateroverlast en hittestress. Bij nieuwbouw is de regeling van toepassing als het nieuwbouwplan afwijkt van het bestemmingsplan. In alle andere gevallen is natuurinclusief bouwen nu nog niet verplicht, maar wordt het wel sterk aanbevolen. Invoering ervan gaat stapsgewijs. Uiteindelijk worden de maatregelen onderdeel van alle omgevingsplannen en integraal onderdeel van het vergunningverleningsproces. 

Stimuleringsactie
Iedereen kan aan de slag gaan met een natuurinclusieve woon- en werkomgeving. Met speciale nestkasten help je insecten, vogels en vleermuizen. Met een poel bied je een plek aan kikkers en padden en van een groen dak profiteert niet alleen de natuur. Sommige natuurinclusieve maatregelen hebben een isolerende werking en dragen bij aan een prettig binnenklimaat. “Om het onze inwoners zo makkelijk mogelijk te maken om van de woning, het bedrijf en de tuin een plek te maken waar de biodiversiteit van profiteert, helpen we met een stimuleringsactie.”

Korting
Er is een korting van 25% beschikbaar op de aanschaf van voorzieningen die de biodiversiteit versterken. Deze korting kan oplopen tot 50 euro. Meer informatie over de regeling en deze actie staat op natuurinclusiefgroningen.nl. Hiernaast heeft de gemeente ook een subsidieregeling klimaat om de directe woonomgeving klimaatbestendig te maken. Meer informatie over deze regeling vind je op onze website

Insectenhotel voor Stadskerk
De Stadskerk aan de Friesestraatweg in Groningen heeft van wethouder Van der Schaaf een ‘stimuleringspakket biodiversiteit’ ontvangen, waarmee hij aandacht vraagt voor de regeling Natuurinclusief Bouwen. Deze kerk is gevestigd in een deel van de voormalige melkfabriek De Ommelanden. Het parkeerterrein voor het gebouw is vergroend met bomen en hagen. De achterzijde is een groene oase. Reden voor de wethouder om de vergroenings-inspanningen te belonen met een verrassing, namelijk een insectenhotel.

Bron: gemeente Groningen

Joshua Camera gaat weer eens zeiknat voor de rechtbank! Pand is 2 meter te diep gebouwd!

Kerklaan Joshua Camera 2Onze favoriete pandjesbaas, beter bekend als de barmhartige verhuurder Joshua Camera, heeft weer eens een rechtszaak verloren. Nou ja, zijn katvanger is nat gegaan bij de edelachtbare in Stad. 

Aan de Kerklaan koopt Joshua Camera in 2014 nummer 76. De oude bebouwing sloopt ‘ie en hij dient een vergunning in voor een nieuwe blokkendoos met twaalf studio’s. De vergunning wordt verleend en Joshua slaat kwistig aan het bouwen. Al snel ontdekt de buurt dat veel dingen niet kloppen. Het gebouw wordt bijvoorbeeld groter dan de verleende vergunning toestaat. Daarover trekken omwonenden aan de bel.

Dwangsom 
Helaas gaat dat zonder succes. Ondanks de protesten voltooit Camera de studio’s en hij gooit ze in de verhuur. In 2020 draait de wind echter. De gemeente neemt het gebouw eens goed onder de loep , ontdekt dat de achtermuur twee meter dieper is dan was afgesproken en komt in verweer. Joshua moet de boel aanpassen conform de vergunning. Om daar druk achter te zetten, legt de gemeente een forse dwangsom op. Daar komen wij weer achter omdat Joshua zelf een WOB-verzoek indient (lololol).

Enfin. Gedoe volgt, donkere wolken pakken zich samen en Joshua draagt het pand over aan Stichting Brick One, samen met een lading andere panden ter waarde van dik elf miljoen euro. Achter Stichting Brick One zit Jaqcues van den Berg, een oude vriend van Camera (horen we van veel bronnen). Diezelfde Jaqques zit ook achter Stichting Valquest, waar toevalligerwijs een ander deel van Joshua’s panden zijn ondergebracht.

