zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Heb jij een uurtje over?

voorleesuurtjeJessica is 23 jaar en voorleesvrijwilliger bij een gezin dat een paar jaar geleden vanuit Somalië naar Nederland is gekomen. Ze gaat wekelijks een uurtje naar hen toe en leest dan voor aan een jongetje van 8 en een meisje van 7. Ze lezen, doen taalspelletjes, kletsen samen en hebben veel plezier. 

“Het is altijd gezellig en druk. Erg druk. Als ik kom staan de koekjes klaar. Door mijn vrijwilligerswerk zie ik hoe hard deze mensen hun best doen om een plekje te vinden in de Nederlandse maatschappij. Verder merk ik dat de kinderen het lezen steeds leuker gaan vinden. Dat geeft me veel voldoening.  Sommige boekjes lezen we heel vaak.“ Masud):”Als je niks leest, dan leer je niks.”

In de wijken ten Noorden van het centrum zoeken we voor circa 6 kinderen nog een voorleesvrijwilliger. Heb jij een uurtje per week over en zou je ook wel een jaar voorleesvrijwilliger willen zijn? Neem dan contact op met ons. Je gaat wekelijks naar het gezin toe, mits dat veilig kan volgens de coronaregels en alle partijen dat willen. Je leest voor, praat samen met de kinderen over het verhaal en jullie doen taalspelletjes. Op deze manier leren de kinderen meer woorden en kunnen zij verhaaltjes beter begrijpen. Wij helpen jou met scholing, vrijwilligersbijeenkomsten en individuele ondersteuning.

 

Wil je meer weten of je aanmelden? Neem contact op met Humanitas - Jeichien Martens Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  06 -13123294

College blijft investeren in gezond, groen en gelukkig Groningen

Het college van de gemeente Groningen biedt de gemeenteraad een sluitende begroting 2022 aan. Dit is de laatste begroting van deze coalitie. Het college van B&W gaat door met de uitvoering van gemaakte plannen. Daarnaast creëert het college financiële ruimte voor de nieuwe coalitie zodat ook zij vanaf de start van de volgende periode plannen kan maken.

Aangezien het Rijk gemeenten niet voldoende compenseert voor de uitvoering van taken in bijvoorbeeld de jeugdzorg of bijstand, was in 2020 een omvangrijk pakket aan hervormingen nodig. Er is bezuinigd op veel gebieden en inkomsten zijn verhoogd. Door deze ingrepen is stabiliteit gecreëerd waardoor nu geen bezuinigingen nodig zijn.

De fysieke en sociale investeringsagenda van de gemeente blijft overeind. Zo wordt er doorgegaan met de plannen voor nieuwbouw op Suikerterrein en Stadshavens, krijgt het experiment Basisbaan een vervolg, wordt de armoede aangepakt en de mobiliteitsvisie uitgevoerd. Aangezien de komende jaren ook onzekerheden met zich meebrengt kiest het college er ook voor middelen toe te voegen aan de reserves.

Wethouder Financiën Berndt Benjamins: “In alle keuzes die we hebben gemaakt in de begroting houden we onze inwoners voor ogen. We willen dat de inwoners merken dat de plannen die we gemaakt hebben nu ook daadwerkelijk vorm krijgen. Daarnaast houden we de focus op de langere termijn vast en blijven we werken aan een gezond, groen en gelukkig Groningen, voor al onze inwoners.”

De meerjarenbegroting laat een positief resultaat zien van 1,7 miljoen over 4 jaarschijven. Zoals aangegeven is dat bedrag beschikbaar voor het nieuwe college. Desondanks blijft de financiële positie van de gemeente zwak. Weliswaar is het weerstandsvermogen gestegen, maar andere financiële kengetallen (zoals solvabiliteit) niet.

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 10 november. De Begroting en andere financiële documenten staan op onze website.

Bekijk ook de Begroting in een oogopslag (pdf)

begroting gem Groningen

Presentatie nieuw beleid Zonne-energie op 11 oktober

zonnepanelenDe gemeente Groningen werkt aan beleid op het gebied van zonne-energie. Afgelopen maanden is met veel mensen gesproken over het concept-beleid voor zonneparken in onze gemeente. De vele vragen en suggesties zijn verwerkt in een nieuwe versie van het beleidskader Zonneparken. Hierin staat onder andere nog duidelijker dat we commerciële partijen weren, waar zonneparken mogen komen en waar niet en wat er met lokaal eigendom bedoeld wordt. Ook is er meer aandacht voor zonnepanelen op daken.

Op maandag 11 oktober organiseert de gemeente Groningen een bijeenkomst waarin de nieuwe versie van het beleidskader Zonneparken en Zon op Daken wordt gepresenteerd. Wethouder Broeksma nodigt je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Je kunt tussen 17.00 en 20.00 uur op ieder moment binnenlopen. We gaan in op de meest gehoorde vragen en zorgen en laten zien hoe deze verwerkt zijn. De vernieuwde beleidskaders Zonneparken en Zon op daken worden zo snel mogelijk na besluitvorming in het college van B&W gepubliceerd via onze website. We verwachten dat dit in week 39 online staat.