De katvanger
Eind april 2022 staat Stichting Brick One bij de rechter tegenover de gemeente met de dwangsom als inzet. Na een korte zitting heeft de rechter zojuist eindelijk uitspraak gedaan: de gemeente had alle recht om de dwangsom op te leggen. “Verder heeft de eigenaar zelf onjuiste informatie verstrekt tijdens de bouw. Daardoor is in afwijking van de omgevingsvergunning gebouwd en die gevolgen komen daarom voor risico van de eigenaar. Voor de huurders betekent een aanpassing van het pand tijdelijk ongemak, maar dit is niet zo ernstig dat het college de last niet mocht opleggen. De eigenaar kan nog in hoger beroep tegen de uitspraak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.”

Uiteraard hebben geprobeerd om een reactie te krijgen van Jacques. Maar die neemt nooit de telefoon op als wij bellen. Ook zijn advocaat hebben we gebeld. Maar helaas. Die komt later misschien met een reactie. Royce de Vries, advocaat van Joshua, is helaas ook niet bereikbaar. Daarom leunen we vooralsnog op een eerdere uitspraak van hem inzake deze casus: “Voor cliënt is niet goed te begrijpen dat u voornemens bent om een artikel te wijden over de het pand aan de Kerklaan 76. Vooreerst geldt dat cliënt inmiddels geen eigenaar meer is van het betreffende pand. Alleen PEX Real Estate is nog betrokken bij het verhuur en het beheer van het pand. De heer Camera zelf niet.”

Wil de echte eigenaar opstaan?
Nou. Daar heeft de rechter eerder al een stokje voorgestoken. Dat ging om een pand aan de Herebinnensingel waar iets vergelijkbaars speelde en dat ineens eigendom was van een andere stichtint. Maar volgens de rechter heeft Camera veel onduidelijkheid gelaten rondom de eigendomsoverdracht. Zo is er geen inzicht verschaft over de voorwaarden van de verkoop aan een kort daarvoor opgerichte stichting. Daarom is volgens de rechter Joshua gewoon verantwoordelijk. Lees daarover hier meer.

Camera en of Stichting Brick One kan in beroep gaan tegen de uitspraak.

Bron: Sikkom

Happy Plantsoen op Dag van de Buurt 19 mei

Op 19 mei is het de ‘De dag van de Buurt’. Tijdens deze landelijke dag laten verschillende initiatieven zien hoe er aan een leefbare en veilige buurten gewerkt wordt. Zo ook in het Noorderplantsoen. Onder de naam “Happy Plantsoen, Together Doen” brengen Agents of Change en Buenaparte, gesteund door de gemeente Groningen, op een creatieve manier diverse belanghebbenden met elkaar in contact, om inzichten op te halen en vooral te leren openstaan voor elkaars perspectieven.

Met bewoners, ondernemers, studenten en andere betrokkenen wordt bewustwording gecreëerd rondom het thema ‘overlast’. Het Noorderplantsoen wordt met het mooie weer in grote getale gebruikt als prettige plek om te zitten, sporten of recreëren. Echter gaat dit helaas te vaak gepaard met geluids- en afval- en andere overlast.

Tussen 10.00 en 13.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd bij restaurant Zondag in het Noorderplantsoen om samen in kaart te brengen waar de vraagstukken liggen, mee te praten over creatieve oplossingen, om de reeds bedachte ideeën te toetsen en om zelf aan de slag te gaan met het opruimen van zwerfvuil onder de noemer “Happy Plantsoen ligt voor het grijpen”.

Door een nieuwe vorm van communicatie, een bak positiviteit en creativiteit denkt de organisatie een nieuwe beweging in gang te zetten, zodat iedereen kan blijven genieten van het fantastische Noorderplantsoen. Deze sociale verandering kan in de toekomst ook toegepast worden in andere publieke (groene) “hotspots” zoals het Stadspark en Stadsstrand.

Alle buurtbewoners zijn uitgenodigd. Geef dit initiatief een goed kans en ontmoet andere gebruikers van ons Plantsoen !

Dag van de buurt vierkant