Datum: maandag 11 oktober tussen 17.00-20.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
Locatie: Energy Barn: Zernikelaan 17, 9747 AJ Groningen

Bron: gemeente Groningen

Groningen gaat ‘natuurinclusief bouwen’ bevorderen

groen dakDe gemeente Groningen gaat natuurinclusief bouwen bevorderen. Daardoor wordt de biodiversiteit van de bebouwde omgeving versterkt door er natuur en groen aan toe te voegen. Het College van B&W heeft daartoe de conceptregeling Natuurinclusief Bouwen vastgesteld.

Deze regeling is een uitwerking van een door de gemeenteraad aangenomen initiatiefvoorstel van de fracties van Groen Links, Partij voor de Dieren en D66. Bij de regeling wordt ingezet om natuurinclusieve maatregelen toe te passen op drie onderdelen van een gebouw. Het gaat ten eerste om maatregelen in de gevel zoals nestkasten voor verschillende soorten vogels en vleermuizen. Ook het vergroenen van de gevel en het dak is een belangrijk aspect om een gebouw natuurinclusief te maken. Tot slot is het ook van belang om de directe omgeving van een gebouw natuurinclusief te maken door meer groen toe te passen en verharding terug te dringen. Er is een overzicht gemaakt met maatregelen waaruit kan worden gekozen. 

Goed voor gezondheid en portemonee
Naast het vergroten van de biodiversiteit dragen natuurinclusieve maatregelen bij aan het verminderen van wateroverlast en hittestress. Groen op en aan gebouwen zorgt voor een aangenamer binnenklimaat doordat het een isolerende werken heeft. De combinatie van groene daken en zonnepanelen levert doorgaans een hoger rendement op. En zowel het dak als zonnepanelen hebben een langere levensduur. Groen in de directe omgeving heeft tevens een positief effect op de gezondheid, aldus de gemeente Groningen.

De regeling is te raadplegen op www.gemeente.groningen.nl/natuurinclusiefbouwen

Bron: gemeente Groningen

Groningen kiest voor zonneparken in eigen beheer

zonneparkOnder het motto wie doun ’t zulf, kiest het college van B&W van Groningen voor zonneparken waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de lokale  gemeenschap.

Het grootste deel legt de gemeente daarvoor zelf aan op eigen grond; in Meerstad-Noord en Westpoort. Daarnaast is beperkt plek voor kleine lokale initiatieven met minimaal 51% lokaal eigendom. Er komt geen ruimte voor nieuwe commerciële initiatieven. 

Tegen energiearmoede
Wethouder Energietransitie Philip Broeksma: “De opbrengsten van de zonneparken op gemeentegrond vloeien terug naar de gemeente en gemeenschap en worden gebruikt om de energietransitie voor iedereen toegankelijk te maken en energiearmoede te voorkomen.” Met deze aanpak loopt Groningen voorop bij het voorkomen van energiearmoede.

Draagvlak
Het draagvlak voor zonnepanelen op daken is groot. Groningen wil de potentie van zonnepanelen op daken benutten en de groei van het aantal zonnepanelen op daken en boven parkeerterreinen samen met verschillende partijen versnellen. 

Lokaal eigendom
Daarnaast legt de gemeente zelf enkele grote zonneparken aan en geeft verder alleen ruimte aan kleinere, lokale initiatieven met minimaal 51% lokaal eigendom. Betrokkenheid van de directe omgeving is daarbij van groot belang. Er worden hoge eisen gesteld aan landschap, ecologie en betrokkenheid van de omgeving. Er is geen ruimte voor nieuwe commerciële initiatieven.

Wildgroei
Uit de inspraak kwam de zorg naar voren van mogelijke wildgroei aan zonneparken, aantasting van het landschap, en commerciële partijen die geen lokale binding hebben. 
Philip Broeksma over het inspraakproces: “We hebben vroeg in het proces geconstateerd dat er meer tijd nodig was en meer andere gespreksmomenten. Het is goed dat we die tijd hebben genomen. Daardoor ligt er nu een stuk waarmee we rechtdoen aan zowel de noodzaak om ruimte te creëren voor duurzame energie als de noodzaak om ons landschap te beschermen.”

Bron: gemeente Groningen

Nieuwe ‘Sprookjesboom’ in het Noorderplantsoen

Paulownia tomentosa JPG2aDe gemeente Groningen plant een Anna Paulownaboom terug op de plek waar tot maart dit jaar een enorme monumentale kastanje stond, tussen de Leliesingel en de Grote Kruisstraat. De kastanje was zo ernstig ziek dat hij niet kon blijven staan. Voor de nieuwe boom werkt de gemeente samen met de Stichting Noorderzon. Femke Eerland is 20 jaar in functie als algemeen directeur van het jaarlijkse theaterfestival, en dat zet de stichting luister bij door aan de nieuwe boom bij te dragen. Dit najaar plant Stadsbeheer de Anna Paulownaboom. Het gaat om een exemplaar van 15 jaar oud, dat al aardig aan de maat is. Dat betekent dat er meteen een mooie boom op de lege plek staat – maar ook dat het planten een behoorlijke operatie wordt. ,,Hij wordt met een dieplader van de kwekerij naar het plantsoen vervoerd’’, zegt Edwin Arends. ,,En met een kraan op z’n plek getakeld.’’

Anna Pauwlonabomen worden gemiddeld 15 meter hoog, maar kan ook de 25 meter halen. In het voorjaar bloeien er grote bloesems aan de bomen, roze of violet van kleur.

Uit: DvhN d.d. 22-9-21, tekst: Thereza Langeler

Nog tot 30 september strijdt Groningen tegen Leeuwarden én maken we kans op de prestigieuze gouden tegel in het NK tegelwippen

tegelTijdens het NK tegelwippen zetten we ons met zijn allen in om Groningen te vergroenen door tegels te verwijderen. Dit zorgt voor meer biodiversiteit, minder hittestress en minder wateroverlast. Veel inwoners hebben de afgelopen maanden al tegels gewipt met hun buurtvereniging en soms zelfs laten ophalen door de tegeltaxi.
 
Hoewel we nog altijd van Leeuwarden aan het winnen zijn, wordt die afstand wel steeds kleiner. Inmiddels hebben we met zijn allen 28.213 tegels gewipt, wat goed is voor een 18e plek in het landelijke klassement, maar het zou natuurlijk mooi zijn om in de top 10 terecht te komen. Verzamel daarom je buren, wip die laatste tegels uit je tuin en vervang ze voor groen! Meer informatie om mee te doen als initiatief vind je hier: https://groningenklimaatbestendig.nl/nk-tegelwippen-meedoen-als-initiatief/

Wip je in je eentje mee? De tegels kan je dan gratis wegbrengen naar Tuin in de Stad of naar De Twee ‘R’ Recycling. En vergeet daarna vooral je gewipte tegels niet op te geven op nk-tegelwippen.nl.

Uit: Nieuwsbrief Oude Wijken d.d. 10-9-2021

Schrijf je (klein)kinderen nu in voor het leukste energiebesparingsspel

juniorDe zesde editie van de Junior Energiecoach gaat bijna van start! Heb jij (klein)kinderen tussen de 7 en 12 jaar? Meld ze dan gratis aan! In 5 weken leren zij in 15 tot 30 minuten per week hoe ze zuiniger met energie kunnen omgaan. Dat doen de kinderen samen met Varkentje Rund. Dat wordt dus lachen. En daarnaast is de besparing in jouw portemonnee ook leuk!
 
Al meer dan 3000 kinderen deden mee. Het spel start op 8 oktober. Aanmelden kan tot 3 oktober en is gratis. Meld ze dus snel aan via juniorenergiecoach.nl/aanmelden

 

Uit: Nieuwsbrief Oude Wijken d.d. 10-9-2021

Ton Rohde: 'Ik ruim af en toe wat op'

ton RohdeTon Rohde is een opmerkelijke verschijning in het Noorderplantsoen. Op de kop van de Leliestraat scharrelt hij rond: een fraaie Borsalino op de grijze lokken, zijden choker, blazer, pantalon en goede schoenen. In zijn hand een grijpstok waarmee hij zwerfafval opraapt.

Ton Rohde woont op de bovenste verdieping van het gebouw op de hoek van de Werfstraat en de Noorderbinnensingel. Hij woont als het ware tussen de boomkronen van het plantsoen. Een enorm fraaie plek, realiseert hij zich, met een daverend uitzicht. OP het plantsoen, en vooruit, op soms wat afval. ,,Maar dat ruim ik dus af en toe even op.”

Rohde is niet de enige in de Hortusbuurt die geregeld opruimen. Meerder bewoners van de buurt trekken er geregeld op uit om peuken en ander afval op te ruimen.

Tekst en Foto: Bram Hulzebos

Noorderplantsoen in Groningen heeft last van buxusmot

buxuxmot rupsHet Noorderplantsoen heeft last van motten. Althans in de buxushagen. Daar is door de gemeente Goningen buxusmot aangetroffen, evenals in de Prinsentuin. Daarom zijn in het Noorderplantsoen de hagen tot ongeveer de helft teruggesnoeid.

De gemeente hoopt dat de buxussen volgend jaar weer motvrij zullen uitlopen, zo meldt de gemeente. Vanwege het trage groeitempo van de buxus zal volledig herstel wel enige tijd duren. De rupsen van de buxusmot brengen flinke schade aan de buxusstruiken. Zonder aanpak worden deze struiken vrijwel helemaal kaalgevreten.

In de Prinsentuin kan de buxusmot nog met een biologisch bestrijdingsmiddel worden aangepakt en hoeven de buxussen nog niet teruggesnoeid worden. Wel worden er voorzorgsmaatregelen genomen om aantasting van naastgelegen beplanting tegen te gaan. De gemeente hoopt hiermee de buxussen in de Prinsentuin te kunnen redden van verdere aantasting door de buxusmot.

Bron: Nu